Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

23/10/2018

Để thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng đảm bảo đúng quy định trên địa bàn tỉnh, đồng thời để nâng cao ý thức trách nhiệm, công tác tham mưu của đội ngũ viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng ở các trường học trên địa bàn tỉnh.

Vừa qua, tại Thành phố Vĩnh Yên, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018. Dự Hội nghị tập huấn có đồng chí Đỗ Thanh Hải - Phó Vụ trưởng vụ TĐKT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban TĐKT Trung ương; lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ và đông đảo các đồng chí là Lãnh đạo phòng làm công tác TĐKT tại các trường Đại học, Cao đẳng; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các trường: Trung học phổ thông, Dân tộc nội trú, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Đỗ Thanh Hải - Phó Vụ trưởng Vụ III, Ban TĐKT Trung ương,
triển khai một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng tại Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị tập huấn, các học viên đã được phổ biến một số nội dung: Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và hướng dẫn thực hiện một số mẫu văn bản áp dụng trong hồ sơ thủ tục khen thưởng; Thông tư số số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Văn bản số 1275/BTĐKT-Vụ III ngày 07/6/2018 của Ban TĐKT Trung ương về việc thẩm định hồ sơ khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến; Văn bản số 1914/BTĐKT-VP ngày 16/8/2018 của BTĐKT Trung ương về việc cấp phát, cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp Nhà nước; Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh PhúcĐồng thời, các học viên được nghe giảng viên giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ở cơ sở.

Qua Hội nghị tập huấn giúp các học viên nắm được những quy định hiện hành của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nâng cao được chuyên môn, nghiệp vụ về công tác TĐKT, từ đó có nhiều giải pháp, biện pháp sáng tạo, sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị để tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác TĐKT trong giai đoạn hiện nay.

Đỗ Toàn
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 10, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7