Kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

28/02/2019

Năm 2018, bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Hội đồng TĐKT tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều lượt văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng phù hợp với điều kiện, tình hình của tỉnh như: Tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018; ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Doanh nghiệp Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển”; ban hành Quyết định về việc quy định mẫu Huy hiệu Chiến sỹ thi đua tỉnh Vĩnh Phúc; ban hành Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc; Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Các phong trào thi đua được phát động, tổ chức triển khai đến các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh với nhiều hình thức phong phú, qua đó thúc đẩy động viên cán bộ, nhân dân, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tích cực công tác, lao động sản xuất, kinh doanh; đặc biệt là 03 phong trào thi đua: “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 103/112 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (đạt 91,7%); 02 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM (huyện Yên Lạc và huyện Bình Xuyên); hết năm 2018, toàn tỉnh có 1.150 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký trên 6.900 tỷ đồng. Hầu hết các doanh nghiệp được đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh ngày càng ổn định và hiệu quả; có trên 3.000 xuất quà được trao hỗ trợ hộ nghèo đón Tết và nhiều phong trào thi đua đã được phát động như: phong trào “Tương thân, tương ái”, “Quỹ vì người nghèo“, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được tổ chức thường xuyên và thu hút sự hưởng ứng của nhiều lực lượng xã hội, đóng góp đáng kể vào việc nâng cao an sinh xã hội cho cộng đồng, nhất là những người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số vùng khó khăn của tỉnh.

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát động thi đua năm 2018 với chủ đề hành động là: “Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018”; yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị bám sát vào nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, công nhân, nông dân và người lao động, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Tập trung vào các nội dung trọng tâm, đó là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế; Thi đua phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn; Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội; Thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy nhà nước; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thi đua thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh; Tiếp tục thi đua đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Căn cứ vào nội dung phát động phong trào thi đua của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã kịp thời tổ chức phát động phong trào thi đua tới cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động và toàn thể nhân dân với chủ đề, mục tiêu, nội dung, tiêu chí thi đua rõ ràng, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.

Công tác khen thưởng của tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, các hình thức khen thưởng đột xuất, chuyên đề, khen thưởng người lao động trực tiếp đã được các cấp, các ngành chú trọng quan tâm hơn, việc khen thưởng được thực hiện kịp thời, tạo khí thế thi đua và sức lan tỏa mới đến người lao động, qua đó đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tính đến ngày 31/12/2018: Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương các loại cho 07 tập thể, 09 cá nhân; truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 15 bà mẹ. Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 11 tập thể; tặng Bằng khen cho 08 tập thể và 26 cá nhân; tặng Kỷ niệm chương chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù, đày cho 13 cá nhân. UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 97 tập thể; danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Đơn vị quyết thắng cho 456 tập thể ; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 85 cá nhân; Bằng khen cho 433 tập thể và 1.209 cá nhân ; tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc” cho 4.976 cá nhân.

Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng, quan tâm. Cơ quan thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông như: Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về công tác TĐKT. Trong năm 2018, đã xây dựng hơn 10 chuyên trang, chuyên mục và nhiều tin, bài tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; các phong trào thi đua; nêu gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội giai đoạn 2016 – 2018. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực thực hiện tuyên truyền công tác TĐKT ở cơ sở. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, UBND tỉnh đã lựa chọn 09 điển hình tiên tiến tham dự Lễ kỷ niệm do Trung ương tổ chức và đã biểu dương, khen thưởng 07 tập thể, 19 cá nhân là điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2018 tại Lễ kỷ niệm do tỉnh tổ chức. Cơ quan thường trực của Hội đồng TĐKT tỉnh tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Liên minh Hợp tác xã thực hiện Chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện biểu dương, khen thưởng  và tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến.

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được tăng cường. Hiện tại, các cơ quan, đơn vị, địa phương trình khen thưởng tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Quy trình thực hiện, áp dụng theo phần mềm một cửa dùng chung tỉnh Vĩnh Phúc và phần mềm Trung tâm Hành chính công tỉnh. Đến nay, cơ bản các đơn vị đã trình khen thưởng qua phần mềm theo đúng quy định./.

Đỗ Toàn
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 8, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11