Thông báo kết quả suy tôn Trưởng Cụm, Khối thi đua các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành phố năm 2019

08/04/2019

Để kịp thời chỉ đạo, tổ chức, triển khai các hoạt động của Cụm, Khối thi đua năm 2019 theo đúng quy định nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phong trào thi đua yêu nước của Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã có thông báo kết quả suy tôn Trưởng Cụm, Khối thi đua các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành phố năm 2019 như sau:

1. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc làm Trưởng Khối thi đua Tổng hợp.

2. Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc làm Trưởng Khối thi đua Kinh tế.              

3. Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc làm Trưởng Khối thi đua Văn hoá - Xã hội.

4. Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc làm Trưởng Khối thi đua Nội chính.

5. Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc làm Trưởng Khối thi đua các Ban Đảng.

6. Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Phúc làm Trưởng Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể; Trưởng Khối thi đua các Hợp tác xã của tỉnh (Trưởng Khối thi đua các Hợp tác xã do UBND tỉnh chỉ định).

7. Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc làm Trưởng Cụm thi đua các huyện, thành phố, thị xã.

8. Giám đốc Công ty Điện Lực Vĩnh Phúc làm Trưởng Khối thi đua Doanh nghiệp - Dịch vụ.

9. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước  Việt Nam  - Chi  nhánh tỉnh Vĩnh Phúc làm Trưởng Khối thi đua Ngân hàng.

10. Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc làm Trưởng Khối thi đua Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

11. Giám đốc Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc làm Trưởng Khối thi đua Doanh nghiệp Nhà nước và Doanh nghiệp cổ phần hoá.

12. Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc làm Trưởng Khối thi đua Doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp.

13. Hiệu trưởng Trường Sỹ quan Tăng Thiết giáp làm Trưởng Khối thi đua các Trường Đại học và Cao đẳng

  

14. Chủ tịch Hội Nhà  Báo tỉnh Vĩnh Phúc làm Trưởng Khối thi đua các Hội./.

Bùi Xuân Thế
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 1, 2021
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6