Hội nghị phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua khối thi đua doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp cổ phần hóa năm 2019

11/04/2019

Sáng ngày 05/4/2019 tại Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc, khu 5 Tiền Châu, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Khối thi đua doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp Cổ phần hóa tổ chức phát động phong trào thi đua trong các đơn vị doanh nghiệp và ký kết giao ước thi đua giữa các thành viên trong khối năm 2019.

Tới dự hội nghị có đồng chí Ninh Viết Thủy-Phó Bí thư Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Phí Lâm Hùng-Phó Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh và lãnh đạo Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc cùng toàn thể các thành viên đại diện cho các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp Cổ phần hóa.

Tại hội nghị, ông Ngô Trường Giang- Giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc, Trưởng khối thi đua doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp Cổ phần hóa năm 2019, đã thông qua dự thảo nội dung văn bản, tài liệu liên quan đến hoạt động thi đua của khối, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm về nội dung, phương pháp nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao năng suất sản phẩm, doanh thu tăng trưởng, thực hiện tốt kế hoạch lợi nhuận, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Thực hiện tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động văn hóa doanh nghiệp; tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ thông tin và làm tốt công tác quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh trong doanh nghiệp. Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, thực hiện đúng việc đóng bảo hiểm cho người lao động, phấn đấu doanh nghiệp không có đình công, bãi công xảy ra. Xây dựng tổ chức Đảng và các tổ chức, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, đảm bảo môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, xây dựng doanh nghiệp “Xanh - Sạch - Đẹp”. Đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nếp sống văn minh, văn hóa doanh nghiệp.

Trong hội nghị, khối thi đua doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp Cổ phần hóa đã thống nhất, xây dựng quy chế làm việc cụ thể, tiêu chí chấm điểm và nâng cao chất lượng hoạt động của khối, thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua, tuyên dương các gương điển hình tiên tiến trong các doanh nghiệp, khen thưởng công nhân trực tiếp lao động, sản xuất và đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới. Kết thúc hội nghị các thành viên trong khối đã ký vào bản giao ước thi đua với mục tiêu thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thi đua hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch trong doanh nghiệp, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2019.

Nguyễn Thành Long
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5