Tổ chức cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

07/05/2019

Thực hiện Hướng dẫn số 1479/HD-BTĐKT ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc hướng dẫn tổ chức cụm, khối thi đua của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”, Cờ thi đua cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh, ngày 10/4/2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 997/QĐ-UBND về việc tổ chức cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Cụ thể như sau:

A. Tổ chức các cụm, khối thi đua gồm các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố như sau:

I. CỤM THI ĐUA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ:

1. Thành phố Vĩnh Yên.

2. Thành phố  Phúc Yên.

3. Huyện Bình Xuyên.

4. Huyện Tam Đảo.

5. Huyện Vĩnh Tường.

6. Huyện Yên Lạc.    

7. Huyện Tam Dương.

8. Huyện Lập Thạch.

9. Huyện Sông Lô.

II. KHỐI THI ĐUA NỘI CHÍNH:  

1. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

2. Toà án nhân dân tỉnh.

3. Công an tỉnh.

4. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

5. Thanh tra tỉnh.

6. Sở Tư pháp.

7. Cục thi hành án dân sự tỉnh.

III. KHỐI THI ĐUA TỔNG HỢP:  

1. Văn phòng UBND tỉnh.

2. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội

3. Văn phòng HĐND tỉnh.

4. Sở Tài chính.

5. Sở Kế hoạch - Đầu tư.

6. Sở Nội vụ.

7. Kho bạc Nhà nước tỉnh.

8. Bảo hiểm xã hội tỉnh.

9. Cục Thống kê tỉnh.

10. Sở Ngoại vụ.

IV. KHỐI THI ĐUA KINH TẾ:  

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Sở Công thương.

3. Sở Xây dựng.

4. Sở Giao thông Vận tải.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường.

6. Ban Quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc.

7. Cục Thuế tỉnh.

8. Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc.

9. Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc.

10. Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc.

11. Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc.

12. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.

13. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc.

14. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông tỉnh Vĩnh Phúc.

15. Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc.

V. KHỐI THI ĐUA VĂN HÓA – XÃ HỘI:  

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Sở Y tế.

3. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo.

5. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

6. Sở Thông tin và Truyền thông.

7. Sở Khoa học và Công nghệ.

8. Ban Dân tộc.

9. Vườn Quốc gia Tam Đảo.

VI. KHỐI THI ĐUA CÁC BAN ĐẢNG:  

1. Văn phòng Tỉnh ủy.

2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

4. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

5. Ban Dân vận Tỉnh uỷ.

6. Ban Nội chính Tỉnh uỷ.

7. Trường Chính trị tỉnh.

8. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

9. Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.

10. Báo Vĩnh Phúc.

VII. KHỐI THI ĐUA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ:

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

2. Liên đoàn Lao động tỉnh.

3. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

4. Hội Nông dân tỉnh.

5. Hội Cựu chiến binh tỉnh.

6. Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc.

7. Hội người mù.

8. Hội Chữ thập đỏ.

9. Liên minh Hợp tác xã.

10. Hội Văn học nghệ thuật.

11. Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật.

VIII. KHỐI THI ĐUA CÁC HỘI :

1. Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Hội Khuyến học.

3. Hội Nhà báo.

4. Hội Đông y.

5. Hội Luật gia.

6. Hội Nạn nhân chất độc Da cam/đioxin.

7. Câu lạc bộ hưu trí.

8. Hội cựu thanh niên xung phong.

9. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

10. Hội Kiến trúc sư tỉnh.

11. Hội Sinh viên tỉnh.

12. Hội Y - Dược tỉnh.

13. Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh.

14. Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Phúc.

15. Hội Doanh nghiệp trẻ.

16. Ban đại diện Hội Người cao tuổi.

IX. KHỐI THI ĐUA DOANH NGHIỆP – DỊCH VỤ:   

1. Công ty Điện lực Vĩnh Phúc.

2. Chi nhánh Lưới điện Cao thế Vĩnh Phúc.

3. Viễn thông Vĩnh Phúc.

4. Bưu điện Vĩnh Phúc

5. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Chi nhánh Viettel Vĩnh Phúc.

6. Chi nhánh Xăng dầu Vĩnh Phúc.

7. Bảo Việt Vĩnh Phúc.

8. Bảo Việt nhân thọ Vĩnh Phúc.

9. Công ty Bảo Minh Vĩnh Phúc.

X. KHỐI THI ĐUA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG:

1. Trường Đại học Công nghệ Giao thông - Vận tải.

2. Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc.

3. Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc.

4. Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Vĩnh Phúc.

5. Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1.

6. Trường Cao đẳng nghề Cơ khí Nông nghiệp.

7. Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên.

8. Trường Cao đẳng nghề số 2 - Bộ Quốc phòng.

9. Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp.

XI. KHỐI THI ĐUA NGÂN HÀNG:

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - chi nhánh Vĩnh Phúc.

3. Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Vĩnh Phúc.

4. Ngân hàng Chính sách xã hội Vĩnh Phúc.

5. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc.

6. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc.

7. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc 2.

8. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc.

9. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên.

10. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc.

11. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam  - Chi nhánh Bình Xuyên.

12. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên.

13. Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Vĩnh Phúc.

14. Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải chi nhánh Vĩnh Phúc.

15. Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Vĩnh Phúc.

16. Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội Chi nhánh Vĩnh Phúc.

17. Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu.

18. Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình.

19.  Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á.

20. Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Vĩnh Phúc.

21. Ngân hàng Công thương cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng.

XII. KHỐI THI ĐUA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HOÁ:

1. Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn.

2. Công ty TNHH MTV thủy lợi Tam Đảo.

3. Công ty TNHH MTV thủy lợi Lập Thạch.

4. Công ty TNHH MTV thủy lợi Phúc Yên.

5. Công ty TNHH Một thành viên Nông - Công nghiệp Tam Đảo.

6. Công ty TNHH Một thành viên xổ số Kiến Thiết Vĩnh Phúc.

7. Công ty  TNHH Một thành viên Thương mại Tổng hợp Vĩnh Phúc.

8. Công ty  TNHH Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Vĩnh Phúc.

9.  Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc.

10. Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc.

11. Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên.

12. Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên.

13. Công ty Cổ phần Quản lý và Sửa chữa Đường bộ Vĩnh Phúc.

14. Công ty Cổ phần Dịch vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn Vĩnh Phúc.

15. Công ty Cổ phần Tư vấn giao thông.

16. Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc.

B. Tổ chức các cụm, khối thi đua gồm các phòng, ban, đơn vị thuộc, trực thuộc các sở, ngành cấp tỉnh và các huyện, thành phố như sau:

I. CỤM, KHỐI THI ĐUA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC, TRỰC THUỘC CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

1. Cụm thi đua xã, phường, thị trấn: (11Cụm)

- Các huyện: Bình Xuyên,Tam Đảo, Tam Dương, Sông Lô, Yên Lạc; thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên: Mỗi huyện, thành phố tổ chức 01 cụm thi đua.

- Huyện Vĩnh Tường, Lập Thạch: mỗi huyện tổ chức thành 02 cụm thi đua (Do UBND huyện lập danh sách).

2. Khối thi đua các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện, thành phố:(18 Khối)

Mỗi huyện, thành phố tổ chức thành 02 Khối thi đua (Do UBND huyện lập danh sách) gồm:

- Khối thi đua các phòng, ban thuộc Huyện ủy (Thành ủy).

- Khối thi đua các phòng và đơn vị trực thuộc UBND huyện (Thành phố).

3. Khối thi đua các đơn vị trường học thuộc huyện, thành phố:(30 Khối)    

- Các huyện: Bình Xuyên,Tam Đảo, Tam Dương, Sông Lô, lập Thạch, Yên Lạc; thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên: Mỗi huyện, thành phố, tổ chức thành 03 khối (01 khối các trường Trung học cơ sở, 01 khối các trường Tiểu học, 01 khối các trường Mầm non).

- Huyện Vĩnh Tường: tổ chức thành 06 khối (02 khối các trường Trung học cơ sở, 02 khối các trường Tiểu học, 02 khối các trường Mầm non).

* Các trường liên cấp Tiểu học và THCS; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX sinh hoạt với khối các trường THCS.

II. KHỐI THI ĐUA CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ THUỘC, TRỰC THUỘC CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ CỦA TỈNH

1. Các cơ quan, đơn vị có dưới 08 đầu mối, thành lập 01 khối thi đua.

2. Các cơ quan, đơn vị có từ 08-14 đầu mối, thành lập 02 khối thi đua.

3. Các cơ quan, đơn vị có 15 đầu mối trở lên được thành lập 03 khối thi đua.

4. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Y tế được thành lập khối thi đua cụ thể như sau:

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Tổ chức thành 02 khối thi đua, do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh lập danh sách.

+ Khối Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố ;

+ Khối các phòng thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

- Công an tỉnh: Tổ chức thành 04 khối, do Công an tỉnh lập danh sách.

+ Khối Công an huyện, thành phố.

+ Khối An ninh nhân dân.

+ Khối Cảnh sát nhân dân.

+ Khối Xây dựng lực lượng, Hậu cần kỹ thuật.

- Sở Giáo dục - Đào tạo : Tổ chức thành 04 khối thi đua, do sở lập danh sách:

+ Khối thi đua các phòng thuộc Sở.

+ Các trường, đơn vị thuộc Sở Giáo dục& Đào tạo tổ chức thành 03 khối thi đua.

-  Sở Y tế: Tổ chức thành 04 khối thi đua, do sở lập danh sách:

+ Khối thi đua các phòng thuộc Sở.

+ Khối các Bệnh viện tuyến tỉnh.

+ Khối các Trung tâm y tế tuyến huyện.

+ Khối  các Chi cục và Trung tâm chuyên ngành tuyến tỉnh.

III. KHỐI THI ĐUA CÁC HỢP TÁC XÃ

Liên minh Hợp tác xã tỉnh lập danh sách các HTX tham gia khối thi đua và tổ chức thành 03 khối thi đua.

IV. KHỐI THI ĐUA DOANH NGHIỆP TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP:

Ban quản lý các khu công nghiệp có trách nhiệm lập danh sách các Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức thành 05 khối thi đua.

V. KHỐI THI ĐUA CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI KHU CÔNG NGHIỆP:       

Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh lập danh sách các Doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp tham gia khối thi đua được tổ chức thành 06 khối thi đua.

- Mỗi cụm, khối thi đua có Cụm trưởng, Trưởng khối do Thủ trưởng các đơn vị thành viên trong cụm, khối đảm nhiệm. Hàng năm các Cụm, Khối thi đua bình bầu, suy tôn trưởng cụm, khối thi đua theo chế độ luân phiên và báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

- Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố làm Cụm trưởng (Trưởng khối) và có trách nhiệm lập danh sách, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra hoạt động đối với các cụm, khối thi đua gồm các phòng, ban, đơn vị thuộc sở, ngành, địa phương mình,   định kỳ báo cáo UBND tỉnh.

- Chủ tịch UBND tỉnh giao Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động của các cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành, ra thông báo công nhận kết quả bình bầu, suy tôn trưởng các cụm, khối thi đua hàng năm và điều chỉnh số lượng thành viên trong các cụm, khối thi đua khi có sự thay đổi./.

Bùi Xuân Thế
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5