Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

05/06/2019

Để thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng đảm bảo đúng quy định trên địa bàn tỉnh, đồng thời để nâng cao ý thức trách nhiệm, công tác tham mưu của đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên làm công tác Thi đua, Khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Ngày 04/6/2019, Sở Nội vụ tỉnh tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thanh Hải, Phó Vụ trưởng vụ TĐKT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban TĐKT Trung ương; Hoàng Thanh, Phó Phó Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ và đông đảo các đồng chí là Lãnh đạo phòng và nhân viên trực tiếp làm công tác thi đua, khen thưởng tại các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Giám đốc các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Hoàng Thanh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

Tại buổi tập huấn, các học viên được phổ biến một số nội dung: Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và hướng dẫn thực hiện một số mẫu văn bản áp dụng trong hồ sơ thủ tục khen thưởng; Thông tư số số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Văn bản số 1275/BTĐKT-Vụ III ngày 07/6/2018 của Ban TĐKT Trung ương về việc thẩm định hồ sơ khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến; Văn bản số 1914/BTĐKT-VP ngày 16/8/2018 của BTĐKT Trung ương về việc cấp phát, cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp Nhà nước; Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh Vĩnh PhúcĐồng thời, các học viên được nghe giảng viên giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ở cơ sở.

Đỗ Toàn
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

 

Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5