Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng Sông Hồng sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

25/07/2019

Ngày 24/7/2019, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng Sông Hồng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

 

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng; Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nội vụ và các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Thi đua khen thưởng 9 tỉnh khu vực đồng bằng Sông Hồng.

Tại hội nghị, đại biểu 9 tỉnh Đồng bằng sông Hồng đã nghe và tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Trong 06 tháng đầu năm 2019, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong cả nước nói chung, các tỉnh đồng bằng Sông Hồng nói riêng trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự chị đạo quyết liệt, đổi mới của Chính phủ  sự quan tâm của Bộ ngành Trung ương, sự  nỗ lực phấn đấu  của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, các tỉnh trong cụm thi đua vẫn tiếp tục phát triển toàn diện, kinh tế có bước tăng trưởng trung bình trên 8%, văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển, quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, đời sông nhân dân được nâng cao. Các phong trào thi đua yêu nước trong Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, và tổ chức thực hiện, tạo sức lan tỏa, đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Công tác khen thưởng thực hiện theo đúng quy định, kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị, chất lượng khen thưởng được nâng lên.


Đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương,
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, phát biểu chỉ đạo hội nghị


Các đồng chí Lãnh đạo trong cụm thi đua 9 tỉnh đồng bằng Sông Hồng tham luận tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương đánh giá cao kết quả Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng Sông Hồng đã đạt được thời gian qua. Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí đề nghị các tỉnh cần tiếp tục chú trọng thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Chung tay vì người nghèo  Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” gắn với đặc thù từng lĩnh vực, địa phương, tăng cường tuyên truyền, nhân rộng các mô hình mới, điển hình tiên tiến, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan đơn vị về công tác thi đua, khen thưởng; Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tích cực khen thưởng đột xuất đảm bảo chính xác, kịp thời, quan tâm khen thưởng tới người lao động trực tiếp; Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và hội đồng thi đua khen thưởng các cấp trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua; tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cụm thi đua 9 tỉnh Đồng bằng sông Hồng./.

Bùi Mạnh Tuấn
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

 

Tháng 2, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13