Khối thi đua Văn hóa - Xã hội triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng những tháng cuối năm

29/08/2019

Chiều 28/8, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tổ chức sơ kết công tác thi đua, khen thưởng các tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019 tại Sở Giáo dục và Đào tạo (Đơn vị Trưởng Khối năm 2019).

Những tháng đầu năm 2019, các đơn vị trong Khối thi đua Văn hóa - Xã hội đã chủ động ban hành văn bản triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, đăng ký thi đua, khen thưởng với UBND tỉnh và bộ, ngành quản lý. Theo đó, 3 phong trào thi đua lớn do Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh phát động là: “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” đã được các đơn vị trong Khối triển khai có hiệu quả.

Công tác khen thưởng tiếp tục được các đơn vị đổi mới và nâng cao chất lượng. Việc phân công cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, việc bình xét danh hiệu thi đua đảm bảo các quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng và các văn bản của Trung ương, của tỉnh. Qua đó đã kịp thời cổ vũ, động viên, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực.


Tại hội nghị, các ngành, đơn vị đã tập trung thảo luận, làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực ngành quản lý. Đồng thời, thống nhất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng cần thực hiện trong những tháng cuối năm là:

- Tập trung nâng cao chất lượng, kết quả thực hiện phong trào thi đua, bình xét khen thưởng, trong đó cần sửa đổi, bổ sung các tiêu chí thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của từng đơn vị.

- Đổi mới việc bình xét khen thưởng, lựa chọn các nhân tố thực sự điển hình tiêu biểu đề nghị khen thưởng đảm bảo chính xác, khách quan theo đúng quy định.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình, nhân tố mới gắn với các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng,   70 năm ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc và phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do UBND tỉnh phát động./.

Bùi Xuân Thế
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

 

Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5