Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2019

26/09/2019

Ngày 25/9/2019, Sở Nội vụ tỉnh tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thanh Hải, Phó Vụ trưởng vụ TĐKT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban TĐKT Trung ương; lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ và các đồng chí là Lãnh đạo phòng, ban, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Đỗ Thanh Hải - Phó Vụ trưởng Vụ III, Ban TĐKT TW triển khai nội dung TĐKT tại Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị tập huấn, các học viên được phổ biến một số nội dung cơ bản về:  Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ; Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh Vĩnh PhúcBên cạnh đó, Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để các học viên thảo luận, trao đổi nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng. Thông qua đó, giúp các đồng chí lãnh đạo, phòng, ban, công chức, viên chức phụ trách và làm trực tiếp làm công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị nắm bắt được những nội dung mới, những quy định hiện hành để triển khai tốt công tác thi đua khen thưởng của đơn vị mình trong thời gian tới./.

Đỗ Đức Toàn
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5