Đại hội chi bộ Ban Thi đua - Khen thưởng lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2023 04/03/2020

Được sự đồng ý của Đảng ủy Sở Nội vụ, sáng ngày 02/3/2020, Chi bộ Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2023.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát động phong trào thi đua năm 2020 14/02/2020

Thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 08/01/2020

Sáng ngày 06/01/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hướng dẫn tổ chức Đại hội thi đua yêu nước (hoặc Hội nghị điển hình tiên tiến) cấp cơ sở, cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V 19/12/2019

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24/5/2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Hướng dẫn số 1149/HD-BTĐKT ngày 18/6/2019 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 72 của Hội đồng thi đua, khen thưởng Trung ương 09/12/2019

Thực hiện Thông báo số 350/TB-VPCP ngày 02/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ 72 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III, năm 2019 14/11/2019

Sáng ngày 12/11/2019, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III được diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành thông tư số 12/2019/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 12/11/2019

Ngày 04/11/2019 Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

Trường Tiểu học Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, nơi ươm trồng những mầm xanh 11/11/2019

Trường Tiểu học Đống Đa được thành lập tháng 12 năm 1991. Từ khi thành lập đến nay thầy và trò luôn được kế thừa truyền thống của nhà trường với phong trào " Dạy tốt, Học tốt".

Lê tuyên dương điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn đoạn 2011-2020. 21/10/2019

Tối 18/10/2019, tại tỉnh Nam Định, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020.

Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 01/10/2019

Sáng ngày 27/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020.

Tháng 4, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6