Một số kết quả công tác tháng 7+ 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 /2009 của Ban Thi đua Khen thưởng 10/09/2009

Trong tháng 7 năm 2009,Ban Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ đã tham mưu giúp Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh các báo cáo về phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm công tác Thi đua, khen thưởng của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh gửi Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Trưởng cụm thi đua 9 tỉnh đồng bằng Sông Hồng.

Cụm Thi đua các tỉnh khu vực đồng bằng Sông Hồng sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2009 13/08/2009

Ngày 06/08/2009 tại trụ sở UBND tỉnh Hải Dương, cụm Thi đua các tỉnh khu vực đồng bằng Sông Hồng tổ chức hội nghị sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm và đánh giá sau 8 tháng phát động phong trào thi đua thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 7 của BCH Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Phường Trưng Trắc - thị xã Phúc Yên - thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội năm 2008 12/08/2009

Phường Trưng Trắc nằm ở vị trí trung tâm của thị xã Phúc Yên.

Phát động Thi đua cả nước hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội 16/06/2009

Hòa trong không khí cả nước kỷ niệm 61 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2009); Sáng ngày 14/6/2009 tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Kết quả khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2008 10/06/2009

Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2008 nhân dân và cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã không ngừng nỗ lực thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội của tỉnh.

Sở Nội vụ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2009

Sở Nội vụ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2009 31/05/2009

Thực hiện Quyết định số 599/QĐ-CT ngày 04/3/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2009.

Tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2008 và ký kết giao ước thi đua năm 2009 31/03/2009

Ngày 27/3/2009 tại Thái Bình, cụm thi đua các tỉnh đồng bằng Sông Hồng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2008 và ký kết giao ước Thi đua năm 2009.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra chéo công tác Thi đua Cụm 9 tỉnh khu vực đồng bằng Sông Hồng 11/02/2009

Trong các ngày từ 09 đến ngày 16 tháng 02 năm 2009 các đoàn kiểm tra thuộc Cụm thi đua 9 tỉnh khu vực đồng bằng Sông Hồng sẽ kiểm tra công tác Thi đua tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Bình, Hà Nam, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình.

Khối thi đua các huyện, thành phố, thị xã tổng kết, bình xét danh hiệu thi đua năm 2008 10/02/2009

Sáng ngày 09/02/2009, tại trụ sở UBND huyện Yên Lạc, Khối Thi đua các huyện, thành phố, thị xã đã tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2008.

Ký kết giao ước thi đua thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 24/11/2008

Ngày 17/11/2008 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình, cụm thi đua các tỉnh đồng bằng Sông Hồng đã tổ chức lễ phát động phong trào Thi đua thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

...Xem tiếp
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11