Sở Nội vụ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2009

Sở Nội vụ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2009 31/05/2009

Thực hiện Quyết định số 599/QĐ-CT ngày 04/3/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2009.

Tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2008 và ký kết giao ước thi đua năm 2009 31/03/2009

Ngày 27/3/2009 tại Thái Bình, cụm thi đua các tỉnh đồng bằng Sông Hồng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2008 và ký kết giao ước Thi đua năm 2009.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra chéo công tác Thi đua Cụm 9 tỉnh khu vực đồng bằng Sông Hồng 11/02/2009

Trong các ngày từ 09 đến ngày 16 tháng 02 năm 2009 các đoàn kiểm tra thuộc Cụm thi đua 9 tỉnh khu vực đồng bằng Sông Hồng sẽ kiểm tra công tác Thi đua tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Bình, Hà Nam, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình.

Khối thi đua các huyện, thành phố, thị xã tổng kết, bình xét danh hiệu thi đua năm 2008 10/02/2009

Sáng ngày 09/02/2009, tại trụ sở UBND huyện Yên Lạc, Khối Thi đua các huyện, thành phố, thị xã đã tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2008.

Ký kết giao ước thi đua thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 24/11/2008

Ngày 17/11/2008 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình, cụm thi đua các tỉnh đồng bằng Sông Hồng đã tổ chức lễ phát động phong trào Thi đua thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Nhìn lại công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Vĩnh Phúc hai năm qua 22/10/2008

Trong hai năm qua, vừa kế tục truyền thống vừa đổi mới và phát triển, tỉnh Vĩnh Phúc đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định 121/2005/NĐ-CP, Thông tư 01/2007/TT-VPCP và Chỉ thị 17/CT-TTg đồng bộ từ tỉnh tới cơ sở.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2008 26/09/2008

  Ngày 24/9/2008, được sự đồng ý của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2008.

Ngân hàng Đầu tư chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc - đơn vị có thành tích xuất sắc nổi bật trong phong trào thi đua 21/09/2008

Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập theo Quyết định số 262/QĐ-HĐQT, ngày 20/12/2006 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Tháng 11, 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7