Nhìn lại công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Vĩnh Phúc hai năm qua 22/10/2008

Trong hai năm qua, vừa kế tục truyền thống vừa đổi mới và phát triển, tỉnh Vĩnh Phúc đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định 121/2005/NĐ-CP, Thông tư 01/2007/TT-VPCP và Chỉ thị 17/CT-TTg đồng bộ từ tỉnh tới cơ sở.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2008 26/09/2008

  Ngày 24/9/2008, được sự đồng ý của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2008.

Ngân hàng Đầu tư chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc - đơn vị có thành tích xuất sắc nổi bật trong phong trào thi đua 21/09/2008

Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập theo Quyết định số 262/QĐ-HĐQT, ngày 20/12/2006 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Tháng 4, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6