Ban TĐKT - Đài PTTH tỉnh: Phối hợp các hoạt động tuyên truyền năm 2018 03/04/2018

Thực hiện văn bản số 423/UBND-TH3 ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phát động phong trào thi đua năm 2018

UBND tỉnh gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2018 30/03/2018

Chiều 29/3/2018, UBND tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2018 với chủ đề “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”

Cụm thi đua 9 tỉnh đồng bằng Sông Hồng:Tổng kết công tác năm 2017, ký kết giao ước thi đua năm 2018 23/03/2018

Sáng 19/3, tại tỉnh Ninh Bình, Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Trưởng các Khối thi đua năm 2018 09/03/2018

Để kịp thời triển khai các hoạt động của các Khối thi đua năm 2018, trên cơ sở suy tôn của các khối thi đua, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã có thông báo số 03/TB-HĐTĐKT

UBND tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2018 12/02/2018

Ngày 18/01/2018 UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 423/UBND-TH3 về việc phát động phong trào thi đua năm 2018 với chủ đề hành động: “Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018”.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Tổ chức phong trào thi đua “Doanh nghiệp Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển” 23/01/2018

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngày 29/8/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”

Khối thi đua Nội chính tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 28/12/2017

Ngày 25/12/2017, Khối thi đua Nội chính tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Khối Ngân hàng Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 26/12/2017

Ngày 21 tháng 12 năm 2107, Khối thi đua Ngân hàng tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018.

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 24/11/2017

Ngày 27/10/2017 Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP

Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 22/11/2017

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, mới đây Sở Nội vụ tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 cho các đối tượng là Lãnh đạo phòng làm công tác TĐKT và cán bộ trực tiếp làm công tác TĐKT tại các Sở, ban, ngành, đoàn thể;

...Xem tiếp
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 11, 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7