Tổng kết công tác thi đua khen thưởng khối thi đua các trường Đại học - Cao đẳng năm học 2017 - 2018 25/07/2018

Ngày 11/7/2018, Tại Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp, Khối thi đua các Trường Đại học - Cao đẳng đã tiến hành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018.

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) 08/06/2018

Ngày 6/6/2018, Tỉnh ủy, HĐHD, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) 24/05/2018

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018).

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 27/04/2018

Thực hiện Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 27/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)

Ban TĐKT - Đài PTTH tỉnh: Phối hợp các hoạt động tuyên truyền năm 2018 03/04/2018

Thực hiện văn bản số 423/UBND-TH3 ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phát động phong trào thi đua năm 2018

UBND tỉnh gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2018 30/03/2018

Chiều 29/3/2018, UBND tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2018 với chủ đề “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”

Cụm thi đua 9 tỉnh đồng bằng Sông Hồng:Tổng kết công tác năm 2017, ký kết giao ước thi đua năm 2018 23/03/2018

Sáng 19/3, tại tỉnh Ninh Bình, Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Trưởng các Khối thi đua năm 2018 09/03/2018

Để kịp thời triển khai các hoạt động của các Khối thi đua năm 2018, trên cơ sở suy tôn của các khối thi đua, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã có thông báo số 03/TB-HĐTĐKT

UBND tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2018 12/02/2018

Ngày 18/01/2018 UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 423/UBND-TH3 về việc phát động phong trào thi đua năm 2018 với chủ đề hành động: “Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018”.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Tổ chức phong trào thi đua “Doanh nghiệp Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển” 23/01/2018

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngày 29/8/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”

Tháng 2, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13