Chi bộ Ban Thi đua - Khen thưởng họp sinh hoạt chuyên đề Quý I năm 2022 13/04/2022

Ngày 31/3/2022, Chi bộ Ban Thi đua - Khen thưởng họp sinh hoạt chuyên đề Quý I/2022 với nội dung “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Khối thi đua các Ban Đảng Triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 14/03/2022

Để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, các đơn vị cũng đã thảo luận một số nội dung cụ thể, bám sát Văn bản số 1073/UBND-TH2 ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua

Tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng khối thi đua Doanh nghiệp – Dịch vụ năm 2021 20/01/2022

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Khối thi đua năm 2021, ngày 14/01/2022, tại Chi nhánh Xăng dầu Vĩnh Phúc, Khối thi đua Doanh nghiệp - Dịch vụ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng khối thi đua nội chính năm 2021 12/01/2022

Ngày 10/01/2022, tại Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, Khối thi đua Nội chính đã tiến hành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021.

Triển khai mô hình điểm Thi đua phòng, chống đại dịch Covid - 19 tại Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1 01/11/2021

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động ngày 14/8/2021.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” 19/08/2021

Ngày 14/8/2021, Tại hội nghị thường kỳ và cũng là hội nghị đầu tiên của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Minh Chính đã phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng khối thi đua các trường Đại học – Cao đẳng năm học 2020 - 2021 20/07/2021

Sáng ngày 16/7/2021, tại Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc, Khối thi đua các Trường Đại học - Cao đẳng đã tiến hành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021.

Thi đua, khen thưởng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 10/06/2021

Trong những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tích cực, chủ động chỉ đạo và tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Khối thi đua các Hội ký kết giao ước thi đua năm 2021 16/04/2021

Ngày 12/4, Khối thi đua các hội tổ chức hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng, ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Khối thi đua Doanh nghiệp nhà nước và Doanh nghiệp Cổ phần hóa phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2021 02/04/2021

Sáng ngày 31/3/2021, tại Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch, Trưởng Khối thi đua Doanh nghiệp nhà nước và Doanh nghiệp Cổ phần hóa tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2021.

Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11