Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

08/06/2018

Ngày 6/6/2018, Tỉnh ủy, HĐHD, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Lãnh đạo các huyện, thành phố; các đồng chí cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tại các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ trọng thể này đồng chí Vũ Việt Văn – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày diễn văn ôn lại truyền thống thi đua yêu nước của đất nước nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng trong 70 năm qua. 70 năm qua, lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành lời hiệu triệu, mở đầu cho phong trào thi đua yêu nước của toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Lời kêu gọi đó được truyền đi như một lời hịch thúc giục mọi người dân phát huy truyển thống yêu nước, đoàn kết, ra sức thi đua vượt qua mọi khó khăn thử thách để đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và phát triển đất nước.

Kết quả phong trào thi đua của  tỉnh Vĩnh Phúc qua các thời kỳ  đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến mà toàn quốc biết đến như Anh hùng Liệt sỹ Nguyễn Viết Xuân với câu nói bất hủ “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”; trong phong trào thi đua xây dựng XHCN ở miền Bắc, tỉnh Vĩnh Phúc có Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc, một đảng viên sáng tạo, dám chịu trách nhiệm đến cùng trước nhân dân, từ đó Vĩnh Phúc đã giành được thành tựu quan trọng với “Khoán hộ” mở ra trang sử mới trong sản xuất nông nghiệp và quản lý Hợp tác xã, khoán hộ cũng làm cơ sở cho khoán 10 của Trung ương ra đời (Nguyên Bí Thư Tỉnh ủy Kim Ngọc đã được truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh).

Được tái lập năm 1997, từ một tỉnh nghèo thuần nông, để sớm thoát khỏi khó khăn, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND và chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Vĩnh Phúc đã tổ chức nhiều phong trào thi đua và có những bước đi đúng hướng, sáng tạo và đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực. Từ một địa phương thuần nông nay đã trở thành tỉnh có giá trị sản xuất công nghiệp lớn, là trung tâm sản xuất ô-tô, xe máy, gạch ốp lát hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư, nâng cấp theo hướng hiện đại. Bộ mặt từ đô thị đến nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao.

Tại Lễ kỷ niệm đồng chí Vũ Việt Văn kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, kế hoạch phát triển kinh tế giai đoạn 2016-2020.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại Lễ kỉ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Trì – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã chúc mừng thành tích của các cơ quan, địa phương, đơn vị trong tỉnh và biểu dương các anh hùng, chiến sĩ thi đua, các điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh; cảm ơn nhân dân trong tỉnh đã tích cực, chủ động, sáng tạo, có nhiều đóng góp thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, tạo nên những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong những năm qua.

Đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại,  hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng: Phong trào thi đua tuy phát triển sâu rộng nhưng chưa toàn diện; nhiều nơi còn mang tính hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị. Việc suy tôn, phong tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng còn có biểu hiện nể nang, dễ dãi, khen thưởng đối với người lao động trực tiếp sản xuất, nông dân, công nhân tuy đã được quan tâm nhưng còn ít. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến hiệu quả chưa cao; công tác tuyên truyền thiếu đồng bộ, sinh động, thuyết phục, làm hạn chế động lực phấn đấu của tập thể, cá nhân.Những hạn chế, khuyết điểm đó cần được nghiêm túc rút kinh nghiệm và kịp thời khắc phục.

Để tiếp tục thực hiện Lời kêu gọi của Bác, phát huy những thành tích đạt được, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong giai đoạn mới,  trong thời gian tới đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Các cấp uỷ, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, trọng tâm là phát triển kinh tế nhanh, bền vững; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tiếp tục nhân rộng các phong trào thi đua, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, phải phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân, là ngọn cờ dẫn đầu trong các phong trào thi đua. Phong trào thi đua phải thực sự thiết thực, đem lại lợi ích cho xã hội, con người; khơi dậy tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của nhân dân, của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, tạo động lực tinh thần, vật chất mới cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người người thi đua, ngành ngành thi đua để việc phấn đấu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc phát triển nhanh và bền vững phải trở thành ý chí, quyết tâm, tình cảm và hành động của tất cả mọi người dân Vĩnh Phúc nhằm thực hiện lời Bác Hồ đã căn dặn:Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta”; Trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua, cần tăng cường việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết và đổi mới mạnh mẽ việc biểu dương, khen thưởng. Biểu dương, khen thưởng phải kịp thời; chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác. Tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới, để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng trong toàn xã hội, tạo động lực phát triển và lan toả sâu rộng trong từng đơn vị, cơ sở. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực thực tiễn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước
được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen

Tại Lễ kỷ niệm, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho có 7 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2018 và Đội VTEC – SUMMER Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc đã có thành tích xuất sắc đạt giải Ba vòng Chung kết Cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam năm 2018.      

Phòng nghiệp vụ 1
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 10, 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9