Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

01/10/2019

Sáng ngày 27/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020. Dự hội nghị có đồng chí: Phạm Huy Giang - Phó Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí Trần Văn Vinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020 của tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố, xã, phường trong tỉnh.


Đồng chí Nguyền Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc
trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới”

Sau 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn trong tỉnh có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Đến nay, toàn tỉnh đã có 107/112 xã đạt chuẩn NTM (bằng 95,5%); 02 huyện và 01 thành phố được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; tỷ lệ hộ nghèo giảm, toàn tỉnh còn 2,11 %,  thu nhập bình quân đầu người đạt 38,28 triệu đồng/người; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,56 %;  tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%. Tổng nguồn lực huy động thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM là: 12.896,962 tỷ đồng (trong đó doanh nghiệp và người dân đóng góp 784,843 tỷ đồng) để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; làm kiên cố hóa được hơn 528 km đường từ trung tâm xã đến đường huyện, 724 km đường trục thôn, ngõ xóm, 716 km đường trục chính nội đồng, 100% kênh mương nội đồng cứng hóa.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp; cùng với huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo bước đột phá trong phát triển sản xuất, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với xu thế hội nhập khu vực và thế giới. Quan tâm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí và thực hiện tốt việc duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng; chú trọng nâng cao các nội dung về văn hóa, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự khu vực nông thôn.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho 5 tập thể; tặng Bằng khen cho 23 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020.

Nguyễn Thành Long
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

 

Tháng 8, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11