Đại hội thi đua yêu nước huyện Vĩnh Tường lần thứ V (2020-2025)

22/06/2020

Sáng ngày 19/6/2020, huyện Vĩnh Tường tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (2020-2025). Dự đại hội có đồng chí Vũ Chí Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện; đại diện Mẹ VNAH, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Nhà giáo ưu tú, thầy thuốc ưu tú; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng và 125 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn huyện.

Tại Đại hội đã tổng kết, đánh giá 5 năm phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, huyện Vĩnh Tường đã triển khai phong trào thi đua sâu rộng với nhiều cách làm hay sáng tạo, có sức lan tỏa trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó, tạo động lực mạnh mẽ, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa - xã hội phát triển, giữ vững an ninh chính trị, ổn định trật tự an toàn xã hội.

Các phong trào thi đua tiêu biểu như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương IV (khóa XI);  phong trào thi đua Xây dựng nông thôn mới, đã thu hút được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân và đạt được những thành tích thiết thực góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất giai đoạn 2015- 2020, kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao, giá trị sản xuất (GSS 2010) đến năm 2020 ước đạt 15.205,817 tỷ đồng, tăng 6.312,397 tỷ đồng (tăng 70,98%) so với năm 2015. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015-2020 ước đạt 11,32%, trong đó: Công nghiệp - Xây dựng: 16,66%; Dịch vụ: 8,35% ; Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Thủy sản: 0,86 %. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng: Lĩnh vực Công nghiệp - Xây dựng và Dịch vụ tăng từ 79,96% (năm 2015) lên 87,64% (năm 2020); Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Thủy sản giảm từ 20,04% (năm 2015) xuống còn 12,36% (năm 2020). Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 29 triệu đồng năm 2015 lên 50,3 triệu đồng vào năm 2020. Vĩnh Tường luôn giữ vị trí dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng học sinh giỏi, chất lượng giáo dục đại trà. Đặc biệt, phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới” được các cấp ủy Đảng, chính quyền đồng hành quyết liệt vào cuộc, nhân dân đồng thuận, tích cực hưởng ứng. Cuối năm 2019 có 26/26 xã của huyện đạt chuẩn NTM.

Kết quả các phong trào thi đua trên các lĩnh vực mà Đảng bộ và nhân dân huyện Vĩnh Tường đạt được trong 5 năm qua đã được Nhà nước, bộ, ngành ghi nhận. Toàn huyện có 5 tập thể được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động, trong đó có 01 Huân chương Lao động hạng Nhất, 01 Huân chương Lao động hạng Nhì, 03 Huân chương Lao động hạng Ba; 10 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 599 lượt tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng; 6.363 lượt tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng và hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND cấp xã khen thưởng theo thẩm quyền.


Đ/c Vũ Chí Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
đ/c Lê Minh Thịnh - Tỉnh ủy viên,
Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho các tập thể điển hình tiên tiến

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Chí Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Vĩnh Tường; phong trào thi đua, công tác khen thưởng và những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước những năm qua; sự chủ động, quyết tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể nhân dân, cán bộ huyện Vĩnh Tường; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới: Huyện vĩnh tường tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 13/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng.

Tại Đại hội, huyện Vĩnh Tường đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao năng lực, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong các tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; duy trì tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân gắn với đảm bảo công bằng, tiến bộ xã hội; đưa huyện Vĩnh Tường sớm trở thành đô thị loại IV./.

Nguyễn Thành Long
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

 

Tháng 10, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7