Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua các huyện, thành phố 6 tháng đầu năm 2020

24/07/2020

Chiều ngày 17/7/2020, Cụm thi đua các huyện, thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Hội nghị đã thông qua báo cáo Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng; đánh giá những thuận lợi, khó khăn và kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2020. Báo cáo đặc biệt chú trọng đến diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong tỉnh và huyện Bình xuyên, Tam Dương. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc chủ động của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân đã khống chế và làm tốt công tác phòng, chống dịch tạo điều kiện tiếp tục phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội.

Hội nghị cũng đã triển khai những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, tiếp tục triển khai các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tại Hội nghị, đồng chí Phùng Mạnh Thắng, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tam Dương, Trưởng Cụm thi đua đã đánh giá những kết quả của Cụm thi đua huyện, thành phố đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, đánh giá vai trò của Chủ tịch HĐTĐKT các huyện, thành phố trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân phòng chống dịch covid-19, đồng thời cũng đề nghị Chủ tịch HĐTĐKT các huyện, thành phố trong thời gian tới cần bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trong tình hình mới, tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia phong trào thi đua xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Tại Hội nghị, Cụm thi đua huyện, thành phố đã thống nhất, xây dựng quy chế làm việc cụ thể để nâng cao chất lượng hoạt động của Cụm, thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua, tuyên dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; khen thưởng nông dân trực tiếp lao động, sản xuất và đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Kết thúc hội nghị các thành viên trong Cụm đã ký bản giao ước thi đua với mục tiêu thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thi đua hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch; quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2020.

Nguyễn Thành Long
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

Tháng 10, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7