Tổng kết công tác thi đua khen thưởng khối thi đua các trường Đại học – Cao đẳng năm hoc 2019-2020

31/08/2020

Sáng ngày 27/8/2020, tại Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại, Khối thi đua các Trường Đại học - Cao đẳng đã tiến hành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020. Tại hội nghị, Khối thi đua đã tổng kết, đánh giá hoạt động của Khối cũng như việc chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thành viên trong Khối thi đua. Trong năm học 2019-2020, Khối cơ bản duy trì tốt các hoạt động theo đúng quy định tại Hướng dẫn số 21/HD-HĐTĐKT ngày 04/12/2019 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh như: Xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động, tiêu chí chấm điểm đồng thời tổ chức đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị thành viên trong Khối thi đua theo đúng quy định. Tại hội nghị, đại diện đơn vị Trưởng khối đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021; các đơn vị thành viên đã tích phát biểu ý kiến thảo luận nhằm đưa ra nhận xét, đánh giá tổng kết sau một năm học thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thành viên trong Khối, đồng thời cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc hoạt động Khối và việc chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị thành viên để tiếp tục rút kinh nghiệm cho những năm học tiếp theo nhằm ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động Khối cũng như việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng của các đơn vị trong khối  đáp ứng với yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh Vĩnh Phúc.  

Trên cơ sở những thành tích các nhà trường đã đạt được trong năm học 2019-2020, Khối đã tổ chức bình xét khen thưởng theo đúng quy định, năm học 2019-2020 Khối thi đua các Trường ĐH-CĐ đã bình xét đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 01 đơn vị, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 02 đơn vị. Tại hội nghị Khối  đã suy tôn Trường Cao đẳng nghề số 2 - Bộ Quốc phòng làm Trưởng khối thi đua năm học 2020-2021./.

Bùi Xuân Thế
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ
                  

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 1, 2021
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6