Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Tam Đảo lần thứ IV

28/08/2020

Sáng ngày 27/8/2020, huyện Tam Đảo long trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV, giai đoạn 2020- 2025. Đến dự có các đồng chí: Vũ Chí Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thị Thu Hằng, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch thường trực HĐTĐKT tỉnh, cùng 170 đại biểu và 40 điển hình tiên tiến.

Từ các phong trào thi đua, 5 năm qua, kinh tế huyện Tam Đảo tiếp tục tăng trưởng ở mức khá cao, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015-2020 ước đạt trên 12%.  Tổng giá trị sản xuất 5 năm đạt 23.035 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế đến năm 2020, Nông - lâm - thủy sản chiếm 22,2%; CN-XD chiếm 36,8%, Dịch vụ chiếm 41%; Giá trị sản xuất bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 67,1 triệu đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2015-2020 của ngành nông nghiệp ước đạt 4,52%. Tổng giá trị ngành dịch vụ trong 5 năm đạt 9.393,561 tỷ đồng. Có 100/103 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, 102/103 thôn, tổ dân phố có sân chơi, bãi tập. Các phong trào thi đua yêu nước của ngành Giáo dục và Đào tạo 5 năm qua đã phát triển mạnh mẽ, thường xuyên, liên tục. 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế xã. Hàng năm tạo việc làm mới cho 3.000 lao động. Nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng được quan tâm củng cố, xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh, toàn diện. Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng cao, bộ mặt nông thôn mới có nhiều đổi mới.


Đồng chí Vũ Chí Giang - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội nghị

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và nhân dân tổ chức thực hiện nghiêm túc tạo ra sự chuyển biến về nhận thức của các cán bộ, đảng viên và toàn thể quần chúng nhân dân về tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Việc tổ chức phát động thi đua và tổng kết thi đua, khen thưởng hàng năm đều được thống nhất từ cấp huyện đến các xã, thị trấn, chất lượng các phong trào thi đua ngày càng được nâng cao, công tác biểu dương khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc luôn đảm bảo kịp thời, đúng người, đúng việc. Kết quả khen thưởng trong 5 năm qua: Nhà nước tặng Huân chương Lao động cho 01 cá nhân; Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 01 tập thể, 03 cá nhân; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 06 tập thể, Tập thể Lao động xuất sắc cho 28 tập thể, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 12 cá nhân, Bằng khen cho 30 tập thể, 128 cá nhân; UBND huyện tặng Tập thể lao động tiên tiến cho 143 tập thể, Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 305 cá nhân, Lao động tiên tiến cho 2.380 cá nhân, Giấy khen cho 229 tập thể và 1.509 cá nhân.

Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tam Đảo lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Huyện uỷ, UBND huyện Tam Đảo tiếp tục phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân với phương hướng và mục tiêu cụ thể: Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, lấy du lịch làm động lực, chú trọng giữ gìn môi trường sinh thái, đảm bảo Quốc phòng - An ninh và nâng cao đời sống nhân dân. Phấn đấu đến năm 2025, Tam Đảo trở thành thị xã. Phấn đấu giai đoạn 2020-2025 kinh tế tăng trưởng bình quân đạt từ 11% -12%.  Tổng giá trị sản xuất 5 năm từ 40.293 - 41.080 tỷ đồng. Giá trị sản xuất bình quân đầu người từ 95-100 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người từ 50-55 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa bàn bình quân 5 năm tăng từ 10% đến 12%; phấn đấu đến 2025 đạt trên 220 tỷ đồng. Có từ 5-6 xã, thị trấn thành phường; 3-4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 60% thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Chí Giang – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tích huyện Tam Đảo đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị huyện Tam Đảo tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là nền tảng và động lực để đưa các phong trào thi đua lên một tầm cao mới. Công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, đặc biệt quan tâm phát hiện nhân tố mới. Thông qua các phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa rộng khắp toàn xã hội.

Nhân dịp này, UBND huyện Tam Đảo tuyên dương, khen thưởng 40 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015- 2020.

Đỗ Đức Toàn
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

Tháng 1, 2021
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6