Tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng khối thi đua các trường Đại học – Cao đẳng năm học 2020 - 2021

20/07/2021

Sáng ngày 16/7/2021, tại Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc, Khối thi đua các Trường Đại học - Cao đẳng đã tiến hành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021. Tại hội nghị, Khối thi đua đã tổng kết, đánh giá hoạt động của Khối cũng như việc chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thành viên trong Khối thi đua. Trong năm học 2020-2021, mặc dù  Khối cơ bản duy trì tốt các hoạt động theo đúng quy định tại Hướng dẫn số 21/HD-HĐTĐKT ngày 04/12/2019 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh như: Xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động, tiêu chí chấm điểm đồng thời tổ chức đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị thành viên trong Khối thi đua theo đúng quy định. Tại hội nghị, đại diện đơn vị Trưởng khối đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022;  Trong năm học 2020-2021 hoạt động thi đua của Khối đã đạt được kết quả tích cực, mang tính toàn diện, nâng cao tinh thần hỗ trợ, đoàn kết trong mọi lĩnh vực phục vụ đào tạo và hoạt động đào tạo cho dù gặp rất nhiều khó khăn bởi dịch bệnh Covid - 19. Hưởng ứng nội dung phát động thi đua của UBND tỉnh, các Trường trong khối thi đua cũng đã tổ chức phát động thi đua năm học chặt chẽ đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên đã lập thành tích xuất sắc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới. Chào mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Công tác khen thưởng đã được các nhà trường thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình; khen thưởng đúng người, đúng việc bảo đảm dân chủ, công khai.Thực hiện tốt việc đề nghị khen thưởng bậc cao cho các tổ chức, cá nhân; các trường đã chủ động rà soát, khen thưởng và đề nghị khen thưởng bằng các hình thức đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo thông tư, hướng dẫn, quy chế có tác dụng tốt, kịp thời động viên, khích lệ mọi cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, các trường đã tổ chức bình xét, xếp loại thi đua hàng tháng, hàng quý đồng thời thực hiện khen thưởng, động viên kịp thời những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhất là những giảng viên, sinh viên đạt giải cao trong các Hội thi, hội thao, những giảng viên bồi dưỡng sinh viên giỏi, tạo động lực đẩy mạnh không khí thi đua sôi nổi ở các trường.


Các thành viên thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đơn vị thành viên đã tích phát biểu ý kiến thảo luận nhằm đưa ra nhận xét, đánh giá tổng kết sau một năm học thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thành viên trong Khối, đồng thời cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc hoạt động Khối và việc chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị thành viên để tiếp tục rút kinh nghiệm cho những năm học tiếp theo nhằm ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động Khối cũng như việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng của các đơn vị trong khối  đáp ứng với yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh Vĩnh Phúc.

Trên cơ sở những thành tích các nhà trường đã đạt được trong năm học 2020-2021, Khối thi đua đã tổ chức bình xét khen thưởng theo đúng quy định, năm học 2020-2021 Khối thi đua các Trường ĐH-CĐ đã bình xét đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 01 đơn vị, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 02 đơn vị. Tại hội nghị Khối  đã suy tôn Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc làm Trưởng khối thi đua năm học 2021-2022./.

Bùi Xuân Thế
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11