Triển khai mô hình điểm Thi đua phòng, chống đại dịch Covid - 19 tại Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1

01/11/2021

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động ngày 14/8/2021. Thực hiện Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát động phong trào thi đua đặc biệt “Vĩnh Phúc đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống dịch và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Sáng ngày 30/10/2021, tại Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1,  Sở Nội vụ phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị triển khai mô hình điểm Thi đua phòng, chống đại dịch Covid - 19 tại Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tới dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phương, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc; đồng chí Hoàng Thanh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; các đồng chí là lãnh đạo một số Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đồng chí trong Ban Giám đốc, các đồng chí đại diện các phòng, ban, phân  xưởng Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1.


Đồng chí Hoàng Thanh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc

Tại hội nghị, sau bài phát biểu khai mạc Hội nghị triển khai mô hình điểm Thi đua phòng, chống đại dịch Covid - 19 tại Doanh nghiệp của đồng chí Hoàng Thanh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, ông Ngô Thông Vũ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1 đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 - Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh năm 2021 trong tình hình mới” trong toàn Công ty, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thi đua thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của các cấp, các ngành, của tỉnh, của địa phương về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; Thi đua triển khai tích cực, đồng bộ các biện pháp, giải pháp hiệu quả nhằm động viên, khích lệ toàn thể cán bộ, công nhân viên của Công ty tích cực, tự giác tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19. 

2.Thi đua thực hiện tốt mục tiêu kép: “Phòng chống dịch và sản xuất kinh doanh hiệu quả trong tình hình mới”, đặt công tác phòng chống dịch lên hàng đầu. Rà soát bổ sung, nâng cấp kịch bản phòng chống dịch Covid-19 lên mức cao và động viên người lao động thực hiện phương án “3 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ - ăn tại chỗ - nghỉ tại chỗ) và “1 cung đường 2 điểm đến” hoặc “3 cùng” (cùng làm việc - cùng đi một phương tiện - cùng nghỉ một nơi) và chủ trương “5K + vắc xin”. Đồng thời rà soát hạ tầng cơ sở phục vụ phòng chống dịch, dự trữ vật tư phục vụ sản xuất, thực phẩm, thuốc, vật tư y tế thiết yếu cho phương án “3 tại chỗ”... và thúc đẩy chương trình tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người lao động trong toàn Công ty đảm bảo “an toàn và nhanh nhất”.  

3. Thi đua đẩy mạnh lao động sản xuất với tinh thần quyết tâm, năng động, sáng tạo nhằm ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng. Tăng cường các biện pháp thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ), trong đó chú trọng kiểm tra giám sát, phân loại đối tượng lao động để tuyên truyền/huấn luyện AT-VSLĐ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, bảo vệ môi trườngphòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão.

 4. Thi đua phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống tận tâm, tận lực của cán bộ, công nhân viên trong Công ty để tham gia chống dịch, thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Chính phủ, Bộ, ngành, tỉnh và đơn vị.

5. Thi đua góp phần xây dựng Công ty là “Vùng xanh” toàn diện, bền vững trong phòng, chống đại dịch Covid-19 và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.


Ký giao ước thi đua giữa các phòng, ban, phân xưởng Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1

Để thiết thực hưởng ứng nội dung phát động thi đua của Tổng Giám đốc Công ty, đại diện các phòng, ban, phân xưởng đã ký kết giao ước thi đua phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1.

Bùi Xuân Thế
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11