Tổng kết công tác thi đua khen thưởng khối thi đua nội chính năm 2021

12/01/2022

Ngày 10/01/2022, tại Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, Khối thi đua Nội chính đã tiến hành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021. Tại hội nghị, Khối thi đua đã tổng kết, đánh giá hoạt động của Khối cũng như việc chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thành viên trong Khối thi đua. Trong năm 2021, Khối đã duy trì tốt các hoạt động theo đúng quy định tại Hướng dẫn số 21/HD-HĐTĐKT ngày 04/12/2019 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh như: Xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động, tiêu chí chấm điểm đồng thời tổ chức đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị thành viên trong Khối thi đua theo đúng quy định. Tại hội nghị, Cục Trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh đại diện đơn vị Trưởng khối đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021, phương hướng thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.  

Trong năm 2021, hoạt động thi đua của Khối đã đạt được kết quả tích cực, mang tính toàn diện, nâng cao tinh thần hỗ trợ, đoàn kết trong mọi lĩnh vực phục vụ đào tạo và hoạt động đào tạo cho dù gặp rất nhiều khó khăn bởi dịch bệnh Covid - 19. Hưởng ứng nội dung phát động thi đua của UBND tỉnh, các đơm vị thành viên trong khối thi đua cũng đã tổ chức phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021   đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Chào mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Trong năm 2021, Khối đã tổ chức vận động các đơn vị thành viên ủng hộ xây dựng được 01 nhà tình nghìa cho cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tạo điều kiện cho cán bộ vươn lên trong cuộc sống và yên tâm công tác.

Công tác khen thưởng đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình; khen thưởng đúng người, đúng việc bảo đảm dân chủ, công khai. Các cơ quan, đơn vị đã khen thưởng và đề nghị khen thưởng bằng các hình thức đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định.

Tại hội nghị, các đơn vị thành viên đã tích cực phát biểu ý kiến, thảo luận nhằm đưa ra nhận xét, đánh giá tổng kết sau một năm thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thành viên trong Khối, đồng thời cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc hoạt động Khối thi đua.


Trưởng Khối thi đua năm 2021 chúc mừng đơn vị được suy tôn Trưởng, Phó Khối thi đua năm 2022

Trên cơ sở những thành tích  đã đạt được trong năm  2021, Khối thi đua đã tổ chức bình xét khen thưởng theo đúng quy định, năm 2021 Khối thi đua Nội chính đã bình xét đề nghị  tặng Cờ thi đua Chính phủ cho 01 đơn vị, Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 01 đơn vị, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 02 đơn vị. Tại hội nghị Khối đã suy tôn Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc làm Trưởng khối thi đua năm 2022./.

Bùi Xuân Thế  
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

 

Tháng 1, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11