Khối thi đua các Ban Đảng Triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

14/03/2022

Sáng ngày 11/3/2022, Khối thi đua các Ban Đảng của tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 tại Ban Dân vận Tỉnh ủy (Đơn vị Trưởng Khối thi đua các Ban Đảng năm 2022). Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng khối thi đua các Ban Đảng năm 2022 và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan thuộc Khối thi đua các Ban Đảng. Tại hội nghị, đại diện đơn vị Trưởng khối thi đua đã thông qua dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022; Quyết định ban hành Quy chế hoạt động và Bảng tiêu chí chấm điểm của Khối thi đua các Ban Đảng.

Để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, các đơn vị cũng đã thảo luận một số nội dung cụ thể, bám sát Văn bản số 1073/UBND-TH2 ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Các cơ quan, đơn vị trong khối thi đua căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức phát động phong thi đua của cơ quan, đơn vị đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ chính trị của ngành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.


Đại diện các đơn vị trong Khối thi đua các Ban Đảng ký kết giao ước thi đua năm 2022

Với tinh thần quyết tâm thi đua, đại diện các đơn vị trong khối thi đua các Ban Đảng đã ký kết giao ước thi đua năm 2022./.

Bùi Xuân Thế
Ban Thi đua, khen thưởng - Sở Nội vụ

 

Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11