Đảng ủy Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng Khóa XII

19/01/2018

Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐUK ngày 25/12/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc và Kế hoạch số 01-KH/ĐH ngày 02/01/2018 của Đảng ủy Sở Nội vụ về việc tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII. Ngày 17/01/2018, Đảng ủy Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc.

 


Đồng chí Bùi HuyTùng - Ủy viên Ban thường vụ,Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy
Khối
các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc truyền đạt các nội dung Nghị quyết

Tới dự, chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII có đồng chí Bùi Huy Tùng - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc; đồng chí Trần Văn Sửu-Ủy viên BCH Đảng ủy Sở Nội vụ.


Đồng chí Trần Văn Sửu-Ủy viên BCH Đảng ủy Sở phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Sửu-Ủy viên BCH Đảng ủy Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tập trung, nghiêm túc tiếp thu các nội dung để viết bài thu hoạch, tập trung vào những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII, từ đó liên hệ, vận dụng vào công việc của mình để tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII.


Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã được đồng chí Bùi HuyTùng - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII như: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tin gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; Quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Công tác dân số trong tình hình mới.

Thông qua Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc./.

Nguyễn Anh Dũng
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 8, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11