Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng Khóa XII

23/08/2018

Thực hiện Kế hoạch số 42-KH/ĐUK ngày 17/7/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc và Kế hoạch số 36-KH/ĐU ngày 26/7/2018 của Đảng ủy Sở Nội vụ về việc tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII. Chiều ngày 22/8/2018, Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở.

 


Đồng chí Bùi Huy Tùng - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc truyền đạt nội dung các Nghị quyết

Tới dự, chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt nội dung các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII có đồng chí Bùi Huy Tùng - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc; đồng chí Nguyễn Thanh Quang-Phó Bí thư Đảng ủy-Phó Giám đốc Sở Nội vụ.


Đồng chí Nguyễn Thanh Quang-Phó Bí thư Đảng ủy-Phó Giám đốc Sở phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Quang-Phó Bí thư  Đảng ủy-Phó Giám đốc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở tập trung, nghiêm túc tiếp thu nội dung các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII, từ đó liên hệ, vận dụng vào công việc của mình để tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII.


Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở đã được đồng chí Bùi Huy Tùng - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc truyền đạt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII như: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Thông qua Hội nghị học tập, quán triệt nội dung các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở./.

Nguyễn Anh Dũng
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tháng 4, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6