Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành cho cán bộ, công chức cấp xã năm 2018

07/09/2018

Thực hiện Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Sáng ngày 06/9/2018 tại Hội trường Khách sạn Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và Học viện hành chính Quốc gia tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành cho cán bộ, công chức cấp xã nhằm giúp cho cán bộ, công chức nâng cao kiến thức, kỹ năng về quản lý chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu quản lý, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tới dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng có ông Lại Quang Huy – Chánh Văn phòng Sở Nội vụ; ông Lê Trọng Vinh-Chuyên viên cao cấp-Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế-Bộ Nội vụ; Tiến sỹ Hoàng Thị Cường - Giảng viên chính, Trưởng bộ môn Quản lý nhà nước về Khoa học-Tôn giáo-An ninh, Học viện Hành chính Quốc gia; các ông, bà là trưởng, phó phòng Sở Nội vụ, cùng đồng đủ các đồng chí học viên là lãnh đạo, công chức thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc..


Ông Lại Quang Huy-Chánh Văn phòng Sở Nội vụ phát biểu tại lớp học

Phát biểu tại lớp học ông Lại Quang Huy-Chánh Văn phòng Sở Nội vụ cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Bộ Nội vụ và Học viện hành chính Quốc gia với Sở Nội vụ để tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành cho cán bộ, công chức cấp xã, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng về kỹ năng quản lý và điều hành chính quyền cơ sở và yêu cầu các học viên tích cực tập trung học tập, nghiêm túc, chấp hành đúng nội quy, quy chế lớp học, trau dồi kiến thức, tiếp thu đầy đủ, vận dụng hiệu quả nội dung trong chương trình học tập vào hoạt động thực tiễn tại cơ quan, đơn vị nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Ông Lê Trọng Vinh-Chuyên viên cao cấp,Phó Vụ trưởng Pháp chế-Bộ Nội vụ  
truyền đạt các nội dung và trao đổi với các học viên tại lớp bồi dưỡng


Tiến sỹ Hoàng Thị Cường - Giảng viên chính, Trưởng bộ môn Quản lý nhà nước về Khoa học-Tôn giáo-An ninh
Học viên Hành chính Quốc gia truyền đạt các nội dung  và trao đổi với các học viên tại lớp bồi dưỡng
 

Tại lớp Bồi dưỡng các học viên đã được ông Lê Trọng Vinh-Chuyên viên cao cấp,Phó Vụ trưởng Pháp chế-Bộ Nội vụ và Tiến sỹ Hoàng Thị Cường - Giảng viên chính, Trưởng bộ môn Quản lý nhà nước về Khoa học-Tôn giáo-An ninh, Học viện Hành chính Quốc gia truyền đạt các nội dung: Kỹ năng quản lý và điều hành chính quyền cơ sở; Kỹ năng phân tích công việc; Kỹ năng lập kế hoạch; Kỹ năng phân công giao việc; Kỹ năng đánh giá công việc; Kỹ năng ra quyết định; Một số vấn đề phát triển kinh tế xã hội đối với xã, phường, thị trấn.  


Toàn cảnh lớp học

Qua lớp bồi dưỡng các học viên được trang bị sâu hơn kiến thức, kỹ năng về quản lý chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu quản lý, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Anh Dũng
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11