Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, giao tiếp ứng xử cho công chức, viên chức năm 2019.

21/05/2019

Thực hiện Quyết định 506/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Sáng ngày 21/5/2019 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp với Học viện hành chính Quốc gia tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về văn hoá công sở, đạo đức công vụ, giao tiếp ứng xử dành cho công chức, viên chức đang công tác tại các sở, ban, ngành và các Hội đặc thù trên địa bàn tỉnh nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức nâng cao kiến thức, kỹ năng về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, giao ứng xử trong thực thi công vụ.

 

Tới dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng có ông Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Tiến sỹ Hoàng Thị Cường - Giảng viên chính, Trưởng bộ môn Quản lý nhà nước về Khoa học-Tôn giáo-An ninh, Học viện Hành chính Quốc gia, cùng các công chức, viên chức đang công tác tại các sở, ban, ngành và các Hội đặc thù trên địa bàn tỉnh.


Ông Trần Văn Hòa-Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại lớp học

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng ông Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Học viện hành chính Quốc gia với Sở Nội vụ để tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về văn hoá công sở, đạo đức công vụ, giao tiếp ứng xử, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng về văn hoá công sở, đạo đức công vụ, giao tiếp ứng xử trong thực thi công vụ và yêu cầu các học viên tích cực tập trung học tập, nghiêm túc, chấp hành đúng nội quy, quy chế lớp học, trau dồi kiến thức, tiếp thu đầy đủ, vận dụng hiệu quả nội dung trong chương trình học tập vào hoạt động thực tiễn tại các cơ quan, đơn vị nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Tiến sỹ Hoàng Thị Cường - Giảng viên chính, Trưởng bộ môn Quản lý nhà nước
về Khoa học-Tôn giáo-An ninh Học viên Hành chính Quốc gia truyền đạt các nội dung tại lớp bồi dưỡng

Tại lớp Bồi dưỡng các học viên đã được Tiến sỹ Hoàng Thị Cường - Giảng viên chính, Trưởng bộ môn Quản lý nhà nước về Khoa học-Tôn giáo-An ninh, Học viện Hành chính Quốc gia truyền đạt 05 chuyên đề: Chuyên đề 1: Những vấn đề cơ bản về giao tiếp công vụ; chuyên đề 2: Kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong nội bộ (kỹ năng giao tiếp với cấp trên, cấp dưới và với đồng nghiệp); chuyên đề 3: Kỹ năng giao tiếp với công dân và tổ chức; chuyên đề 4: Văn hóa công sở; chuyên đề 5: Đạo đức công vụ. 


Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Ngoài ra, Tiến sỹ Hoàng Thị Cường đã tăng cường trao đổi trực tiếp với học viên về các tình huống thực tế, đưa ra cách thức xử lý tình huống, kỹ năng giao tiếp từ đó đã tạo không khí sôi nổi, hào hứng, vui vẻ trong lớp học.

Qua lớp bồi dưỡng các học viên được trang bị sâu hơn kiến thức về văn hóa giao tiếp, đạo đức công vụ, đặc biệt là trong giao tiếp ứng xử trong cơ quan hành chính nhà nước để từ đó xây dựng hình ảnh tốt đẹp và phong cách làm việc khoa học, hiệu quả của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ.

Lưu Bình An
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 10, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7