Khai mạc kỳ thi tuyển viên chức Trung tâm lưu trữ lịch sử năm 2019.

20/09/2019

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-SNV ngày 31/7/2019 của Sở Nội vụ về việc thi tuyển viên chức Trung tâm lưu trữ lịch sử năm 2019.

Sáng ngày 18/9, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Sở Nội vụ đã tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển viên chức Trung tâm lưu trữ lịch sử năm 2019. Dự, và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Trần Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ-Chủ tịch Hội đồng thi tuyển dụng viên chức Sở Nội vụ, cùng dự Lễ khai mạc có các đồng chí là Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng thi tuyển viên chức; các đồng chí trong Ban Giám sát, Ban Coi thi; Công an tỉnh tổ giúp việc Hội đồng thi và các thí sinh tham dự kỳ thi.Đồng chí Trần Văn Hòa-Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch HĐ thi tuyển viên chức phát biểu tại Lễ khai mạc

Phát biểu khai mạc kỳ thi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Văn Hòa - Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức Sở Nội vụ khẳng định, công tác tuyển dụng viên chức là khâu đầu tiên, có tính quyết định đến chất lượng nguồn nhân lực của mỗi cơ quan trong hệ thống chính trị nói chung và đối với Sở Nội vụ nói riêng. Chính vì vậy, Sở Nội vụ luôn coi trọng việc tổ chức thi tuyển viên chức để lựa chọn những người có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực công tác, am hiểu nghề nghiệp, nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Để kỳ thi diễn ra đảm bảo an toàn, khách quan, công bằng và đúng quy định, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức yêu cầu các Ban của Hội đồng thi và các thí sinh thực hiện nghiêm túc một số nội dung: Đối với Hội đồng thi: đề nghị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế thi và các quy định trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2019; đối với các Ban của Hội đồng thi: đề nghị thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ  và quyền hạn quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về thi tuyển công chức, viên chức; đối với các thí sinh: Trong quá trình diễn ra kỳ thi đề nghị các thí sinh phải chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế thi, tập trung hoàn thành các bài thi của mình một cách tốt nhất, để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi.Đồng chí Lại Quang Huy- Chánh Văn phòng Sở Nội vụ, Ủy viên kiêm Thư ký HĐ thi tuyển viên chức
 công bố các Quyết định liên quan đến kỳ thi tại Lễ khai mạcĐ/c Hoàng Anh Đào - Giám đốc TT Lưu trữ lịch sử, Ủy viên HĐ thi tuyển viên chức phổ biến nội quy, quy chế kỳ thi

Tại Lễ khai mạc, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ Lại Quang Huy-Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng thi tuyển viên chức của Sở Nội vụ đã công bố các Quyết định liên quan đến kỳ thi; đồng chí Hoàng Anh Đào, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử-Ủy viên HĐ thi tuyển viên chức phổ biến nội quy, quy chế kỳ thi. Kỳ thi tuyển dụng viên chức của Sở Nội vụ lần này có 06 thí sinh dự tuyển để cạnh tranh 02 chỉ tiêu tuyển dụng. Các thí sinh dự thi sẽ phải tham gia 2 vòng thi: vòng 1 thi trắc nghiệm (trên giấy) gồm: phần thi về kiến thức chung, ngoại ngữ và tin học; vòng 2: thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. Kỳ thi vòng 1 diễn ra trong ngày: 18/9/2019; vòng 2 vào ngày 15/10/2019

Việc xác định người trúng tuyển trong kỳ thi này được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.


Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc

Nguyễn Mạnh Hùng
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 10, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7