Về việc xét tuyển nhân viên trường học năm 2008 12/03/2009

Căn cứ Hướng dẫn liên ngành số 1284/SGD&ĐT-SNV ngày 08/12/2008 của Sở Nội vụ và Sở Giáo dục & Đào tạo và các quy định hiện hành về việc tuyển dụng nhân viên trường học năm 2008; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Nội vụ đã thẩm định hồ sơ Hội đồng xét tuyển nhân viên của 8/9 huyện, thị và khối trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Họp triển khai công tác biên tập Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2009 16/02/2009

  Thực hiện Quyết định số 93/QĐ-SNV ngày 03/10/2008 của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc.

Tổng kết công tác thi đua Cụm Khu vực Đồng bằng Bắc bộ năm 2008

Tổng kết công tác thi đua Cụm Khu vực Đồng bằng Bắc bộ năm 2008 30/11/2008

    Đ/c Trần Ngọc Ái, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, PCT UBND tỉnh Vĩnh Phúc và các đ/c chủ trì Hội nghị Được sự đồng ý của Bộ Nội vụ và Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 28/11/2008 tại Khu du lịch Đại Lải, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng cấp xã năm 2008

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng cấp xã năm 2008 17/11/2008

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2008, ngày 18/11/2008 Sở Nội vụ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp xã cho 160 người là công chức làm công tácVăn phòng – Thống kê ở 137 xã, phường, thị trấn trong tỉnh; Tham gia lớp bồi dưỡng còn có lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thành, thị và công chức, nhân viên Văn phòng Sở Nội vụ.

Một số hoạt động chủ yếu của Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc 9 tháng đầu năm 2008 03/10/2008

Theo Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 25/7/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc, Văn phòng có chức năng giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ hành chính, quản trị, tổ chức và tổng hợp của cơ quan.

Tháng 10, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7