Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2023

23/03/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hướng dẫn số 23-HD/ĐUK ngày 21/11/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc hướng dẫn một số nội dung công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác chỉ đạo Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2023 và các Kế hoạch tổ chức Đại hội của các Chi bộ trực thuộc và tiến tới Đại hội đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 20/3/2020, Đảng bộ Sở Nội vụ đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Tham dự Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 có đại diện Ban chấp hành Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Nội vụ và toàn thể đảng viên chi bộ.

Đại hội các Chi bộ đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua báo cáo chính trị của chi bộ, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2023, báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020. Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2023. Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho Dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 .

Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2023 cùng tập thể đảng viên, công chức, viên chức sẽ phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Một số hình ảnh Đại hội các Chi bộ:


Đại hội chi bộ Ban Thi đua - Khen thưởng


Đại hội Chi bộ Văn phòng - Thanh tra


Đại hội Chi bộ Công chức viên chức


Đại hội Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ


Đại hội Chi bộ Tổ chức biên chế


Đại hội Chi bộ Xây dựng chính quyền - Tôn giáo

Nguyễn Mạnh Hùng
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tháng 1, 2021
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6