Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

07/05/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng;  Kế hoạch số 66-KH/ĐUK ngày 25/7/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Từ ngày 02/3 đến ngày 20/3/2020 các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2023 theo đúng kế hoạch đã đề ra. Sau một thời gian tích cực chuẩn bị, đ­ược sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh. Ngày 06/5/2020, Đảng bộ Sở Nội vụ đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh…


Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ đã tích cực chuẩn bị Đại hội, chủ động thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội; phân công nhiệm vụ cụ thể trong Ban Chấp hành Đảng ủy; phát động thi đua chào mừng Đại hội. Các văn kiện trình Đại hội có sự tham gia của các chi bộ, các tổ chức đoàn thể và được chuẩn bị kỹ, nghiêm túc, phản ánh đúng, thực chất kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trong nhiệm vừa kỳ qua, phù hợp với xu thế đổi mới và yêu cầu trong nhiệm kỳ tới; công tác nhân sự được chuẩn bị dân chủ, đúng quy trình, quy định và hướng dẫn của cấp trên; công tác tuyên truyền, cơ sở vật chất phục vụ Đại hội được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Bùi Thị Thu Hằng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ quán triệt tới các đồng chí đảng viên dự Đại hội có nhiệm vụ thảo luận báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ; phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 5 năm tới 2020 - 2025; Thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVII và Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, cơ cấu hợp lý, bao gồm những đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, có năng lực thực tiễn, có khả năng tập hợp được quần chúng để lãnh đạo Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, tập trung trí tuệ, mỗi đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc nội quy của Đại hội, quy chế bầu cử trong Đảng, phát huy dân chủ, trách nhiệm, tập trung hoàn thành các nội dung, chương trình để Đại hội thành công tốt đẹp.


Đồng chí Bùi Thị Thu Hằng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng  - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Sở Nội vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020; lưu ý một số tồn tại, hạn chế; đồng thời định hướng một số nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ Sở trong thời gian tới; Về công tác nhân sự Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng đã chỉ đạo Đại hội phát huy dân chủ, bầu ra Ban chấp hành đảng bộ đáp ứng được với yêu cầu thực tiễn, là hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần thực hiện thắng mục tiêu của ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh…


Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao và sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Sở khóa VII nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: 06 đồng chí đảm bảo về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng; các đồng chí được bầu đều có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và tín nhiệm cao, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVII gồm: 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết, đó là những đồng chí đại diện cho ý chí và nguyện vọng của đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ Sở Nội vụ.


Hình ảnh bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025


Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, với trách nhiệm trước Đảng, Đại hội đã đánh giá đúng, thực chất những hạn chế, khuyết điểm trên các lĩnh vực, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2015- 2020, phân tích nguyên nhân và đề ra các giải pháp để khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đó là những căn cứ quan trọng, những kinh nghiệm quý báu để xác định phương hướng, với tư tưởng cốt lõi của nghị quyết Đại hội Đảng bộ là: Tiếp tục nêu cao tính chủ động, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo, vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, công chức, viên chức; xây dựng khối đại đoàn kết trong Đảng bộ, phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu trong công tác quản lý nhà nước về Nội vụ; xây dựng tổ chức Đảng và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng Vĩnh Phúc mạnh về kinh tế, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đồng thời từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đảng viên, công chức, viên chức.

Đại hội đã biểu quyết các mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025 là:

- 100% đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- 100% đảng viên, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Phấn đấu trên 90% chi bộ trực thuộc Đảng bộ đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh (hoàn thành tốt nhiệm vụ), trong đó có từ 15% đến 20% Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

- Phấn đấu hàng năm kết nạp từ 1 đến 2 quần chúng ưu tú vào Đảng.

- 100% chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề theo đúng quy định.

- Phấn đấu 100% các tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hội trong Đảng bộ đạt tiêu chuẩn vững mạnh.Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết

Sau một buổi sáng làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao. Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra; Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung quan trọng, gồm: Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm do Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu chỉ đạo Đại hội của đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các ý kiến phát biểu tham luận của các Đại biểu tại Đại hội. Các văn kiện mà Đại hội nhất trí thông qua là sản phẩm trí tuệ của tập thể Đảng bộ Sở, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào tình hình thực tiễn tại Đảng bộ Sở Nội vụ trong tình hình hiện nay.

Lưu Bình An
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 10, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7