Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, giao tiếp ứng xử cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh năm 2021.

14/10/2021

Thực hiện Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021. Sáng ngày 13/10/2021, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp với Học viện hành chính Quốc gia tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về văn hoá công sở, đạo đức công vụ, giao tiếp ứng xử dành cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức nâng cao kiến thức, kỹ năng về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, giao tiếp ứng xử trong thực thi công vụ.

Tới dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng có ông Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Tham dự lớp bồi dưỡng còn có TS. Hoàng Thị Cường - Giảng viên chính, Trưởng bộ môn Quản lý nhà nước về Khoa học - Tôn giáo - An ninh, Học viện Hành chính Quốc gia; Cùng dự khai mạc còn có các ông (bà) là Chánh, Phó Văn phòng và công chức, viên chức Sở Nội vụ và đông đủ 150 học viên lớp bồi dưỡng.

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng ông Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Học viện hành chính Quốc gia với Sở Nội vụ để tổ chức lớp bồi dưỡng bồi dưỡng Kiến thức văn hóa công sở, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử và yêu cầu các học viên chấp hành nội quy lớp học, tham gia học tập đầy đủ, tích cực trao đổi, thảo luận, nâng cao kiến thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Trong thời gian tham gia lớp bồi dưỡng các học viên đã được TS. Hoàng Thị Cường - Giảng viên chính, Trưởng bộ môn Quản lý nhà nước về Khoa học - Tôn giáo - An ninh, Học viện Hành chính Quốc gia truyền đạt 05 chuyên đề: Chuyên đề 1: Văn hóa công sở; chuyên đề 2: Đạo đức công vụ; chuyên đề 3: Kỹ năng đối thoại; chuyên đề 4: Kỹ năng quan hệ với truyền thông; chuyên đề 5: Kỹ năng thuyết trình.TS. Hoàng Thị Cường - Giảng viên chính, Trưởng bộ môn Quản lý nhà nước về Khoa học - Tôn giáo - An ninh
Học viên Hành chính Quốc gia truyền đạt các nội dung tại lớp bồi dưỡng

Ngoài ra, TS. Hoàng Thị Cường đã tăng cường trao đổi trực tiếp với học viên về các tình huống thực tế, đưa ra cách thức xử lý tình huống, kỹ năng giao tiếp từ đó đã tạo không khí sôi nổi, hào hứng, vui vẻ trong lớp học.

Qua lớp bồi dưỡng các học viên được trang bị sâu hơn kiến thức về văn hóa giao tiếp, đạo đức công vụ, đặc biệt là trong giao tiếp ứng xử trong cơ quan hành chính nhà nước để từ đó xây dựng hình ảnh tốt đẹp và phong cách làm việc khoa học, hiệu quả của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ.

Lưu Bình An
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11