Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2021

08/11/2021

Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 16/12/2020 của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2021 và Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021. Sáng ngày 05/11/2021, Sở Nội vụ phối hợp với Vụ Công tác Thanh niên - Bộ Nội vụ tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên đối với công chức, viên chức năm 2021.

Tới dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng có ông Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Tham dự lớp bồi dưỡng còn có Chuyên viên cao cấp Lương Thị Hải Anh, Phó Vụ trưởng - Vụ Công tác Thanh niên - Bộ Nội Vụ. Cùng tham dự lớp bồi dưỡng còn có các đồng chí là Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, công chức viên chức Sở Nội vụ; Bí thư Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh các Sở, ban, ngành; Bí thư Huyện đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Công chức phụ trách công tác thanh niên UBND các huyện, thành phố; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các xã, phường, thị trấn…

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, ông Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Vụ Công tác Thanh niên - Bộ Nội Vụ tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên và chào mừng các học viên tham dự khóa học; nhấn mạnh việc tiếp thu những kiến thức về lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên là hết sức cần thiết; đồng thời đề nghị giảng viên, học viên, ban quản lý lớp học một số nội dung sau: 1. Đối với Giảng viên: Trân trọng đề nghị dành thời gian truyền đạt những nội dung mới, các kiến thức trọng tâm nhất, hiệu quả nhất về bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên đối với các đồng chí là Bí thư Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh các Sở, ban, ngành; Bí thư Huyện đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Công chức phụ trách công tác thanh niên UBND các huyện, thành phố; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; 2. Đối với học viên: Đề nghị các đồng chí khắc phục khó khăn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tham gia lớp học đầy đủ, nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy, quy chế của lớp học; mỗi học viên phải xác định đúng thái độ học tập, phát huy tinh thần đoàn kết, để không làm ảnh hưởng đến quá trình học tập. Từ những kiến thức tiếp thu được trong thời gian bồi dưỡng, các học viên sẽ vận dụng hiệu quả vào hoạt động thực tiễn tại các địa phương đang công tác nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công; 3. Đối với Ban quản lý lớp học: Phải phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, điều hành lớp học, điểm danh quân số… để lớp học đạt kết quả cao nhất. 


Toàn cảnh khai giảng lớp bồi dưỡng

Trong thời gian bồi dưỡng, Chuyên viên cao cấp Lương Thị Hải Anh, Phó Vụ trưởng - Vụ Công tác Thanh niên - Bộ Nội Vụ trực tiếp truyền đạt các nội dung, các chuyên đề: Luật thanh niên năm 2020: Những nội dung chính và những điểm mới của Luật; Trách nhiệm thực hiện chính sách quy định trong Luật Thanh niên và vai trò quản lý nhà nước về thanh niên; Triển khai thực hiện Luật Thanh niên tại địa phương; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch triển khai thực hiện; Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ Nội vụ ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam; Đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện; Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.


Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên trực tuyến

Đến với lớp bồi dưỡng các học viên được trao đổi, thảo luận và được giải đáp các vướng mắc về kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên, giúp học viên nắm bắt được những kiến thức cơ bản và xử lý tốt trong công việc; Mỗi học viên phải có ý thức trong việc xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ. Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế. Phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên thực hiện lấy phiếu điều tra ý kiến về nội dung chương trình, giảng viên, công tác tổ chức lớp và thời gian tổ chức lớp học (theo mẫu phiếu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ) và làm bài kiểm tra kiến thức chuyên môn kiến thức kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên, nhằm củng cố và nâng cao kiến thức sau khi được bồi dưỡng. Kết quả 100% các học viên đã tham gia làm bài đầy đủ.

Qua lớp bồi dưỡng cán bộ, giúp cho đội ngũ Bí thư Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh các Sở, ban, ngành; Bí thư Huyện đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Công chức phụ trách công tác thanh niên UBND các huyện, thành phố; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các xã, phường, thị trấn hiểu rõ đây là những kiến thức cơ bản giúp cho nâng cao năng lực thực thi công vụ, kỹ năng hoạt động đáp ứng tiêu chuẩn của ngạch theo vị trí việc làm, được trang bị sâu hơn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên đáp ứng yêu cầu quản lý, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời bổ sung những kiến thức về quản lý hành chính nhà nước giúp các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Hoàng Thị Vĩnh Quyên
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11