Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính năm 2018 (Lớp 02) 22/06/2018

ngày 22/6/2018, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính năm 2018.

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên năm 2018 11/06/2018

Ngày 08/6/2018, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2018 (lớp 2).

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính năm 2018 (lớp 2) 11/05/2018

Sáng ngày 10/5/2018, tại Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính năm 2018 (lớp 2).

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử cho công chức, viên chức năm 2018. 02/04/2018

Sáng ngày 30/3/2018 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp với Học viện hành chính Quốc gia tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về văn hoá công sở, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử dành cho công chức, viên chức

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính năm 2018 19/03/2018

Sáng ngày 19/3/2018, tại Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính năm 2018.

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc phát động phong trào thi đua năm 2018 28/02/2018

Phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi đối với tất cả công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan

Đảng ủy Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng Khóa XII 19/01/2018

Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐUK ngày 25/12/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc và Kế hoạch số 01-KH/ĐH ngày 02/01/2018 của Đảng ủy Sở Nội vụ về việc tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 02/01/2018

Thực hiện Kế hoạch số 10130/KH-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh về Cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018, ngày 28/12/2017, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2018.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Nội vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 29/12/2017

Trong năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của UBND tỉnh, cùng sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. 09/11/2017

Thực hiện Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Tháng 8, 2018
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5