Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc công bố Tài liệu lưu trữ về: Danh sách trích ngang các thành viên được lưu trong “Sổ Vàng” của Ban liên lạc Cán bộ hoạt động cách mạng lâu năm tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập ngày 22/01/1997 (Phần I). 13/01/2021

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc chúng ta được vinh dự sinh ra trong thời đại có Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ vĩ đại, được là thế hệ kế tiếp của Bác.

Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức gặp mặt, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 - 03/01/2021) 04/01/2021

Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời, mặc dù điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, cùng với việc lãnh đạo xây dựng, kiện toàn, vận hành bộ máy nhà nước, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm, chú trọng đến công tác văn thư, lưu trữ.

Giới thiệu tài liệu lưu trữ lịch sử phông UBND thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc 11/12/2020

Tài liệu lưu trữ chỉ thực sự được phát huy giá trị khi được khai thác sử dụng để phục vụ các mặt hoạt động khác nhau của đời sống xã hội. Chính vì thế, công tác tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, mang tính chiến lược của mọi cơ quan lưu trữ; là mục tiêu cao nhất và cũng là mục đích cuối cùng của công tác lưu trữ.

Giới thiệu tài liệu lưu trữ lịch sử phông Uỷ ban nhân dân thành phố Phúc Yên và phông UBND huyện Mê Linh 11/11/2020

Tài liệu lưu trữ là nguồn di sản văn hóa vô giá của mỗi dân tộc, chứa đựng những thông tin xác thực về nhiều vấn đề, sự kiện thuộc mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Giới thiệu tài liệu lưu trữ lịch sử phông tài liệu UBND huyện Vĩnh Tường 16/10/2020

Chi cục Văn thư - Lưu trữ trân trọng giới thiệu nội dung tài liệu lưu trữ lịch sử phông UBND huyện Vĩnh Tường giai đoạn từ năm 1977 đến năm 2008 tới các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Lễ kết nạp Đảng viên mới 06/10/2020

Bồi dưỡng quần chúng ưu tú để tạo nguồn kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên trong xây dựng tổ chức Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và cá nhân Đảng viên nói riêng.

Giới thiệu tài liệu lưu trữ lịch sử phông tài liệu UBND huyện Tam Dương 14/09/2020

Chi cục Văn thư - Lưu trữ trân trọng giới thiệu nội dung tài liệu lưu trữ lịch sử phông UBND huyện Tam Dương giai đoạn từ năm 1964 đến năm 2013 tới các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Giới thiệu tài liệu lưu trữ lịch sử phông tài liệu Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc 11/08/2020

Chi cục Văn thư - Lưu trữ trân trọng giới thiệu nội dung tài liệu lưu trữ lịch sử phông Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2018 tới các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 20/07/2020

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 và Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Giới thiệu tài liệu lưu trữ lịch sử phông tài liệu Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc 14/07/2020

Chi cục Văn thư - Lưu trữ trân trọng giới thiệu nội dung tài liệu lưu trữ lịch sử phông Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2011 tới các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Tháng 1, 2021
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6