Quy định mới về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu trong các cơ quan, tổ chức.

22/09/2010
Quy định mới về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu trong các cơ quan, tổ chức.
 Tài liệu lưu trữ có giá trị là tài sản quý của dân tộc, có giá trị đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phải được bảo quản an toàn và tuyệt đối theo đúng những yêu cầu, quy định của Nhà nước.
 Tài liệu lưu trữ có giá trị là tài sản quý của dân tộc, có giá trị đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phải được bảo quản an toàn và tuyệt đối theo đúng những yêu cầu, quy định của Nhà nước. 

 Ngày 04 tháng 8 năm 2010, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành Quyết định số 163/QĐ-VTLTNN quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức. Quy định này được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội - tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

 Trong công cuộc đổi mới ngày nay, cùng với sự phát triển ngày càng cao của khoa học công nghệ tài liệu lưu trữ có giá trị góp phần quan trọng vào việc xây dựng chiến lược phát triển nền kinh tế cũng như hoạch định các chính sách của mỗi địa phương.


 
 
Kho bảo quản tài liệu của Chi cục VTLT tỉnh Vĩnh Phúc

Vì vậy, để tăng cường công tác quản lý, bảo quản, khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ có hiệu quả, căn cứ nội dung Quyết định  trên các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt việc bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức theo thời hạn quy định. Các cấp có thẩm quyền, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần có sự quan tâm hơn về công tác Lưu trữ để  góp phần hiện đại hóa công tác văn phòng và xây dựng một nền hành chính hiện đại thực sự.


 
Lê Thị Thu Hương
Chi cục Văn thư Lưu trữ - Sở Nội vụ 
 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 6, 2018
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7