Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc giới thiệu tài liệu lưu trữ với chủ đề: “Gia đình vẻ vang”

10/08/2018

 

 

Nối tiếp chuyên đề “Bảng vàng danh dự” và “Gia đình vẻ vang” trong tháng 8/2018, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc giới thiệu Nghị định số 004/NĐ của Tổng Tư lệnh Bộ Quốc phòng ban hành ngày 14 tháng 4 năm 1955 do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký về tặng thưởng “Gia đình vẻ vang” cho 108 gia đình có con, em, chồng, cháu tòng quân.

Văn bản thuộc khối tài liệu hành chính phông số 01, mục lục số 01, hộp số 08, hồ sơ số 119, gồm 06 trang hiện được lưu giữ tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau đây là trích dẫn nội dung Nghị định được soạn lại từ bản đánh máy chữ như sau:

Điều 1. Nay tặng thưởng “Gia đình vẻ vang” cho các gia đình có con, em, chồng, cháu tòng quân dưới đây:

1.     Nguyễn Cao Quảng, 53 tuổi, thôn Duc Noi, xã Việt Hưng, huyện Đông Anh, tỉnh Vĩnh Phúc, có con là Nguyễn Cao Hạng, tiểu đội trưởng trung đoàn 141.

2.     Đinh Thị Vá, 45 tuổi, thôn Ngọc Giang, xã Tan Tiến, Đông Anh có em là Đinh Văn Tiện, đoàn 99.

3.     Nguyễn Hữu Dzi, 59 tuổi, thôn Duc Noi, xã Việt Hưng, huyện Đông Anh, có con là Nguyễn Hữu Trọng, cán bộ trung đoàn 102.

4.     Nguyễn Thị Chít, 58 tuổi, thôn Gia Lộc, xã Việt Hưng, huyện Đông Anh, có con là Nguyễn Văn Sỹ, phòng tham mưu F312.

5.     Nguyễn Văn Thân, 37 tuổi, thôn Gia Lộc, xã Việt Hưng, huyện Đông Anh, có con là Nguyễn Văn Khẩn, chiến sĩ E209.

6.     Nguyễn Kim Sinh, 53 tuổi, thôn Gia Lộc, xã Việt Hưng, huyện Đông Anh có con là Nguyễn Kim Chế, chiến sĩ E209.

7.     Nguyễn Thị Chà, 45 tuổi, thôn Gia Lộc, xã Việt Hưng, huyện Đông Anh có con là Nguyễn Kim Kỳ, chiến sĩ E165.

8.     Nguyễn Thị Cờ, 46 tuổi, thôn Phúc Lộc, xã Việt Hưng, huyện Đông Anh có con là Nguyễn Văn Hung, chiến sĩ E99.

9.     Nguyễn Thị Ngoãn, 25 tuổi, thôn Cuong No, xã Việt Hưng, huyện Đông Anh có chồng là Nguyễn Đăc Tân, chiến sĩ D333, BTTM.

10.  Nguyễn Thị Thịnh, thôn Cuong No, xã Việt Hưng, huyện Đông Anh có con là Đổng Trọng Tá, chiến sĩ B209.

11.  Đỗ Văn Bốn, phố Đông Anh, xã Việt Hưng, huyện Đông Anh có con là Đỗ Thanh Bình, chiến sĩ Cục Vận tải.

12.  Vũ Văn Dậu, 56 tuổi, thôn Cuong No, xã Việt Hưng, huyện Đông Anh có con và cháu tòng quân:

-  Vũ Văn Tính (cháu), tiểu đội trưởng thuộc phòng chính trị (Tổng cục Chính trị).

-  Vũ Văn Phục (con), chiến sĩ Cục Vận tải.

13.  Nguyễn Đức Trịnh, 40 tuổi, thôn Thuy Ha, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, có 2 em tòng quân:

-  Nguyễn Đức Bầu, tiểu đội trưởng thuộc D144, E354.

-  Nguyễn Đức Cá, tức Tien Hùng, tiểu đội phó Cảnh vệ, D312 (phòng Tham mưu) hy sinh.

14.  Nguyễn Đức Huyến, 54 tuổi, thôn Thuy Ha, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, có em là Ngu  yễn Đức Thời, chiến sĩ Cục Quân y (Tổng cục Cung cấp).

15.  Phạm Văn Ngữ, 54 tuổi, thôn Dong Do, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, có 2 con tòng quân:

-  Phạm Lượng, cán bộ thuộc tiểu đoàn 144, trung đoàn 354.

-  Phạm Văn Dính, chiến sĩ C465 Vĩnh Phúc (liệt sĩ).

16.  Nguyễn Dăng Bảng, 60 tuổi, thôn Luc Canh, xã Doc Lap, huyện Đông Anh, có con nuôi là Nguyễn Dăng Dược, chiến sĩ đoàn 99.

17.  Phạm Thị Tục, 60 tuổi, thôn Thu Lâm, xã Tien Bo, huyện Đông Anh, có con là Ngô Ích Sỹ, cán bộ thuộc Bộ Tư lệnh đại đoàn 305.

18.  Ngô Thị Kỉn, thôn Thu Lâm, xã Tien Bo, huyện Đông Anh, có con là Ngô Ích Nguyên, tiểu đội trưởng đoàn 99.

19.  Ngô Xuân Tòng, 46 tuổi, thôn Thuy Loi, xã Tien Bo, huyện Đông Anh, có con là Ngô Nguyen Bào, chiến sĩ E209, F312.

20.  Nguyễn Văn Khẫm, 74 tuổi, thôn Hải Bối, xã Thanh Cong, huyện Đông Anh có cháu là Nguyễn Văn Cát, trung đội phó trung đoàn 98 (liệt sĩ).

21.   Lê Thị Ngâu, 63 tuổi, thôn Hải Bối, xã Thanh Cong, huyện Đông Anh có con là Lê Văn Phổ, trung đội trưởng thuộc D38 (liệt sĩ).

22.  Kiều Văn Cương, 54 tuổi, thôn Hải Bối, xã Thanh Cong, huyện Đông Anh có con là Kiều Văn Hiển, tiểu đội phó F308 (liệt sĩ).

23.  Đỗ Thị Khoa, 20 tuổi, thôn Hải Bối, xã Thanh Cong, huyện Đông Anh có chồng là Lê Văn Quyến, chiến sĩ đoàn 99.

24.  Nguyễn Bá Lãng, 58 tuổi, thôn Kim No, xã Thanh Cong, huyện Đông Anh có 2 con tòng quân:

-  Nguyễn Bá Kiều, chiến sĩ phòng hậu cần F316.

-  Nguyễn Bá Lung, chiến sĩ bộ đội địa phương Vĩnh Phúc.

25.  Lê Văn Lược, 54 tuổi, thôn Hải Bối, xã Thanh Cong, huyện Đông Anh có con là Le Nang An, tiểu đội phó D333, Bộ Tổng tham mưu.

26.  Nguyễn Đình Viêm, thôn Hải Bối, xã Thanh Cong, huyện Đông Anh có 2 con tòng quân:

-  Nguyễn Đình Sang, cán bộ thuộc trung đoàn 165.

-  Nguyễn Đình Biên, cán bộ bộ đội chủ lực.

27.  Tạ Văn Ứng, 56 tuổi, thôn Vinh Thanh, xã Toan Thang, huyện Đông Anh, có con là Tạ Văn Đào, tiểu đội trưởng trung đoàn 141.

28.  Trần Văn Trà, 60 tuổi, thôn Co Duong, xã Toan Thang, huyện Đông Anh, có con là Trần Quang Thiện, chiến sĩ phòng chính trị F 356.

29.  Đặng Văn Luận, 67 tuổi, thôn Vinh Thanh, xã Toan Thang, huyện Đông Anh, có con là Đặng Văn Bảo, cán bộ trung đoàn 88.

30.  Nguyễn Văn Huynh, 44 tuổi, thôn Bồ Lý, xã Bồ Lý, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, có con là Nguyễn Văn Hiên, chiến sĩ Cục Vận tải.

31.  Phùng Thị Teo, xã Bồ Lý, huyện Lập Thạch, có con là Phùng Văn Dơm, chiến sĩ ở bộ đội cảnh vệ Vĩnh Phúc.

32.  Nguyễn Văn Duyên, 33 tuổi, xã Bồ Lý, huyện Lập Thạch, có em là Nguyễn Thị Hường, chiến sĩ Quân y 108.

33.  Nguyễn Văn Tồn, 54 tuổi, xã Bồ Lý, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Ngữ, chiến sĩ thuộc trung đoàn 77.

34.   Trần Văn Soa, 49 tuổi, sinh quán xã Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, trú quán xã Bồ Lý, huyện Lập Thạch, có em là Trần Đức Chung, đại đội trưởng thuộc trung đoàn 209.

35.  Nguyễn Văn Tịch, 44 tuổi, xã Bồ Lý, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Tiến Trường, chiến sĩ đoàn 36.

36.  Lê Văn Nhàng, 55 tuổi, thôn Đồng Đạo, xã Hưng Đạo, huyện Lập Thạch có con là Lê Văn Hoàn, chiến sĩ thuộc D514, E354.

37.  Lê Văn Tước, 61 tuổi, thôn Đồng Đạo, xã Hưng Đạo, huyện Lập Thạch có con là Lê Hưu Nhã, chiến sĩ D92, F238.

38.  Lê Văn Thỏ, 53 tuổi, thôn Đồng Đạo, xã Hưng Đạo, huyện Lập Thạch có con là Lê Văn Phụng, chiến sĩ D434, E238.

39.  Triệu Văn Tuế, 61 tuổi, thôn Đồng Đạo, xã Hưng Đạo, huyện Lập Thạch có con là Triệu Văn Dần, bộ đội địa phương Vĩnh Phúc.

40.  Vũ Thị Kép, 55 tuổi, thôn Đồng Đạo, xã Hưng Đạo, huyện Lập Thạch có con là Lê Văn Hồi, chiến sĩ C349 (Vĩnh Phúc).

41.  Nguyễn Thị Tĩnh, 60 tuổi, thôn Đồng Đạo, xã Hưng Đạo, huyện Lập Thạch có con là Trần Quang Vượng, chiến sĩ D144, E154.

42.  Nguyễn Văn Tượng, 58 tuổi, thôn Ngọc Den, xã Hưng Đạo, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Long, trung đội trưởng E88.

43.  Vũ Thị Chung, 50 tuổi, thôn Ngọc Den, xã Hưng Đạo, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Thế Hảo, tiểu đội trưởng phòng chính trị, Cục Chính trị, Bộ Tổng Tư lệnh.

44.  Nguyễn Thị Chai, 39 tuổi, thôn Nhạo Sơn, xã Hưng Đạo, huyện Lập Thạch, có chồng là Lê Văn Tộ, cán bộ trung đoàn 88.

45.  Triệu Văn Dại, 59 tuổi, thôn Ngọc Den, xã Hưng Đạo, huyện Lập Thạch, có con là Triệu Văn Dễ, chiến sĩ E238.

46.  Lê Văn Thiệp, 58 tuổi, thôn Nhạo Sơn, xã Hưng Đạo, huyện Lập Thạch, có con là Lê Văn Tính, chiến sĩ D367.

47.  Trần Văn Ngữ, 65 tuổi, thôn Nhạo Sơn, xã Hưng Đạo, huyện Lập Thạch, có con là Trần Lãm, trung đội trưởng ở trung đoàn 55.

48.  Bùi Dăng Diện, 52 tuổi, thôn Ngọc Den, xã Hưng Đạo, huyện Lập Thạch, có con là Bùi Dăng Dối, trung đội phó E305

49.  Lê Văn Dại, 52 tuổi, thôn Nhạo Sơn, xã Hưng Đạo, huyện Lập Thạch, có con là Lê Khắc Cận, chiến sĩ D206 (liệt sĩ).

50.  Lê Văn Dộ, 55 tuổi, thôn Ngọc Den, xã Hưng Đạo, huyện Lập Thạch, có con là Lê Văn Khả, tiểu đội trưởng, bộ đội địa phương Vĩnh Phúc (liệt sĩ).

51.  Trần Văn Dặc, 59 tuổi, thôn Ngọc Den, xã Hưng Đạo, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Dạt, trung đội trưởng D13 (Khu Tây Bắc).

52.  Lê Văn Dùa, 53 tuổi, xã Hưng Đạo, huyện Lập Thạch, có con là Lê Văn Cựu, chiến sĩ D106.

53.  Nguyễn Thị Kim, 50 tuổi, thôn Ngọc Den, xã Hưng Đạo, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Quân, chiến sĩ đoàn 99.

54.  Lương Văn Nghệ, 56 tuổi, thôn Ngọc Den, xã Hưng Đạo, huyện Lập Thạch, có con là Lương Văn Bách, tiểu đội trưởng E141.

55.  Phạm Thị Canh, thôn Bồng Mạc, xã Quyết Thắng, huyện Yên Lãng, tỉnh Vĩnh Phúc, có cháu là Phạm Văn Thể, chiến sĩ E600, F350.

56.  Dương Văn Dzi, thôn Bồng Mạc, xã Quyết Thắng, huyện Yên Lãng, có em là Dương Văn Trị, chiến sĩ ở trung đoàn 36.

57.  Trịnh Văn Phúc, 65 tuổi, thôn Bồng Mạc, xã Quyết Thắng, huyện Yên Lãng, có con là Trịnh Văn Túc, trung đội trưởng trung đoàn 88.

58.  Nguyễn Thị Khư, thôn Bồng Mạc, xã Quyết Thắng, huyện Yên Lãng, có chồng là Tạ Văn Bẩy, cán bộ ở trung đoàn 38.

59.  Kiều Thị Bé, thôn Bồng Mạc, xã Quyết Thắng, huyện Yên Lãng, có con là Phạm Văn Ngó, chiến sĩ E600, F350.

60.  Nguyễn Văn Tĩnh, thôn Bồng Mạc, xã Quyết Thắng, huyện Yên Lãng, có em là Nguyễn Văn Bắc, chiến sĩ Cục Thông tin Liên lạc BTTM.

61.  Kiều Thị Thanh, tức Cửu, thôn Bồng Mạc, xã Quyết Thắng, huyện Yên Lãng, có em là Kiều Văn Thắng, chiến sĩ trung đoàn thủ đô.

62.  Tạ Văn Phan, thôn Bồng Mạc, xã Quyết Thắng, huyện Yên Lãng, có anh là Tạ Văn Cừu, cán bộ thuộc trung đoàn 53.

63.  Nguyễn Văn Gia, thôn Bồng Mạc, xã Quyết Thắng, huyện Yên Lãng, có em là Nguyễn Văn Hậu, chiến sĩ trung đoàn 102.

64.  Phạm  Văn Ninh, thôn Bồng Mạc, xã Quyết Thắng, huyện Yên Lãng, có cháu là Phạm Quang Huy, tiểu đội trưởng E349.

65.  Phạm Thị Thanh, thôn Bồng Mạc, xã Quyết Thắng, huyện Yên Lãng, có chồng là Hoàng Văn Ny, tiểu đội trưởng D28, F308.

66.  Khiều Thị Phát, thôn Bồng Mạc, xã Quyết Thắng, huyện Yên Lãng, có con là Tạ Văn Vạn, tiểu đội phó ở phòng tham mưu F308.

67.  Dinh Thị Cung, 59 tuổi, thôn Lũng Hữu, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương có hai con tòng quân:

-  Bạch Văn Dàn, chiến sĩ tiểu đoàn I44.

-  Bạch Văn Thành, chiến sĩ tiểu đoàn I44.

68.  Nguyễn Thị Hợp, 66 tuổi, thôn Lũng Hữu, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương có con là Nguyễn Văn Ty, chiến sỹ 0.325 Vĩnh Phúc (liệt sĩ).

69.  Trần Văn Nhương, 63 tuổi, thôn Tan Lung, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, có con là Trần Thị Hồng, cán bộ tiểu đội thuộc D72.

70.  Phan Thị Gái, 18 tuổi, thôn Tan Lung, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương có chồng là Vũ Văn Dộ, tiểu đội phó trung đoàn 77.

71.  Đào Văn Trọng, 48 tuổi, thôn Lung Hoang, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương có con là Đào Văn Thuận, chiến sĩ bộ đội địa phương Tam Dương (liệt sĩ).

72.  Phùng Quang Khánh, 59 tuổi, xã Hoàng Hoa, Tam Dương có con là Phùng Quang Duyệt, thương binh ở Ty Thương binh, Phú Thọ.

73.  Hà Văn Thiện, 56 tuổi, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương có con là Hà Văn Cải, bộ đội địa phương Vĩnh Phúc (liệt sĩ).

74.  Dinh Văn Huấn, 51 tuổi, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương có con là Dinh Văn Hỗ, tiểu đội phó trung đoàn 304 (thương binh).

75.  Nguyễn Thị Đào, 18 tuổi, sinh quán ở Thái Bình, trú quán ở thôn Lũng Hữu, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương có chồng là Nguyễn Văn Nho, tiểu đội phó E77 (giải ngũ).

76.  Trần Văn Sậy, 31 tuổi, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương có con là Trần Quang Quan, bộ đội địa phương Vĩnh Phúc (giải ngũ).

77.  Nguyễn Văn Nguyện, 56 tuổi, sinh quán Hà Nam, trú quán xã Hoàng Hoa, Tam Dương có con là Nguyễn Văn Hường, tiểu đội phó bộ đội địa phương Vĩnh Phúc (giải ngũ).

78.  Đào Văn Ngữ, 52 tuổi, thôn Tan Lung, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương có hai con tòng quân:

-  Đào Văn Chính, chiến sĩ E238.

-  Đào Ngọc Liên, tiểu đội phó E77.

79.   Nguyễn Văn Thụ, 49 tuổi, thôn Cam Trach, xã Hung Dao, Tam Dương có con là Nguyễn Văn Thuc, chiến sĩ E208.

80.   Ngô Văn Ty, 33 tuổi, thôn Xuân Phương, xã Phúc Thắng, huyện Kim Anh, tỉnh Vĩnh Phúc có anh là Ngô Văn Chúc, trung đội trưởng E349.

81.   Dinh Văn Soạn, thôn Xuân Phương, xã Phúc Thắng, huyện Kim Anh có con là Dinh Văn Thư, chiến sĩ bộ đội cảnh vệ Vĩnh Phúc.

82.  Nguyễn Thị Tại, 52 tuổi, thôn Xuân Phương, xã Phúc Thắng, huyện Kim Anh có con là Nguyễn Văn Kỷ, trung đội trưởng E36 (thương binh).

83.  Ngô Văn Nghinh, 53 tuổi, thôn Xuân Mai, xã Phúc Thắng, huyện Kim Anh có cháu là Phi Manh Việt, chiến sĩ đoàn 99.

84.  Nguyễn Thị Tỳ, 66 tuổi, thôn Xuân Mai, xã Phúc Thắng, huyện Kim Anh có con là Đỗ Văn Tứ, tiểu đội trưởng Cục Quân y.

85.  Hoàng Thị Sâm, 65 tuổi, thôn Xuân Mai, xã Phúc Thắng, huyện Kim Anh có con là Nguyễn Văn An, chiến sĩ E36 (liệt sĩ).

86.  Nguyễn Văn Sở, thôn Xuân Phương, xã Phúc Thắng, huyện Kim Anh có con là Nguyễn Lương Bằng, chiến sĩ E141.

87.  Nguyễn Văn Ngữ (Chu), 41 tuổi, thôn Xuân Phương, xã Phúc Thắng, huyện Kim Anh có cháu là Nguyễn Văn Huân, chiến sĩ đoàn 99.

88.  Nguyễn Đức Hiến, thôn Nhuê Khuc, xã Phúc Thắng, huyện Kim Anh có con là Nguyễn Đào Dong, tiểu đội trưởng phòng hậu cần F308.

89.  Đỗ Văn Hoạch, thôn Xuan Tao, xã Dung Tien, huyện Đa Phúc, có con là Đỗ Văn Tại, chiến sĩ Cục Quân nhu.

90.  Nguyễn Thị Sửu, 56 tuổi, thôn Nhuê Khuc, xã Phúc Thắng, huyện Kim Anh có con là Nguyễn Ba Cộng, chiến sĩ trung đoàn 48.

91.  Nguyễn Văn Viên, 66 tuổi, thôn Ha Chue, xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyễn Văn Thiều, tiểu đội trưởng D33, Bộ TTM.

92.  Đoàn Văn Hân, 37 tuổi, số nhà 175, ngõ Trưng Trắc, khu D, thị xã Phúc Yên có em là Đoàn Văn Thông, cán bộ thuộc tiếu đoàn 435, E283.

93.  Nguyễn Tuấn Ngạc, 49 tuổi, sinh quán thôn Phu Tri, xã Dai Dong, huyện Kim Anh, tỉnh Vĩnh Phúc, trú quán số nhà 5, phố Hoàng Hoa Thám, thị xã Phúc Yên có con là Nguyễn Cao Dỗng, cán bộ dich van huyện đội Kim Anh (hiện đã chuyển ngành).

94.  Đặng Đình Khuê, 30 tuổi, sinh quán thôn Ha Loi, xã Mê Linh, huyện Yên Lãng, tỉnh Vĩnh Phúc, trú quán phố Dinh, khu A, thị xã Phúc Yên có em là Đặng Kim Thúy, công tác ở Cục Vận tải (giải ngũ).

95.  Nguyễn Thị Tỵ, quán thị xã Phúc Yên có cháu là Nguyễn Tiến Thành, chiến sĩ đoàn 99.

96.  Nguyễn Hữu Thư, số nhà 19, phố Hoàng Hoa Thám, thị xã Phúc Yên có con là Nguyễn Văn Thả, tiểu đội phó bộ đội địa phương Vĩnh Phúc.

97.  Nguyễn Thị Nhu, phố An Ninh, thị xã Phúc Yên, có chồng là Lê Văn Thọ, tiểu đội trưởng bộ đội địa phương Vĩnh Phúc.

98.  Nguyễn Văn Thành, sinh quán Son Lôc, Tung Thien, Sơn Tây, trú quán số nhà 20, phố Doi Gia, thị xã Phúc Yên, có em là Nguyễn Văn Chung, cán bộ thuộc trung đoàn 148.

99.  Nguyễn Văn Tói, trú quán thị xã Phúc Yên, có con tên là Nguyễn Ngọc Bích, chiến sĩ trung đoàn 99.

100.  Trần Duy Nhân, sinh quán Huu Bi, My Lôc, Nam Định, trú quán thị xã Phúc Yên, có con là Trần Duy Trọng, cán bộ phòng dân quân Bộ Tư lệnh Liên khu Việt Bắc.

101.  Nguyễn Văn Lưỡng, số nhà 94, khu O, thị xã Phúc Yên, có con là Nguyễn Văn Xuân, chiến sĩ trung đoàn 165.

102.  Bùi Văn Phúc, Khu D, thị xã Phúc Yên, có con là Bùi Văn Sáu, chiến sĩ tiểu đoàn 124.

103.  Nguyễn Văn Tý, số nhà 25, khu C, thị xã Phúc Yên, có con là Nguyễn Văn Dậu, chiến sĩ C 760, D275, F312.

104.  Nguyễn Thị In, Doc Dinh, thị xã Phúc Yên, có con là Phạm Quang Cư, quân nhân Phân viện K32, Cục Quân y, Tổng Cục cung cấp.

105.  Nguyễn Thị Thoa, phố Van Mieu, thị xã Phúc Yên có chồng là Nguyễn Văn Chi, trung đội phó đại đội Cảnh vệ Vĩnh Phúc.

106.  Nguyễn Văn An, thị xã Phúc Yên, có con là Nguyễn Duc Dực, trung đội trưởng bộ đội địa phương Tỉnh đội Yên Bái (giải ngũ).

107.  Phạm Văn Chức, số nhà 14, pho Dinh, thị xã Phúc Yên, có con là Phạm Kết, tiểu đội trưởng thuộc đoàn 99.

108.  Nguyễn Thị Hoãn, quán Trà Xuyen, huyện Vo Giang, tỉnh Bắc Ninh, trú quán thị xã Phúc Yên có con là Nguyễn Duc Phụng, trung đội phó, đại đội 4, tiểu đoàn 1, trung đoàn 84, đại đoàn 675.

  Điều 2. Ông Chủ tịch Uỷ ban hành chính tỉnh Vĩnh Phúc chiểu Nghị định thi hành./.

Trần Thu Trang
Chi cục Văn thư, Lưu trữ - Sở Nội vụ

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11