Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc giới thiệu tài liệu lưu trữ với chủ đề: “Gia đình vẻ vang”

18/10/2018

Nối tiếp chuyên đề “Bảng vàng danh dự” và “Gia đình vẻ vang”, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc lựa chọn Nghị định số 008/ND do Tổng tư lệnh Bộ Quốc phòng, đại tướng Võ Nguyên Giáp ký, được ban hành ngày 10 tháng 06 năm 1955 về tặng thưởng “Gia đình vẻ vang” cho các gia đình có con em tòng quân là văn bản tiêu biểu giới thiệu trong tháng 10/2018.

Văn bản thuộc khối tài liệu hành chính phông số 01, mục lục số 01, hộp số 08, hồ sơ số 119, gồm 03 trang hiện được lưu giữ tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau đây là trích dẫn nội dung Nghị định được soạn lại từ bản đánh máy chữ:

Điều 1. Nay tặng thưởng “Gia đình vẻ vang” cho các gia đình có con, em, tòng quân dưới đây:

1.     O.O Nguyễn Văn Dống, có em là Nguyễn Trung Thanh, cán bộ E367, F351. Ong Dống quan thị xã Phúc Yên.

2.     Nguyễn Thị Lễ, thị xã Phúc Yên, có em là Nguyễn Tiên Mùi, cán bộ thuộc D302.

3.     Lê Văn Thu, phố Phan Bội Châu, thị xã Phúc Yên, có con là Lê Văn Chì, trung đội phó đặc khu Hòn Gay.

4.     Nguyễn Khăc Mậu, quan thị xã Phúc Yên, có con nuôi là Nguyễn Văn Ngọ, tiểu đội trưởng D387, F308.

5.     Dỗ thị Dần, số nhà 17, phố Trưng Trắc, thị xã Phúc Yên, có con là Nguyễn Duc Lai, tiểu đội phó D175, F308.

6.     Lê Thị Thơm, quan thị xã Phúc Yên, có con là Nguyễn Thị Hảo, tiểu đội trưởng thuộc F312 (phòng Hậu cần).

7.     Hoàng Văn Xuân, quán thị xã Phúc Yên, có em là Hoàng Văn Thiệu, tiểu đội trưởng thuộc Tổng cục cung cấp.

8.     Trần Văn Uyển, quán thị xã Phúc Yên, có con là Trần Văn Tính, cán bộ thuộc đơn vị đội biên phòng 335.

9.     Dỗ Thị Hộ, sinh quan Kha Do, Phu Thang, Kim Anh, trú quán thị xã Phúc Yên, có con là Duong Duc Dài, chiến sĩ E52, F320.

10.    Nguyễn Thị Bão, trú quán thị xã Phúc Yên, có con là Nguyễn Dưc Hoàn, chiến sĩ đoàn 555.

11.    Trần Văn Ất, quán thị xã Phúc Yên có con là Trần Phái, tiểu đội trưởng thuộc Tổng cục cung cấp.

12.    Nguyễn Thị Tân, trú quán thị xã Phúc Yên, có em là Nguyễn Tâm tức Khai, chiến sĩ phân viện 108.

13.    Trịnh Văn Tương, 63 tuổi, quán thị xã Vĩnh Yên có 2 con tòng quân:

-  Trịnh Ngọc Thường, dược tá trưởng, Quân y E174.

-  Trịnh Ngọc Chương, tiểu đội phó bộ đội chủ lực (hy sinh).

14.    Lê Văn Nhung, 47 tuổi, trú quán thị xã Vĩnh Yên, có con là Lê Văn Dạt, chiến sĩ D72, E309.

15.    Dỗ Thị Nhi, quán thị xã Vĩnh Yên, có 2 con tòng quân:

-  Hà Văn Tý, tiểu đội trưởng E102, F308 ( giải ngũ).

-  Hà Bích Ngọc, tiểu đội phó E56, F308.

16.    Ngô Dinh Diêm, 67 tuổi, quán thị xã Vĩnh Yên, có 2 còn tòng quân:

-  Nguyễn Văn Khanh, trung đội bộ đội chủ lực.

-  Ngô Thị Mâu, chiến sĩ ở phòng chính trị Bộ Tư lệnhV.B.

17.     Nguyễn Thị Chánh, 61 tuổi, trú quán thị xã Vĩnh Yên có con là Nguyen Hong Hải, cán bộ thuộc đại đoàn 312.

18.       Văn Thái, 59 tuổi, trú quán thị xã Vĩnh Yên - Nguyễn Kim Thông, B fi thuộc D700, khu Tây Bắc.

19.       Nguyễn Thị Nhàn, 54 tuổi, quan thị xã Vĩnh Yên, có con là Nguyễn Nhân Tình, tiểu đội trưởng thuộc E77.

20.       Dỗ Văn Hòa, trú quán thị xã Vĩnh Yên, có con là Dỗ Văn Hợp, cán bộ thuộc bộ đội chủ lực.

21.       Nguyễn Văn Nhă, 66 tuổi, trú quán thị xã Vĩnh Yên, có con là Nguyễn Văn Nhĩ, tiểu đội trưởng thuộc bộ đội chủ lực.

22.       Dặng Thị Kim Vĩnh, 25 tuổi, trú quán thị xã Vĩnh Yên, có chồng là Doan Văn Tú, cán bộ trung đoàn 151.

23.       Phạm Hy Dại, 50 tuổi, nhân viên Ty Giáo dục Vĩnh Phúc, trú quán thị xã Vĩnh Yên, có con là Phạm Hy Khôi, tiểu đội trưởng D28.

24.       Đào Thị Kính, 62 tuổi, quan thị xã Vĩnh Yên, có con là Lê Ngọc Thống, cán bộ D232, F312.

25.       Lê Thị Yên, 32 tuổi, quan thị xã Vĩnh Yên, có chồng là Vũ Quang Tuệ, cán bộ ở phòng tham mưu F312.

26.       Dặng Thị Tỵ, quan thị xã Vĩnh Yên, có con là Dặng Dũng, có con ở bộ đội chủ lực.

27.       Nguyễn Thị Hiến, 50 tuổi, trú quán thị xã Vĩnh Yên, có con là Nguyễn Hưu Hởi, bộ đội địa phương Bắc Giang (giải ngũ).

28.       Nguyễn Văn Thịnh, 55 tuổi, trú quán thị xã Vĩnh Yên, có con là Nguyễn Lợi, cán bộ C910, D351.

29.       Nguyễn Ngọc Kiểm, 61 tuổi, quan Thuong Le, Yen Lang, Vĩnh Phúc, trú quán thị xã Vĩnh Yên, có con là Nguyen Van Giao, chức vụ tiểu đội trưởng thuộc E600, F350.

30.       Nguyễn Thị Truy, 66 tuổi, trú quán thị xã Vĩnh Yên, có con là Nguyễn Văn Thế, chiến sĩ E 36.

31.       Dỗ Thị Mỹ, 41 tuổi, trú quán thị xã Vĩnh Yên, có chồng là Nguyễn Tiến Bái, cán bộ thuộc E675.

32.       Vũ Văn Chúc, 55 tuổi, trú quán thị xã Vĩnh Yên, có con là Vũ Văn Lịch, chiến sĩ D181, E248.

33.       Nguyễn Văn Duyên, 64 tuổi, trú quán thị xã Vĩnh Yên, có con là Nguyễn Văn Ư, chiến sĩ thuộc E 248.

34.       Trần Thị Chào, 61 tuổi, trú quán thị xã Vĩnh Yên, có con là Trần Van Thùy, trung đội trưởng D61 (hy sinh).

35.       Nguyễcn Văn Khang, 42 tuổi, trú quán thị xã Vĩnh Yên, có cháu là Nguyễn Van Nhỡ, chiến sĩ thuộc E77.

36.       Dỗ Văn Tiến, trú quán thị xã Vĩnh Yên, có con là Dô Văn Phuc, cán bộ đại đội Lê Hồng Phong (hy sinh).

37.       Trần Thị Mậu, 60 tuổi, trú quán thị xã Vĩnh Yên, có con là Hoang Van viễn, cán bộ bộ đội chủ lực (hy sinh).

38.       Trương Thị Lan, 49 tuổi, trú quán thị xã Vĩnh Yên, có cháu là Nguyễn Văn Lân, trung đội phó E88, F308.

39.       Lương Thị Sinh, 65 tuổi, trú quán thị xã Vĩnh Yên, có con là Lưu Nhâm, cán bộ E45.

40.       Chu Thị Luân, 58 tuổi, trú quán thị xã Vĩnh Yên, có con là Luu Cong Hung, cán bộ đoàn 99.

41.       Dặng Thị Lộc, 38 tuổi, trú quán thị xã Vĩnh Yên, có chồng là Dinh Ngoc Ngoan, cán bộ thuộc Quân y LKVB.

42.       Vũ Thị Tàn, 39 tuổi, trú quán thị xã Vĩnh Yên, có con là Vu Duc Nghiem, hiện ở C88.

43.       Phạm Ngọc Chiểu, 58 tuổi, trú quán thị xã Vĩnh Yên, có con là Phạm Ngọc Yên, tiểu đội trưởng F304.

44.       Nguyễn Thị Mậu, 52 tuổi, quán thị xã Vĩnh Yên, có con là Ly Chính, cán bộ thuộc Tổng cục Chính trị.

45.       Nguyễn Hữu Quý, 62 tuổi, trú quán thị xã Vĩnh Yên, có con là Nguyễn Hữu Vĩnh, chiến sĩ thuộc đoàn 106.

46.       Trú quan thị xã Vĩnh Yên, có 2 con tòng quân:

-  Chu Quang Dưc, chiến sĩ ở bộ đội chủ lực.

-  Chu Quang Thịnh, a phó thuộc E99.

47.       Dinh Thị Mười, 36 tuổi, trú quán thị xã Vĩnh Yên, có con là Lê Tiên Ngọc, cán bộ trường Lục quân Việt Nam.

48.       Nguyễn Đức Bi, 58 tuổi, trú quán thị xã Vĩnh Yên, có con là Nguyễn Đức Chính, trung đội trưởng C211, D23, E88, hiện ở Ty Thương binh Liên khu 3.

49.       Kiều Văn Khoái, 62 tuổi, trú quán thị xã Vĩnh Yên, có con là Kiều Văn Cầm, cán bộ thuộc E 77.

50.       Vũ Thị Nhỡn, trú quán thị xã Vĩnh Yên, có con là Lê Văn Dạt, cán bộ thuộc E141.

51.       Dỗ Văn Choẹt, 58 tuổi, trú quán tị xã Vĩnh Yên, có con là Dô Văn Dĩnh, chiến sĩ thuộc F308.

52.       Trần Thị Thục, 46 tuổi, trú quán thị xã Vĩnh Yên, có con là Nguyễn Mai Khang, cán bộ trường Lục quân Việt Nam.

53.       Ngô Thị Bảo, 51 tuổi, trú quán thị xã Vĩnh Yên, có con là Hoàng Minh Oanh, tiểu đội phó thuộc phòng tham mưu LKVB.

54.       Nguyễn Thị Tửu, 72 tuổi, trú quán thị xã Vĩnh Yên, có con là Phạm Văn Bích, tiểu đội phó E141 (giải ngũ).

55.       Phan Đức Minh, 73 tuổi, quan thị xã Vĩnh Yên, có con là Phan Dức Quang, đại đội trưởng phòng quân huấn LK3 (giải ngũ).

56.       Trần Văn Sắc, trú quán thị xã Vĩnh Yên, có em là Trần Văn Gụ, tiểu đội phó bộ đội chủ lực (hy sinh).

57.       Vũ Ngọc Vượng, 67 tuổi, trú quán thị xã Vĩnh Yên, có 2 con tòng quân:

-  Vũ Ngọc Thanh, chiến sĩ E48 (hy sinh).

-  Vũ Ngọc Doanh, chiến sĩ BDDF tỉnh Hà Nam.

58.       Nguyễn Thị Kim Diệp, 28 tuổi, trú quán thị xã Vĩnh Yên, có chồng là Nguyễn Kim Nguyên, cán bộ thuộc F312.

59.       Nguyễn Thị Ái, 42 tuổi, trú quán thị xã Vĩnh Yên, có chồng là Phan Văn Phong, cán bộ thuộc bộ đội chủ lực.

60.       Nguyễn Thị Vĩnh, 27 tuổi, trú quán thị xã Vĩnh Yên, có chồng là Lưu Văn Sơn, cán bộ thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

61.       Hoàng Văn Hoạch, 65 tuổi, trú quán thị xã Vĩnh Yên, có con là Hoàng Văn Khoát, trung đội trưởng thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc (hy sinh).

Điều 2. Ông Chủ tịch Uỷ ban hành chính tỉnh Vĩnh Phúc chiểu Nghị định thi hành./.

Chi cục Văn thư, Lưu trữ - Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc giới thiệu

 

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11