Tài liệu Lưu trữ trong chuyên đề "Bảng vàng danh dự" và "Gia đình vẻ vang"

17/12/2018

         Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018). Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc xin được giới thiệu tới độc giả tài liệu lưu trữ tiếp theo trong chuyên đề “Bảng vàng danh dự” và “Gia đình vẻ vang”. Nghị định số 17/NĐ do Tổng tư lệnh Bộ Quốc phòng - Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký ngày 08 tháng 10 năm 1955, về việc tặng thưởng “Gia đình vẻ vang” cho 232 gia đình có con, em, cháu, chồng tòng quân cư trú trên địa bàn các xã thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Văn bản thuộc khối tài liệu hành chính, phông số 01 - Ủy ban hành chính tỉnh Vĩnh Phú, mục lục số 01, hộp 08, hồ sơ số 119, gồm 09 trang A4, hiện được bảo quản tại kho lưu trữ Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau đây là trích dẫn nội dung Nghị định được biên soạn lại từ bản đánh máy chữ:  

Điều 1: Nay tặng thưởng “GIA ĐÌNH VẺ VANG” cho những gia đình có con, em, cháu, chồng tòng quân dưới đây:

936.- PHẠM THỊ THÔNG, 69 tuổi, thôn Hưng Lục, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, có con là Trần Văn Nê, cán bộ thuộc đoàn 99.

937.- NGUYỄN THỊ DIẾN, 73 tuổi, thôn Sơn Kiệu, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, có 2 con tòng quân:

- Nguyễn Văn Mật, đội viên bộ đội chủ lực (hy sinh)

- Nguyễn Công Khẩn, tiểu đội trưởng bộ đội chủ lực.

938.- NGUYỄN VĂN BỈNH, 69 tuổi, thôn Hưng Lục, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, có 2 con tòng quân:

- Nguyễn Xuân Bình, tiểu đội phó E 209

- Nguyễn Xuân An, chiến sĩ E 367.

939.- BẠCH THỊ LỢI, 25 tuổi, thôn Hưng Lục, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, có chồng là Nguyễn Năng Sinh, cán bộ D 302.

940.- NGUYỄN VĂN TỴ, 65 tuổi, thôn Yên Nội, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Hồng Thái, tiểu đội trưởng E 209.

941.- NGUYỄN VĂN TỐNG, 66 tuổi, thôn Yên Nội, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Văn Nở, chiến sĩ E 45.

942.- NGUYỄN VĂN CỨ, 61 tuổi, thôn Yên Nội, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Văn Cư, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

943.- TẠ THỊ XE, 55 tuổi, thôn Sơn Kiệu, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Văn Tẩy, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

944.- TẠ QUANG HUẤN, 41 tuổi, thôn Sơn Kiệu, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, có con là Tạ Văn Huân, chiến sĩ E 144.

945.- NGUYỄN CÔNG CÂU, thôn Yên Nội, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, có 2 con tòng quân:

- Nguyễn Thai Lang (giải ngũ) thương binh

- Nguyễn Văn Ta, chiến sĩ đặc khu Hong Gay.

946.- NGUYỄN THỊ KHOAI, 65 tuổi, thôn Sơn Kiệu, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Văn Tuyêt, tiểu đội phó E 77.

947.- NGUYỄN THỊ TỐN, 22 tuổi, thôn Yên Nội, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, có chồng là Nguyễn Văn Quýt, cán bộ F 316.

948.- BÙI THỊ NGẦN, thôn Yên Nội, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, có chồng là Nguyễn Văn Quế, cán bộ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

949.- NGUYỄN VĂN TOÀN, 58 tuổi, thôn Yên Nội, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Văn Dàn, chiến sĩ E 45.

950.- NGUYỄN VĂN DỬU, 51 tuổi, thôn Yên Nội, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Cao Chả, chiến sĩ D 33.

951.- NGUYỄN THỊ TRẠN, 52 tuổi, thôn Hưng Lục, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, có con là Trần Văn Sào, chiến sĩ E 45.

952.- PHẠM VĂN YÊN, 70 tuổi, thôn Vinh Lai, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, có con là Phan Vy, tiểu đội trưởng phân viện 72.

953.- LÊ VĂN BIÊN, thôn Hưng Lục, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, có em  là Lê Văn Sanh, chiến sĩ F 312.

954.- NGUYỄN THỊ CHÂN, 41 tuổi, thôn Phúc Lập, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, có em là Vũ Xuân Cương, chiến sĩ E 45.

955.- NGUYỄN THỊ THANH, 30 tuổi, thôn Quang Cu, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, có chồng là Nguyễn Văn Bộ, cán bộ E 65.

956.- ĐỖ VĂN CHAI, 38 tuổi, thôn Phúc Lập, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, có em là Đỗ Văn Thân, chiến sĩ E 88.

957.- NGUYỄN THỊ BỆU, 54 tuổi, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, có em là Lê Văn Bạch, cán bộ phòng chính trị F 351.

958.- LÊ THỊ TỌ, thôn Vân Ổ, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, có chồng là Lê Văn Cù, cán bộ phòng hậu cần F 312.

959.- PHAN THỊ LÌNH, 63 tuổi, thôn Vân Ổ, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, có con là Lê Đinh Thọ, chiến sĩ E 148.

960.- LÊ THỊ THỎA, 47 tuổi, thôn Vân Ổ, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, có con là Lê Văn Chanh, chiến sĩ phòng hậu cần F 308.

961.- KIM THỊ DẤU, thôn Vân Ổ, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, có con là Phạm Văn Mai, chiến sĩ E 148.

962.- KIM THỊ HỢI, 70 tuổi, thôn Vân Ổ, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, có con là Phạm Văn Mai, chiến sĩ E 248.

963.- PHẠM VĂN HIỂU, 63 tuổi, thôn Vân Ổ, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, có cháu là Phạm Văn Lõm, tiểu đội phó E 141.

964.- PHẠM THỊ MÓT, thôn Vân Ổ, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, có con là Trinh Văn Tranh, chiến sĩ E 248.

965.- KIM VĂN TÍN, thôn Vân Ổ, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, có con là Kim Văn Khanh, chiến sĩ E 36.

966.- NGUYỄN VĂN BỔNG, thôn Xuân Huc, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, có em là Nguyễn Văn Thương, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

967.- PHẠM VĂN SINH, thôn Vân Ổ, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, có cháu là Phạm Hồng Hà, chiến sĩ đoàn 99.

968.- LÊ THỊ NGĂN, 58 tuổi, thôn Vân Ổ, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, có con Nguyễn Ngọc Khản, chiến sĩ đoàn 99.

969.- PHẠM VĂN CỐNG, thôn Xuân Huc, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, có con là Phạm Văn Xứ, chiến sĩ F 308.

970.- NGUYỄN VĂN SÀO, thôn Xuân Huc, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Văn Tép, tiểu đội trưởng E 175.

971.- PHẠM THỊ NHIÊN, thôn Xuân Huc, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, có con là Phan Đình Hồng, chiến sĩ phòng tham mưu F 320.

972.- NGUYỄN THỊ KHÊ, 57 tuổi, thôn Xuân Huc, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Công Tước, tiểu đội trưởng đoàn 99.

973.- TRẦN VĂN SỸ, 64 tuổi, thôn Xuân Huc, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, có con là Trần Xuân Lực, chiến sĩ E 349.

974.- NGUYỄN THỊ THƯỢT, 30 tuổi, thôn Xuân Huc, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, có chồng là Trần Văn Lai, cán bộ Cục vận tải.

975.- NGUYỄN VĂN CỔNG, thôn Xuân Huc, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, có con Nguyễn Văn Đẳng, tiểu đội trưởng đội điều trị 6.

976.- PHẠM THỊ VÀO, 57 tuổi, thôn Xuân Huc, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, có con là Trần Chu Đông, tiểu đội phó F 351 (giải ngũ).

977.- NGUYỄN VĂN KẾT, 57 tuổi, thôn Xuân Huc, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Trọng Tấn, tiểu đội phó F 312.

978.- TRẦN THỊ MÙI, 50 tuổi, thôn Xuân Huc, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Văn Tằng, chiến sĩ D 6 (hy sinh).

979.- NGÔ VĂN MỊCH, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, có con là Ngô Văn Lãm, chiến sĩ D 554 (hy sinh).

980.- TRẦN THỊ CHIM, 29 tuổi, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, có chồng là Ngô Văn Dân, tiểu đội phó đoàn 99 (giải ngũ).

981.- NGÔ THỊ TÂN, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Văn Cửu, chiến sĩ C 480 Vĩnh Phúc (giải ngũ).

982.- NGÔ VĂN TIẾN, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, có em là Ngô Văn Tửu, tiểu đội phó E 209 (hy sinh).

983.- PHẠM THỊ HIỆP, thôn Xuân Huc, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, có chồng là Phạm Văn Kệnh, chiến sĩ E 148 (giải ngũ).

984.- CAO VĂN MÂY, 66 tuổi, thôn Vân Ổ, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, có con là Cao Văn Túy, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

985.- KIM THỊ HINH, thôn Vân Ổ, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, có chồng là Nguyễn Huu Phàn, tiểu đội trưởng Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

986.- KIM VĂN NHIÊN, thôn Vân Ổ, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, có con là Kim Văn Dậu, chiến sĩ E 77.

987.- PHẠM VĂN VY, 43 tuổi, thôn Vân Ổ, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, có con là Phạm Văn Dậu, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

988.- ĐỖ THỊ CHỚM, 54 tuổi, thôn Vân Ổ, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Văn Vỵ, chiến sĩ E 349.

989.- LÊ THỊ TUYẾT, 71 tuổi, thôn Kiên Cuong, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, có con là Trương Công Bac, chiến sĩ D 88.

990.- NGUYỄN ĐẮC THỰC, 43 tuổi, thôn Kiên Cuong, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Đức Thất, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

991.- NGUYỄN THỊ THẢO, 74 tuổi, thôn Kiên Cuong, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, có con là Trương Trọng Tuyết, tiểu đội trưởng Cục vận tải.

992.- LÊ ĐÌNH NGẨU,  55 tuổi, thôn Kiên Cuong, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, có con là Lê Đình Ngữ, tiểu đội phó Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

993.- ĐÀM VĂN TẮC, thôn Kiên Cuong, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, có em là Đàm Văn Mai, chiến sĩ E 349.

994.- NGUYỄN THỊ NHƯỜNG, 27 tuổi, thôn Kiên Cuong, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Văn Tường, chiến sĩ E 367.

995.- PHẠM THỊ ANH, 59 tuổi, thôn Kiên Cuong, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, có con là Cao Đức Tạo, tiểu đội phó Cục vận tải.

996.- TRẦN VĂN VƯỢNG, 51 tuổi, thôn Kiên Cuong, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, có con là Trần Văn Tài, chiến sĩ E 141.

997.- NGUYỄN THỊ UẨN, 25 tuổi, thôn Kiên Cuong, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, có con là Cao Đắc Nguyên, tiểu đội phó E 675.

998.- LÊ DUY CHÍ, 48 tuổi, thôn Kiên Cuong, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, có con là Lê Duy Quế, tiểu đội trưởng Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

999.- TRƯƠNG TRỌNG HOÀN, 50 tuổi, thôn Kiên Cuong, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, có con là Trương Trọng Hiệp, chiến sĩ E 98.

1000.- TRƯƠNG THỊ HỢI, 21 tuổi, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, có chồng là Phạm Duy Hịch, chiến sĩ đoàn 99.

1001.- TRƯƠNG TRỌNG LUẬN, 57 tuổi, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, có con là Trương Trọng Mùi, chiến sĩ E 349.

1002.- LÊ VĂN TIẾN, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, có em là Lê Hồng Thái, chiến sĩ đoàn 99.

1003.- CAO THỊ VẤN, 30 tuổi, thôn Kiên Cuong, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, có chồng là Trương Trọng Cống, chiến sĩ E 367.

1004.- LÊ ĐÌNH VŨ, 65 tuổi, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, có con là Lê Đình Dậu, chiến sĩ E 367.

1005.- NGUYỄN ĐẮC THƯ, 30 tuổi, thôn Kiên Cuong, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, có em là Nguyễn Đắc Phong, chiến sĩ D 333.

1006.- VŨ VĂN LƯỠNG, 60 tuổi, thôn Phuc Lâp, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, có con là Vũ Văn Vếp, chiến sĩ E 148.

1007.- TRẦN THỊ THU, thôn Hoang Ha, xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, có chồng là Nguyễn Xuân Hổ, cán bộ E 349.

1008.- CHU VĂN NỘI, 38 tuổi, thôn Phuong Lâu, xã Đoàn Kết, huyện Vĩnh Tường, có em là Chu Văn Ngoạn, cán bộ thuộc Trung đoàn thủ đô.

1009.- NGUYỄN THỊ HÀM, 54 tuổi, thôn Diêm Xuân, xã Đoàn Kết, huyện Vĩnh Tường, có con là Phạm Bá Tài, cán bộ Cục vận tải.

1010.- PHAN BÁ KHÍP, 50 tuổi, thôn Diêm Xuân, xã Đoàn Kết, huyện Vĩnh Tường, có con là Phan Ba Duyên, cán bộ Bộ tổng tham mưu.

1011.- PHẠM THỊ MẬN, 56 tuổi, thôn Diêm Xuân, xã Đoàn Kết, huyện Vĩnh Tường, có con là Hà Trọng Tính, cán bộ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1012.- NGUYỄN VĂN SAU, 49 tuổi, thôn Diêm Xuân, xã Đoàn Kết, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Quang Thiết, chiến sĩ đoàn 99.

1013.- NGUYỄN VĂN SANH, Phúc Lập, Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Văn Mộc, trung đội phó E 45.

1014.- HOÀNG THỊ BẢN, Tuân Lộ, xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Văn Dà, chiến sĩ D88, hy sinh.

1015.- DƯƠNG VĂN GIÁN, thôn Hòa Loan, Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, có con là Dương Văn Tằng, y tá E 77.

1016.- LƯƠNG THỊ THÌN, 56 tuổi, thôn Hoàng Xá, Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, có con là Trần Văn Hoa, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1017.- CHU VĂN TRUY, 54 tuổi, thôn Hoàng Xa Hạ, xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, có con là Chu Lê Thống, chiến sĩ D 122.

1018.- LƯU THỊ LẠC, 28 tuổi, thôn Hoàng Xa, xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, có chồng là Đỗ Quang Cơ, cán bộ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1019.- CHU VĂN TẾ, thôn Hoàng Xa, xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, có con nuôi là Chu Văn Thông, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1020.- TRIỆU VĂN CHẨN, thôn Hoàng Xa, xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, có con là Triệu Văn Mẫn, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1021.- NGUYỄN VĂN TÂN, 41 tuổi, thôn Hoàng Xa Thượng, xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, có em là Nguyễn Văn Thể, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1022.- TRẦN VĂN DUỆ, 55 tuổi, thôn Hoàng Xa, xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, có con là Trần Văn Quyệt, chiến sĩ E 248.

1023.- LƯU VĂN BÙI, thôn Hoàng Xa, xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, có em là Lưu Bá Thục, cán bộ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1024.- NGUYỄN VĂN CHÌ, 57 tuổi, thôn Bàn Mạch, Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, có 2 con tòng quân:

- Nguyễn Văn Tẩm, cán bộ thuộc tiểu đoàn 11.

- Nguyễn Đình Thám, cán bộ thuộc tiểu đoàn 302.

1025.- NGUYỄN VĂN PHÚC, 34 tuổi, thôn Bàn Mạch, Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, có em là Nguyễn Văn Thọ, chiến sĩ E 99.

1026.- NGUYỄN DANH TƯỚC, thôn Bàn Mạch, Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, có con nuôi là Nguyễn Danh Tước, tiểu đội trưởng tiểu đoàn 33.

1027.- PHÙNG VĂN KỲ, 51 tuổi, thôn Bàn Mạch, Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, có con là Phùng Duy Cầm, cán bộ E 354.

1028.- TRẦN THỊ MÍT, 54 tuổi, thôn Bàn Mạch, Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Văn Diến, tiểu đội trưởng D 122.

1029.- NGUYỄN THỊ KY, 66 tuổi, thôn Bàn Mạch, Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, có con là Trần Minh Sơn, tiểu đội trưởng đội điều trị 6.

1030.- TRẦN VĂN CAM, 59 tuổi, thôn Bàn Mạch, Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, có con là Trần Bá Hòe, cán bộ đội điều trị 3.

1031.- NGUYỄN VĂN LŨY, 56 tuổi, thôn Vân Giang, Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Văn Long, chiến sĩ Cục thông tin Bộ Tổng tham mưu.

1032.- HÁN THỊ TOÀN, 78 tuổi, thôn Vân Hà, Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Văn Cộng, tiểu đội trưởng F 316.

1033.- TRẦN VĂN KHOAN, 56 tuổi, thôn Bàn Mạch, Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, có con là Trần Văn Bối, tiểu đội trưởng, phòng tham mưu Liên khu Việt Bắc.

1034.- NGUYỄN THỊ QUÝT, 55 tuổi, thôn Vân Hà, Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Văn Đăng, chiến sĩ E 675.

1035.- HOÀNG VĂN NHU, xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, có con là Hoàng Văn Mễ, tiểu đội phó, E 148.

1036.- NGUYỄN THỊ SUNG, thôn Vân Giang, Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, có con là Trần Văn Bàn, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1037.- VŨ VĂN ĐẠT, xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, có con là Vũ Văn Luyên, cán bộ đoàn 99 (thương binh).

1038.- NGUYỄN VĂN PHONG, Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, bản thân tham gia bộ đội, chức vụ Trung đội phó, F 312 (thương binh).

1039.- NGUYỄN VĂN MÙI, 53 tuổi, thôn Bàn Mạch, Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Ngọc Minh, tiểu đội trưởng D 385.

1040.- DƯƠNG VĂN PHÁT, 64 tuổi, thôn Hòa Loan, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, có con là Dương Văn Lưỡng, cán bộ E 88.

1041.- DƯƠNG VĂN HỮU, 60 tuổi, thôn Hòa Loan, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, có con là Dương Văn Sang, chiến sĩ E 45.

1042.- NGUYỄN VĂN SOẠN, thôn Hòa Loan, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, có em là Nguyễn Văn Học, cán bộ F 312.

1043.- DƯƠNG THỊ TỴ, 57 tuổi, thôn Hòa Loan, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, có con là Dương Văn Phần, cán bộ bộ đội chủ lực.

1044.- NGUYỄN VĂN ẤT, 70 tuổi, thôn Hòa Loan, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Văn Quý, chiến sĩ bộ đội chủ lực.

1045.- NGUYỄN THỊ TY, 62 tuổi, thôn Hòa Loan, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, có con là Dương Văn Ngữ, tiểu đội phó E 102 (giải ngũ).

1046.- DƯƠNG VĂN HÀO, 50 tuổi, thôn Hòa Loan, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, có cháu đích tôn là Dương Văn Quỳnh, cán bộ F 316.

1047.- NGUYỄN VĂN BẦU, 50 tuổi, thôn Hòa Loan, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Hồng Bi, y tá F 351 (hy sinh).

1048.- PHẠM THỊ CƠ, 51 tuổi, thôn Hòa Loan, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, có con là Dương Văn Đức, chiến sĩ E 248.

1049.- DƯƠNG THỊ NHẬT, 70 tuổi, thôn Hòa Loan, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, có con là Phùng Văn Tước, cán bộ cục quân báo Bộ Tổng tham mưu.

1050.- NGUYỄN VĂN CHÂN, 51 tuổi, thôn Hòa Loan, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Văn Hồ, cán bộ đoàn 99.

1051.- PHÙNG VĂN ANH, 56 tuổi, thôn Hòa Loan, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, có con là Phùng Văn Mộc, chiến sĩ C 37.

1052.- CHU QUANG ẤT, 51 tuổi, thôn Hòa Loan, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, có con là Chu Quang Ngữ, tiểu đội trưởng E 148.

1053.- NGUYỄN THỊ LỨC, 53 tuổi, thôn Hòa Loan, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, có con là Khổng Duy Bộ, tiểu đội trưởng đoàn 99.

1054.- KHỔNG DUY HIỆP, 56 tuổi, thôn Lũng Ngoại, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, có con là Khổng Duy Huy, tiểu đội trưởng E 145.

1055.- PHAN THỊ HẢO, 55 tuổi, thôn Lũng Ngoại, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, có con là Khổng Duy Bồi, tiểu đội trưởng Cục Thông tin Bộ Tổng tham mưu.

1056.- DƯƠNG VĂN DÙM, 57 tuổi, thôn Hòa Loan, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, có con là Dương Văn Mộc, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1057.- KHỔNG THỊ ĐIỂM, 57 tuổi, thôn Lũng Ngoại, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, có con là Phan Đăng Hờn, tiểu đội phó Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1058.- LÊ VĂN LẠC, 28 tuổi, thôn Lũng Ngoại, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, chiến sĩ C 480 (giải ngũ).

1059.- KHỔNG DUY CHỮ, 53 tuổi, thôn Lũng Ngoại, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, có con là Khổng Duy Bao, chiến sĩ E 148 (giải ngũ).

1060.- LÊ THỊ DẠO, 70 tuổi, thôn Lũng Ngoại, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Viết Thoái, bộ đội chủ lực.

1061.- HỒ VĂN HƯNG, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, có con là Hồ Văn Chấn, tiểu đội trưởng, E 675 (giải ngũ).

1062.- PHÙNG VĂN HOAN, 62 tuổi, thôn Lũng Ngoại, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, có con là Phùng Văn Dệ, bộ đội chủ lực.

1063.- LÊ THỊ HIỆN, 60 tuổi, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, có con là Chu Quang Lạc, bộ đội chủ lực (không tin tức).

1064.- DƯƠNG VĂN CHÀ, 62 tuổi, thôn Lũng Ngoại, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, có con là Dương Văn Thái, tiểu đội trưởng (hy sinh).

1065.- PHÙNG THỊ XƯỞNG, 74 tuổi, thôn Lũng Ngoại, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Văn Tứ, bộ đội chủ lực.

1066.- NGUYỄN NHÂN QUYỀN, 20 tuổi, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, có  anh là Nguyễn Nhân Kết, bộ đội chủ lực (hy sinh).

1067.- TRẦN THỊ VẤN, 75 tuổi, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, có con là Phan Tiên Quyển, cán bộ E 354.

1068.- HOÀNG THỊ THÔNG, 67 tuổi, thôn Phù Cốc, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, có con là Trần Văn Quý, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1069.- HOÀNG VĂN DẨU, 43 tuổi, thôn Phù Cốc, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, có con là Hoàng Ngọc Tức, tiểu đội phó E 354.

1070.- HOÀNG TRUNG ĐOÀN, 59 tuổi, thôn Phù Cốc, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, có con là Hoàng Trung Quân, chiến sĩ đội điều trị 33.

1071.- NGUYỄN THỊ THỰC, 61 tuổi, thôn Phúc Lập, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Văn Vỵ, tiểu đội trưởng đoàn 99.

1072.- NGUYỄN THỊ BA, 69 tuổi, thôn Phúc Lập, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, có con là Đỗ Văn Thản, tiểu đội trưởng E 66.

1073.- NGUYỄN VĂN DÀ, 65 tuổi, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Văn Dẩy, tiểu đội trưởng Ban tham mưu E 45.

1074.- NGUYỄN THỊ HOÀN, 31 tuổi, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, có chồng là Đỗ Văn Miên, tiểu đội trưởng E 340.

1075.- NGUYỄN THỊ BIỂU, 52 tuổi, thôn Phúc Lập, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, có con là Đỗ Văn Hội, cán bộ trường Lục quân Việt Nam.

1076.- TRẦN THỊ NGOAN, 48 tuổi, thôn Phúc Lập, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Đức Cường, tiểu đội trưởng E 102.

1077.- ĐỖ VĂN NGHỆ, 30 tuổi, thôn Phúc Lập, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, có em là Đỗ Văn An, cán bộ E 209.

1078.- ĐỖ THỊ THẾ, 53 tuổi, thôn Phúc Lập, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Văn Tĩnh, chiến sĩ F 308.

1079.- ĐẶNG THỊ QUY, 65 tuổi, thôn Phúc Lập, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Văn Sắc, tiểu đội phó Cục quân nhu.

1080.- ĐỖ VĂN NẬM, thôn Phúc Lập, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, có con là Đỗ Văn Hằng, tiểu đội Cục quân khí.

1081.- TRẦN VĂN CHỮ, 45 tuổi, thôn Phúc Lập, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, có em là Trần Văn Trượng, cán bộ phòng tham mưu F 312.

1082.- NGUYỄN VĂN KHÁNH, thôn Phúc Lập, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, có em là Nguyễn Tường, trung đội trưởng E 88.

1083.- ĐỖ THỊ ẺO, 57 tuổi, thôn Hoang Xa, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, có con là Vũ Văn Vũ, tiểu đội phó Trung đoàn thủ đô.

1084.- KHIỀU VĂN VỤ, 67 tuổi, Khach Nhi, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, có con là Kiều Văn Vỵ, cán bộ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1085.- HỒ VĂN NGHIỆP, 43 tuổi, An Lão, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, có em là Hồ Văn Tiệp, tiểu đội trưởng E 148.

1086.- NGUYỄN VĂN HẠT, 52 tuổi, Môn Tri, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Văn Hoạt, tiểu đội phó E 209.

1087.- KIM VĂN KHÔI, 47 tuổi, Khach Nhi, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, có con là Kiều Văn Ngô, chiến sĩ E 77.

1088.- ĐỖ THỊ PHẨM, 50 tuổi, An Lão, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, có con là Trịnh Văn Thanh, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1089.- ĐỖ THỊ PHÚ, 27 tuổi, Hoang Xa, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, có chồng là Lê Văn Chung, tiểu đội phó Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1090.- NGUYỄN TRỌNG CHUYÊN, 82 tuổi, Khach Nhi, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Trọng Ty, cán bộ tiểu đoàn 6.

1091.- TRẦN BÁ TẠO, 62 tuổi, Hoang Xa, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, có con là Trần Bá Liên, tiểu đội trưởng, phòng hậu cần F 308.

1092.- HÀ VĂN THUYẾT, 41 tuổi, Khach Nhi, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, có em là Hà Văn Tài, tiểu đội trưởng E 141.

1093.- TRẦN THỊ VỌNG, 60 tuổi, Hoang Xa, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, có con là Hà Văn Can, cán bộ trường Quân y trung cấp.

1094.- NGUYỄN THỊ LÌNH, 67 tuổi, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Văn Mót, cán bộ phòng hậu cần F 312.

1095- Bà VŨ PHƯƠNG MẬU, 42 tuổi An Lac, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, có em là Vũ Duy Tống, cán bộ phòng chính trị F 351.

1096.- TRẦN BÁ TẠC, Hoàng Xa, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, có em là Trần Bá Thái, cán bộ E 66.

1097.- NGUYỄN THỊ SINH, 29 tuổi, Môn Tri, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, có chồng là Nguyễn Văn Nho, chiến sĩ E 600.

1098.- NGUYỄN THỊ BÍ, 60 tuổi, thôn Hệ, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Văn Tặng, tiểu đội trưởng E 88.

1099.- TRẦN TRỌNG KỲ, 33 tuổi, Hoang Xa, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, có em là Trần Trọng Toán, cán bộ E 88.

1100.- NGUYỄN TRUNG HÀ, 42 tuổi, Hoang Xa, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, có em là Nguyễn Trung Hạnh, cán bộ thuộc trường Quân y trung cấp.

1101.- LƯƠNG THỊ TẢO, 51 tuổi, Khach Nhi, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, có con là Kiều Hữu Hảo, tiểu đội phó Cục quân y Phân viện 9.

1102.- VŨ THỊ TỴ, 65 tuổi, Phuc Lâp, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Thế Phong, tiểu đội trưởng Phân viện 9.

1103.- PHAN THỊ TÔN, 73 tuổi, Phuc Lâp, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, có 2 con tòng quân:

- Nguyễn Văn Huyên, cán bộ E 357

- Nguyễn Văn Suc, cán bộ F 351.

1104.- LƯƠNG THỊ HUY, 61 tuổi, Khach Nhi, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, có con là Kiều Văn Quốc, tiểu đội trưởng, Quân y 108.

1105.- KIỀU VĂN HUỆ, 38 tuổi, Khach Nhi, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, có em là Kiều Văn Đức, chiến sĩ E 367.

1106.- KIỀU VĂN NGẠCH, 33 tuổi, Khach Nhi, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, có em là Kiều Văn Thạch, tiểu đội trưởng đoàn 99.

1107.- NGUYỄN THỊ THANH, 55 tuổi, Khach Nhi, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, có con là Kiều Văn Ngữ, tiểu đội trưởng, thương binh ở Ty Phú Thọ.

1108.- KIỀU VĂN TƯỜNG, 51 tuổi, Khach Nhi, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, có em là Kiều Văn Tá, tiểu đội phó E 67.

1109.- HỒ THỊ SỨC, 55 tuổi, An Lão, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, có con là Đặng Văn Lý, cán bộ E 238.

1110.- NGUYỄN THỊ PHÚC, 23 tuổi, Viet Hung, xã Đoàn Kết, huyện Vĩnh Tường, có chồng là Phạm Bá Khâm, cán bộ E 354.

1111.- NGUYỄN VĂN KIM, 53 tuổi, Bo Linh, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Văn Huyến, cán bộ F 308.

1112.- NGÔ THỊ HẠC, 45 tuổi, Bạch Hạc, Bô Linh, huyện Vĩnh Tường, có con là Ngô Văn Lộc, chiến sĩ E 280.

1113.- KHỔNG DOÃN TRÀNG, 59 tuổi, Bạch Hạc, huyện Vĩnh Tường, trú quán Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, có con là Khổng Doãn Hợi, cán bộ E 209.

1114.- NGÔ THỊ LŨNG, 62 tuổi, Vân Ô, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, có con là Phạm Văn Cường, chiến sĩ e 248.

1115.- NGÔ THỊ DẦN, 23 tuổi, Vân Ô, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, có chồng là Kim Hồng Lập, chiến sĩ E 248.

1116.- ĐINH THỊ SANG, 24 tuổi Vân Ô, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, có chồng là Lê Văn Châm, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1117.- NGUYỄN THỊ CÀNG, Vân Ô, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, có con là Ngô Văn Cam, chiến sĩ E 209.

1118.- VŨ VĂN KHANG, Yên Nội, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, có con là Vũ Sinh Hoa, tiểu đội trưởng E 165.

1119.- NGUYỄN VĂN NHẠC, Hung Luc, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Văn Khoát, cán bộ E 209.

1120.- CHU THỊ HOÁNG, 61 tuổi, Sơn Kiệu, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, có con là Tạ Văn Bắp, tiểu đội phó E 148.

1121.- GIANG THỊ BẰNG, 60 tuổi, Sơn Kiệu, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Đức Thành, A phó E 55.

1122.- TẠ THỊ GÓC, 58 tuổi, Sơn Kiệu, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, có có con là Trần Văn Diệp, tiểu đội trưởng E 209.

1123.- TRẦN NGỌC KHUYNH, Sơn Kiệu, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, có con là Trần Ngọc Thanh, chiến sĩ E 349.

1124.- CHU VĂN MỐC, 61 tuổi, Sơn Kiệu, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, có con là Chu Văn Hạt, tiểu đội phó Cục vận tải.

1125.- CHU THỊ SINH, 61 tuổi, Thuong Trung, Minh Duc, huyện Vĩnh Tường, có con là Lê Văn Lợi, chiến sĩ E 248.

1126.- LÊ VĂN CHƯNG, thôn Phu Hanh, Minh Đuc, huyện Vĩnh Tường, có em là Lê Văn Quế, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1127.- KIM THỊ MINH, Phu Hanh, Minh Đuc, huyện Vĩnh Tường, có con là Lê Văn Mục, tiểu đội phó D 541.

1128.- BÙI THỊ DÀI, Minh Đuc, huyện Vĩnh Tường, có con là Chu Văn Lê, tiểu đội phó Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1129.- CHU VĂN CHƯƠNG, 54 tuổi, Minh Đuc, huyện Vĩnh Tường, có con là Chu Văn Hập, cán bộ D 544.

1130.- LÊ THỊ SỎA, Thuong Chung, Minh Đuc, huyện Vĩnh Tường, có chồng là Chu Văn Hậu, cán bộ F 312.

1131.- PHÍ VĂN QUYỂN, 62 tuổi, Minh Đuc, huyện Vĩnh Tường, có con là Phí Văn Vệ, tiểu đội phó E 248.

1132.- TRẦN THỊ LÙN, 62 tuổi, Thuong Chung, Minh Đuc, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Văn Liễu, cán bộ D 144.

1133.- NGUYỄN THỊ CÔI, xóm Lân, Minh Đuc, huyện Vĩnh Tường, có chồng là Nguyễn Văn Sỹ, cán bộ D 302.

1134.- NGUYỄN THỊ DẬU, 52 tuổi, Minh Đuc, huyện Vĩnh Tường, có con là Chu Văn Trí, tiểu đội phó Tỉnh đội Sơn Tây.

1135.- NGUYỄN THỊ HẢI, Minh Đuc, huyện Vĩnh Tường, có chồng là Lê Trung Kiệt, chiến sĩ E 246.

1136.- PHÍ VĂN KẾT, 53 tuổi, xóm Lập, Minh Đuc, huyện Vĩnh Tường, có con là Phí Văn Liên, chiến sĩ E 248.

1137.- LÊ THỊ THỦY, 28 tuổi, Minh Đuc, huyện Vĩnh Tường, có chồng là Chu Văn KHâm, cán bộ Cục vận tải.

1138.- NGUYỄN THỊ KIM, 61 tuổi, Bồ Sao, Bo Linh, huyện Vĩnh Tường, có con là Đỗ Văn Biên, tiểu đội phó, bộ đội địa phương Vĩnh Phúc (hy sinh).

1139.- NGUYỄN VĂN QUẤT, 51 tuổi, Bạch Hạc, Bo Linh, huyện Vĩnh Tường, có cháu là Cao Văn Kết, tiểu đội phó E 176.

1140.- NGUYỄN THỊ MÉ, 53 tuổi, Bạch Hạc, Bo Linh, huyện Vĩnh Tường, có 2 con tòng quân:

- Nguyễn Văn Lạc, bộ đội chủ lực (hy sinh)

- Nguyễn Văn Phan, bộ đội chủ lực (hy sinh).

1141.- LÊ THẾ TOẠI, Mo Chu Ha, Bo Linh, huyện Vĩnh Tường, có con là Lê Thế Chục, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1142.- NGUYỄN THỊ DẨM, thôn Lang Dài, Bo Linh, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Văn Bệu, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1143.- KIM VĂN NỘI, 48 tuổi, Bạch Hạc, Bo Linh, huyện Vĩnh Tường, có con là Kim Thanh Trung, cán bộ E 36.

1144.- KHỔNG ĐOÀN HUY, 65 tuổi, Bạch Hạc, Bo Linh, huyện Vĩnh Tường, có con là Khổng Đoàn Vưu, cán bộ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1145.- NGUYỄN TRỌNG LỮ, Mo Chu Ha, Bo Linh, huyện Vĩnh Tường, có cháu là Nguyễn Trọng Căn, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1146.- NGUYỄN XUÂN LẠC, 36 tuổi, Bạch Hạc, Bo Linh, huyện Vĩnh Tường, có em là Nguyễn Thọ Kỳ, cán bộ E 77.

1147.- NGUYỄN VĂN BÁI, 63 tuổi, Bạch Hạc, Bo Linh, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Van Van, cán bộ E 174.

1148.- LÊ THẾ BỦNG, 52 tuổi, Mo Chu Ha, Bo Linh, huyện Vĩnh Tường, có con là Lê Thế Dung, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1149.- NGUYỄN ĐẮC CHẤN, 45 tuổi, Bạch Hạc, Bo Linh, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Đắc Chân, chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô.

1150.- ĐINH THỊ XUẤT, 61 tuổi, Bồ Sao, Bo Linh, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Duy Bích, cán bộ bộ đội địa phương Vĩnh Tường.

1151.- VŨ VĂN CHỮ, 63 tuổi, Bạch Hạc, Bo Linh, huyện Vĩnh Tường, có con là Vũ Văn Tỵ, chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô.

1152.- NGUYỄN VĂN SỬU, 63 tuổi, Bồ Sao, Bo Linh, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Văn Huấn, chiến sĩ E 246 (hy sinh).

1153.- NGUYỄN THỊ KỈNH, 67 tuổi, Bạch Hạc, Bo Linh, huyện Vĩnh Tường, có con là Đỗ Ngọc Thạch, tiểu đội trưởng F 308 (giải ngũ).

1154.- BÙI VĂN QUẢNG, 55 tuổi, Bạch Hạc, Bo Linh, huyện Vĩnh Tường, có con là Bùi Chi Tâm, chiến sĩ C 377, Bộ Tư lệnh Liên khu Việt Bắc.

1155.- NGUYỄN THỊ THOA, 53 tuổi, Bồ Sao, Bo Linh, huyện Vĩnh Tường, có con là Đinh Văn Lẽ, cán bộ E 15 (giải ngũ).

1156.- ĐỖ HỮU CỰ, 51 tuổi, Bạch Hạc, Bo Linh, huyện Vĩnh Tường, có con là Đỗ Mạnh Bao, tiểu đội trưởng Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

1157.- ĐÀO THỊ HẬU, Bạch Hạc, Bo Linh, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Văn Hoan, trung đội phó F 320 (hy sinh).

1158.- NGUYỄN THỊ KÍNH, 67 tuổi, Bạch Hạc, Bo Linh, huyện Vĩnh Tường, có con là Đỗ Doan, cán bộ E 141.

1159.- LÊ THẾ ĐÌNH, Bồ Sao, Bo Linh, huyện Vĩnh Tường, có con là Lê Thế Chấn, chiến sĩ Tổng cục chính trị.

1160.- NGUYỄN THỊ THINH, 71 tuổi, Bồ Sao, Bo Linh, huyện Vĩnh Tường, có con là Lê Văn Thực, cán bộ Trường lục quân.

1161.- LỖ THỊ TỐN, 54 tuổi, Mo Chu Ha, Bo Linh, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Đuc Xương, tiểu đội trưởng đoàn 99.

1162.- VŨ THỊ BÁCH, Bạch Hạc, Bo Linh, huyện Vĩnh Tường, có chồng là Đào Văn Chiêm, cán bộ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.    

1163.- DƯƠNG THỊ SÙNG, 60 tuổi, Bồ Sao, Bo Linh, huyện Vĩnh Tường, có con là Lê Văn Phát, tiểu đội trưởng E 145.

1164.- NGUYỄN THỊ PHIÊN, 74 tuổi, Lang Dài, Bo Linh, huyện Vĩnh Tường, có con là Dương Văn Mùi, trung đội phó, bộ đội chủ lực (hy sinh).

1165.- LÊ VĂN CHÍ, Bồ Sao, Bo Linh, huyện Vĩnh Tường, bản thân tham gia bộ đội (giải ngũ).

1166.- NGÔ VĂN SIN, thôn Thuong Tho, huyện Vĩnh Tường, có em là Ngô Văn Cuói, chiến sĩ E 148.

1167.- NGUYỄN VĂN THÊM, Bạch Hạc, Bo Linh, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyễn Văn Vĩnh, tiểu đội phó B15.

Điều 2.- Ông Chủ tịch UBHC tỉnh Vĩnh Phúc chiểu nghị định thi hành./.  

File đính kèm

Nguyễn Kiểm
Chi cục Văn thư, Lưu trữ - Sở Nội vụ

 

 

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5