Chuyên đề “ Gia đình vẻ vang” qua tài liệu lưu trữ.

20/03/2019

 

Chi cục Văn thư - Lưu trữ trân trọng giới thiệu văn bản tiếp theo trong tháng, nghị định số 22/ND ngày 10 tháng 12 năm 1955 của Bộ Quốc phòng do Tổng tư lệnh - Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký về việc tặng bảng “Gia đình vẻ vang” cho 402 gia đình có con, em, chồng, cháu tòng quân trú quán trên địa bàn các xã thuộc huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Văn bản thuộc khối tài liệu hành chính phông số 01, mục lục số 01, hộp 08, hồ sơ số 119, gồm 17 trang A4, hiện được bảo quản tại kho lưu trữ Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau đây là trích dẫn nội dung Nghị định được biên soạn lại từ bản đánh máy chữ: 

1981. Nguyễn Phú Cốc, 73 tuổi, thôn Lập Thạch, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, có con là Nguyễn Phu Hòa, trung đội trưởng, Trung đoàn 675.

1982. Nguyễn Năng, Thược, 49 tuổi, thôn Yên Xa, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, có em là Nguyễn Năng Chi, trung đội phó, tiểu đoàn 166 (hy sinh).

1983. Lê Duy Lựu, 46 tuổi, thôn Lập Thạch, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, có con là Lê Duy Anh, chiến sĩ, Trung đoàn 148.

1984. Nguyễn Phú Hợp, 32 tuổi, thôn Lập Thạch, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, bản thân tham gia bộ đội, chức vụ chiến sĩ, Trung đoàn 109.

1985. Nguyễn Thị Tịch, 49 tuổi, thôn Lập Thạch, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Phu Tần, chiến sĩ, Trung đoàn 141.

1986. Nguyễn Bá Ốc, 42 tuổi, thôn Lập Thạch, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Bá Cư, chiến sĩ, Trung đoàn 141 (hy sinh).

1987. Nguyễn Công Dễ, 55 tuổi, thôn Yên Xá, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Công Hội, chiến sĩ, Trung đoàn 148 (hy sinh).

1988. Nguyễn Thị Tiện, 62 tuổi, thôn Yên Xá, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Bá Tuân, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 141.

1989. Nguyễn Thị Tiên, 62 tuổi, thôn Yên Xá, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Bá Tịch, trung đội phó, Đoàn 99.

1990. Hà Văn Trước, 55 tuổi, thôn Hoa Mỹ, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, có con là Hà Văn Phan, chiến sĩ, Đại đội 466 (mất tích).

1991. Nguyễn Bá Mai, thôn Yên Xá, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Nguyễn Bá Đống, chiến sĩ, Trung đoàn 88.

- Nguyễn Bá Hoành, chiến sĩ, Trung đoàn 15.

1992. Dương Thị Lạnh, 70 tuổi, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Trần Chi, cán bộ thuộc Đại đoàn 312.

- Trần Văn Chữ, tiểu đội phó, trung đoàn 176.

1993. Nguyễn Thị Sỹ, 78 tuổi, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Vũ Văn Mưu, bộ đội chủ lực.

1994. Đỗ Văn Hội, 69 tuổi, thôn Xuân Lôi, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Đỗ Hữu Đôn, thương binh, Đoàn 99.

1995. Nguyễn Thiệu, Toán, 55 tuổi, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Thiệu Tú, tiểu đội phó, Trung đoàn 77.

1996. Đỗ Bá Phái, 41 tuổi, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có em là Đỗ Bá Thanh, trung đội phó, Đại đội phó 462 (giải ngũ).

1997. Phạm Đình Hỗ, 55 tuổi, thôn Hoàng Trung, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Phạm Đinh Sắc, chiến sĩ, Trung đoàn 102.

1998. Nguyễn Thị Hào, 55 tuổi, thôn Đại Lũ, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Y, chiến sĩ, Trung đoàn 248.

1999. Nguyễn Thị Hiển, 70 tuổi, thôn Xuân Đán, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Ngọc Oanh, chiến sĩ, Trung đoàn 246.

2000. Trần Hữu Giáp, 35 tuổi, thôn Đại Lũ, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có em là Trần Duy Cương, cán bộ, Trung đoàn 53.

2001. Phan Thị Sang, 53 tuổi, thôn Đại Lũ, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Đào Quyết Tâm, chiến sĩ, Trung đoàn 367.

2002. Nguyễn Văn Minh, 25 tuổi, thôn Đại Lũ, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có anh là Nguyễn Văn Tâm, tiểu đội trưởng, Cục thông tin Bộ tổng tham mưu.

2003. Đặng Văn Lâm, 60 tuổi, thôn Bỉ La, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Đặng Văn È, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 209.

2004. Nguyễn Văn Sửu, 47 tuổi, thôn Hạ Ích, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Sự, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

2005. Đỗ Thị Vinh, 51 tuổi, thôn Đại Lũ, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Đào Văn Hoành, chiến sĩ, Trung đoàn 238.

2006. Trần Văn Số, 46 tuổi, thôn Viên Luận, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có cháu là Nguyễn Văn Chương, chiến sĩ, Tiểu đoàn 548.

2007. Đỗ Quốc Bái, 33 tuổi, thôn Hoàng Chung, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có em là Đỗ Quốc Khôi, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 102.

2008. Nguyễn Thị Vu, 76 tuổi, thôn Xuân Đán, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Tấn, tiểu đội phó, Tiểu đoàn 419.

2009. Đào Văn Tô, 52 tuổi, thôn Đại Lũ, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Đào Văn Chiểu, chiến sĩ, Trung đoàn 248.                            

 2010. Trần Thị Chính, 38 tuổi, thôn Viên Luận,xã Đồng Ích, huyện Lập

Thạch, có chồng là Trần Hữu Thư, tiểu đội trưởng, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

2011. Nguyễn Thị Huệ, 24 tuổi, thôn Đại Lũ, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có chồng là Tạ Văn Dỵ, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 246.

2012. Nguyễn Thị Diền, xã Tây Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Duy Thuân, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 148.

2013. Hà Văn Phúc, 52 tuổi, thôn Hoa Mỹ, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, trú quán thôn Văn Nhưng, xã Tân Lập, huyện Lập Thạch, có con là Hà Văn Lan, tiểu đội phó, Tiểu đoàn 320 (hy sinh).

2014. Phùng Văn Hài, 77 tuổi, xã Tân Lập, huyện Lập Thạch, có con là Phùng Văn Lượng, chiến sĩ, Trung đoàn 209 (hy sinh).

2015. Hà Văn Tạc, 40 tuổi, thôn Hoa Mỹ, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, trú quán xã Tân Lập, huyện Lập Thạch, có em là Hà Văn Cam, bộ đội chủ lực (hy sinh).

2016. Vũ Văn Miễn, 70 tuổi, thôn Cẩm Bình, xã Tân Lập, huyện Lập Thạch, có con là Vũ Văn Sức, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 102.

2017. Vũ Văn Lý, 63 tuổi, thôn Quan Tử, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Vũ Trịnh Kiểm, chính trị viên đại đội, Tiểu đoàn 333.

- Vũ Văn Lâm, thư ký chính trị, D 532.

2018. Hoàng Văn Gia, 43 tuổi, thôn Cẩm Bình, xã Tân Lập, huyện Lập Thạch, bản thân tham gia bộ đội, chức vụ trung đội trưởng, Trung đoàn 209.

2019. Nguyễn Thị Gái, 64 tuổi, xã Tân Lập, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Dân, tiểu đội trưởng, Cục quân nhu (giải ngũ).

2020. Trần Văn Chế, 57 tuổi, thôn Cầu Gạo, xã Tân Lập, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Thăng, cán bộ, Trung đoàn 600.

2021. Trần Xuân Đào, 68 tuổi, xã Tân Lập, huyện Lập Thạch, có con là Trần Xuân Kiều, cảnh vệ (hy sinh).

2022. Nguyễn Thị San, 80 tuổi, thôn Văn Nhưng, xã Tân Lập, huyện Lập Thạch, có cháu là Nguyễn Ngọc Thái, chiến sĩ, Trung đoàn 102.

2023. Đỗ Hữu Tuyết, 59 tuổi, xã Tân Lập, huyện Lập Thạch, có con là Đỗ Hữu Sự, tiểu đội phó, Trung đoàn 148 (giải ngũ).

2024. Nguyễn Thị Thanh, 74 tuổi, thôn Thụy Điền, xã Tân Lập, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Khương, chiến sĩ, Đại đội 465 (giải ngũ).

2025. Trần Văn Năm, 43 tuổi, xã Tân Lập, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Sơn, chiến sĩ, Trung đoàn 248.

2026. Nguyễn Thị Lực, 55 tuổi, thôn Thụy Điền, xã Tân Lập, huyện Lập Thạch, có con là Phạm Văn Hòe, tiểu đội phó, Đại đội 464 (hy sinh).   

2027. Trần Văn Bị, xã Tây Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Chán,

tiểu đội phó, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

2028. Nguyễn Văn Thuần, xã Tây Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Thuật, tiểu đội phó, Trung đoàn 185.

2029. Trần Văn Huề, xã Tây Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Trần Ngọc Liễn, chiến sĩ, Trung đoàn 367.

2030. Nguyễn Văn Vòm, 50 tuổi, xã Tây Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Vòng, chiến sĩ, Trung đoàn 248.

2031. Trần Văn Tý, xã Tây Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Sừu, chiến sĩ, Trung đoàn 148.

2032. Trần Văn Tý, 53 tuổi, xã Tây Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Phong, tiểu đội trưởng, Bộ đội chủ lực.

2033. Trần Thị Đắc, xã Tây Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Anh Chung, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 176.

2034. Nguyễn Văn Hệ, 63 tuổi, xã Tây Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Thiệp, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 151.

2035. Nguyễn Văn Hoạch, 51 tuổi, xã Tây Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Hoạt, chiến sĩ, Trung đoàn 248.

2036. Trần Thị Vy, xã Tây Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Xứng, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

2037. Nguyễn Văn Đạt, 73 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Nguyễn Văn Chương, trung đội trưởng, Đoàn 99.

- Nguyễn Văn Tuần, chiến sỹ, Đại đội 470 (giải ngũ).

2038. Nguyễn Thị Ấn, 71 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Sắc, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 209.

2039. Triệu Thị Chiểu, 23 tuổi, xóm Liên Hoa, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có chồng là Lộc Văn Vóc, chiến sĩ, Đoàn 99.

2040. Phùng Thị Cẩn, 28 tuổi, thôn Thiều Xuân, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có chồng là Dương Văn Cường, tiểu đội trưởng, Cục vận tải (giải ngũ).

2041.Trần Thị Chăn, 82 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Ao, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 209.

2042. Nguyễn Văn Thương, 55 tuổi, thôn Đông Định, xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Phuc Thông, chiến sĩ, Trung đoàn 238 (giải ngũ).

2043. Nguyễn Thị Nhâm, 53 tuổi, thôn Sen Hồ, xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Côi, chiến sĩ, Tiểu đoàn 396.

2044. Kiều Thị Cun, 48 tuổi, thôn Đông Định, xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, có con là Phùng Quang Tạo, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 238.    

2045. Hà Văn Kim, 49 tuổi, thôn Sen Hồ, xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, có con là Hà Minh Ngân, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

2046. Phạm Văn Năng, 62 tuổi, thôn Đại Lương, xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, có con là Phạm Văn  Ngữ, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

2047. Nguyễn Văn Thao, 25 tuổi, thôn Sen Hồ, xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, có anh là Nguyễn Văn Tảo, tiểu đội phó, Trung đoàn 248.

2048. Bùi Văn Chuyền, 59 tuổi, thôn Sen Hồ, xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, có con là Bùi Văn Thoi, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

2049. Hà Văn Phấn, 60 tuổi, xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, có con là Hà Xuân Thiều, chiến sĩ, Trung đoàn 354.

2050. Trần Thị Tít, xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Nội, tiểu đội trưởng, Đoàn 99 (giải ngũ).

2051. Nguyễn Văn Học, 55 tuổi, thôn Sen Hồ, xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, có em là Nguyễn Văn Hoạch, cán bộ, Tổng đội biên phòng 335.

2052. Nguyễn Văn Lược, 46 tuổi, thôn Đông Định, xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, có em là Nguyễn Văn Lê, tiểu đội trưởng, Bộ đội chủ lực.

2053. Hoàng Thị Hồ, 42 tuổi, thôn Đông Định, xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Nhã, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 238.

2054. Nguyễn Thị Đào, 55 tuổi, thôn Yên Xá, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Nguyễn Khắc Tái, đại đội trưởng, Tổng cục cung cấp.

- Nguyễn Khắc Duyên, Cục vận tải (giải ngũ).

2055. Nguyễn Ba Trịch, thôn Yên Xá, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, có em là Nguyễn Ba Chuấn, chiến sĩ, Cục vận tải.

2056. Vũ Gia Cẩn, 67 tuổi, thôn Yên Xá, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, có cháu là Vũ Văn Vinh, chiến sĩ, Cục vận tải.

2057. Nguyễn Hữu Dần, thôn Yên Xá, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, có em là Nguyễn Hữu Vinh, chiến sĩ, Bộ đội chủ lực.

2058. Nguyễn Thị Muỗi, 31 tuổi, thôn Yên Xá, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Duy Mâu, cán bộ, Bộ đội chủ lực.

2058. Nguyễn Ba Vấn, thôn Yên Thạch, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Ba Đáp, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

2059. Phùng Văn Tuyển, 62 tuổi, thôn Hoa Mỹ, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, có con là Phùng Đinh Quy, cán bộ, Trường lục quân Việt Nam.

2060. Nguyễn Ba Chất, 49 tuổi, thôn Lập Thạch, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Ba Hiền, chiến sĩ, Trung đoàn 36 và Nguyễn Thị Thân, chiến sĩ, Trung đoàn 148.

2061. Lưu Văn Cấn, 62 tuổi, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, có con là Lưu

Văn Chúc, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

2062. Nguyễn Phú Kế, thôn Lập Thạch, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Phú Mưu, chiến sĩ, Đoàn 99.

2063. Trần Xuân Miện, thôn Lập Thạch, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, có con là Trần Xuân  Tài, tiểu đội phó, Tỉnh đội Vĩnh Phúc và Trần Xuân Năng, chiến sĩ, Trung đoàn 88.

2064. Nguyễn Duy Tỵ, thôn Yên Xá, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Duy Hoa, trung đoàn 148.

2065. Nguyễn Thị Diều, thôn Yên Lập, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Phú, chiến sĩ, Trung đoàn 148.

2066. Nguyễn Ba Huống, 53 tuổi, thôn Yên Lập, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, bản thân tham gia bộ đội, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

2067. Khổng Thị Nhẫn, 68 tuổi, thôn Hoa Mỹ, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, có con là Hà Minh Tâm, chiến sĩ, Trung đoàn 36.

2068. Nguyễn Quang Hàm, 48 tuổi, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, có cháu là Nguyễn Giang Sắc, chiến sĩ, Trung đoàn thủ đô.

2069. Nguyễn Duy Đức, thôn Yên Thạch, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, bản thân tham gia bộ đội, tiểu đội phó, Tiểu đoàn 64 (giải ngũ).

2070. Nguyễn Duy Chính, 27 tuổi, thôn Lập Thạch, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, bản thân tham gia bộ đội, chiến sĩ, Đại đội 464 (giải ngũ).

2071. Khổng Văn Mộc, 75 tuổi, thôn Hoa Mỹ, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, có con là Khổng Quang Chủng, chiến sĩ, Đội điều trị 3.

2072. Nguyễn Thị Quy, 56 tuổi, thôn Yên Xá, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Ba Đống, chiến sĩ, Trung đoàn 88 (hy sinh).

2073. Trần Đức Viên, 54 tuổi, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, có con là Trần Đức Lưu, chiến sĩ, Trung đoàn 238 (giải ngũ).

2074. Nguyễn Thị Tịch, 48 tuổi, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Phu Cần, chiến sĩ, Trung đoàn 141 (giải ngũ).

2075. Nguyễn Thị Kích, 67 tuổi, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Khắc Giản, Trung đội trưởng, Tiểu đoàn 232 (giải ngũ).

2080. Phạm Thị Bút, 51 tuổi, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Tán, chiến sĩ, Tiểu đoàn 64 (giải ngũ).

2081. Hà Văn Chước, 55 tuổi, thôn Hoa Mỹ, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, có con là Hà Can Kha, chiến sĩ, Đại đội 466 (hy sinh).

2082. Vũ Thị Phú, 30 tuổi, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Đức Vĩnh, cán bộ đoàn 99.

2083. Đặng Thị Huệ, 30 tuổi, thôn Thạc Trục, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, có chồng là Lê Văn Trà, trung đội phó, Bộ đội chủ lực.

2084. Tạ Văn Điển, 61 tuổi, xã Quang Yên, huyện Lập Thạch, có con là Tạ Văn Sình, chiến sĩ, Trung đoàn 209.

2085. Nguyễn Văn Mạc, xã Van Xuân, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Đản, chiến sĩ, Trung đoàn 209.

2086. Hoàng Kim Côn, thôn Quan Tử, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, trú quán xã Xuân Hòa, bản thân tham gia bộ chủ lực, chức vụ cán bộ đại đội (giải ngũ).

2087. Nguyễn Thị Kim, 79 tuổi, xã Hoang Ngân, huyện Lập Thạch, có con là Trần Gia Ba, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 77.

2088. Nguyễn Văn Gắm, 48 tuổi, thôn  Đông Đao, xã Hung Đao, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Nghi, chiến sĩ, Tiểu đoàn 64 (giải ngũ).

2089. Lê Văn Ân, 43 tuổi, xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, có em là Lê Văn Ái, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 600.

2090. Nguyễn Văn Hiên, 31 tuổi, thôn Bỉnh Di, xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, có em là Nguyễn Văn Hòa, tiểu đội trưởng, Đoàn 99.

2091. Lại Như Lĩnh, thôn Tùy Sơn, xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, có em là Lại Như Phụ, chiến sĩ, trung đoàn 102 và Lại Như Khu, chiến sĩ E 238.

2092. Đỗ Thị Cháu, 46 tuổi, thôn Bỉnh Di, xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Lộc, chiến sĩ, Trung đoàn 77.

2093. Trần Thị Hiền, 31 tuổi, xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, có chồng là Vũ Dinh Lũy, cán bộ, bộ đội chủ lực.

2094. Nguyễn Văn Lãng, 59 tuổi, thôn Tùy Sơn, xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Dậu, chiến sĩ, Đại đội 92 (hy sinh).

2095. Ngô Kim Phú, thôn Bỉnh Di, xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, có em là Ngô Kim Thọ, cán bộ, Đại đoàn 304.

2096. Lưu Thị Tùy, 49 tuổi, thôn Tùy Sơn, xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, có con là Lê Văn Thống, chiến sĩ, Trung đoàn 248.

2097. Nguyễn Thị Dục, 28 tuổi, thôn Tùy Sơn, xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, có chồng là Pham Minh Bài, tiểu đội phó, bộ đội chủ lực.

2098. Vũ Văn Môn, 36 tuổi, thôn Bỉnh Di, xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, có em là Vũ Văn Gia, tiểu đội trưởng, Tiểu đoàn 151.

2099. Nguyễn Văn Ước, 36 tuổi, thôn Tùy Sơn, xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, có em là Nguyễn Văn Xược, tiểu đội trưởng, Đoàn 106.

2100. Hà Thị Mùi, trú quán thôn Thọ Linh, xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Văn Sở, chiến sĩ, Trung đoàn 45.

2101. Hoàng Thị Sắc, 19 tuổi, thôn Bỉnh Di, xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, có chồng là Hoàng Quang Tỉnh, cán bộ, Đoàn 99.

2102. Đỗ Thị Dọn, 23 tuổi, thôn Tùy Sơn, xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, có

chồng là Nguyễn Văn Lương, tiểu đội trưởng, Trung đoàn thủ đô.

2103. Nguyễn Văn Phẩm, 39 tuổi, thôn Bỉnh Di, xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, có em là Nguyễn Văn Lục, tiểu đội trưởng, Cục vận tải.

2104. Lê Văn Ân, xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, có em là Lê Văn Ái, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 600.

2105. Nguyễn Thị Lộc, 36 tuổi, thôn Yên Tĩnh, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có chồng là Trịnh Oánh, trung đội trưởng, Tỉnh đội Vĩnh Phúc (giải ngũ).

2106. Vũ Thị Túc, 45 tuổi, thôn Yên Tĩnh, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có chồng là Đặng Quốc Đính, đại đội trưởng, Trung đoàn 148 (hy sinh).

2107. Trần Thị Ngắn, 25 tuổi, thôn Yên Tĩnh, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Văn Thử, trung đội trưởng, Đại đoàn 312 (giải ngũ).

2108. Khổng Văn Nhật, 33 tuổi, thôn Yên Tĩnh, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có em là Khổng Văn Bích, cán bộ, Trung đoàn 600.

2109. Hoàng Ngọc Bảo, 43 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Hoàng Ngọc Hưng, chiến sĩ, phòng cung cấp Tư lệnh Tây Bắc.

2110. Nguyễn Thị Chanh, 35 tuổi, thôn Thiều Xuân, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có chồng là Hoàng Đăng Bổng, tiểu đội, Trung đoàn 248.

2111. Phùng Thị Chăn, 89 tuổi, thôn Yên Tĩnh, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, con là Nguyễn Văn Ao, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 77.

2112. Nguyễn Văn Tỵ, 58 tuổi, xã Đồng Quế, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Khải Hoàn, chiến sĩ, Trung đoàn 238.

2113. Nguyễn Thị Thử, 29 tuổi, xã Đồng Quế, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Văn Ẩm, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

2114. Nguyễn Thị Vò, 24 tuổi, xã Đồng Quế, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Văn Thạch, chiến sĩ, Trung đoàn 159.

2115. Phan Thị Bốn, 61 tuổi, trú quán xã Đồng Quế, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Khiếm, chiến sĩ, Trung đoàn 55.

2116. Nguyễn Thị Thục, 51 tuổi, thôn Nhân Lạc, xã Nhân Đạo, huyện Lập Thạch, có con là Lỗ Bá Hưởng, tiểu đội phó, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

2117. Nguyễn Văn Các, 57 tuổi, thôn Đạo Nội, xã Nhân Đạo, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Vỵ, chiến sĩ, Trung đoàn 77.

2118. Đặng Văn Viên, 45 tuổi, thôn Đạo Nội, xã Nhân Đạo, huyện Lập Thạch, có con là Đặng Văn Hoàn, chiến sĩ, Trung đoàn 246.

2119. Bùi Văn Đạm, 33 tuổi, thôn Đạo Nội, xã Nhân Đạo, huyện Lập Thạch, có em là  Bùi Văn Như, chiến sĩ, Trung đoàn 238.

2120. Trần Thị Ân, 32 tuổi, thôn Đạo Nội, xã Nhân Đạo, huyện Lập Thạch, có chồng là  Nguyễn Văn Lạc, tiểu đội trưởng, Đại đoàn 312.  

2121. Đỗ Văn Tố, 52 tuổi, thôn Nhân Lạc, xã Nhân Đạo, huyện Lập Thạch,

 con là Đỗ Văn Bảng, cán bộ, Trung đoàn 148.

2122. Nguyễn Văn Vạn, 69 tuổi, thôn Đạo Nội, xã Nhân Đạo, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Ứng, chiến sĩ, Trung đoàn 36 (hy sinh).

2123. Hoàng Văn Hảo, 60 tuổi, thôn Nhân Đạo, xã Nhân Đạo, huyện Lập Thạch, có con là Hoàng Văn Lễ, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 88.

2124. Nguyễn Văn Thiệu, 78 tuổi, thôn Đạo Nội, xã Nhân Đạo, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Nguyễn Văn Chăn, tiểu đọi phó, Trung đoàn 102.

- Nguyễn Văn Chiếu, tiểu đọi trưởng, Trung đoàn 248.

2125. Trần Thị Sứ, 68 tuổi, thôn Đạo Nội, xã Nhân Đạo, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Ngà, chiến sĩ, Trung đoàn 88 (hy sinh).

2126. Hà Văn Tùy, 19 tuổi, thôn Đạo Nội, xã Nhân Đạo, huyện Lập Thạch, có anh là Hà Văn Thường, chiến sĩ, Trung đoàn 148 (hy sinh).

2127. Trần Văn Vận, 48 tuổi, thôn Đạo Nội, xã Nhân Đạo, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Lai, chiến sĩ, Trung đoàn 209.

2128. Trần Văn Hội, 52 tuổi, thôn Đạo Nội, xã Nhân Đạo, huyện Lập Thạch, có con là Trần Quốc Hữu, chiến sĩ, đại đội 219 (hy sinh).

2129. Nguyễn Văn Đẩu, 45 tuổi, thôn Đạo Nội, xã Nhân Đạo, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Quốc Hùng, chiến sĩ, Trung đoàn 600.

2130. Nguyễn Văn Gia, 63 tuổi, thôn Đạo Nội, xã Nhân Đạo, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Thịnh, chiến sĩ, Đoàn 99.

2131. Nguyễn Thị Cơ, 28 tuổi, thôn Đạo Nội, xã Nhân Đạo, huyện Lập Thạch, có em là Nguyễn Văn Ứng, chiến sĩ, Trung đoàn 209.

2132. Vũ Văn Thi, 54 tuổi, thôn Đạo Nội, xã Nhân Đạo, huyện Lập Thạch, có con là Vũ Văn Quyết, tiểu đội phó, Ty thương binh Phú Thọ.

2133. Hoàng Hữu Nam, 49 tuổi, thôn Đạo Nội, xã Nhân Đạo, huyện Lập Thạch, có con là Hoàng Hữu Vị, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 238.

2134. Nguyễn Văn Ngọ, 42 tuổi, thôn Đạo Nội, xã Nhân Đạo, huyện Lập Thạch, có em là Nguyễn Văn Tiệp, ở trung đoàn 209 (hy sinh).

2135. Trần Thị Đức, xã Đại Thắng, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Đình Tốn, cán bộ, thuộc đại đoàn 320.

2136. Nguyễn Văn Tường, 50 tuổi, thôn Đại Đề, xã Đại Thắng, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Tân Đương, chiến sĩ, Trung đoàn 248.

2137. Nguyễn Thị Hàm, 62 tuổi, thôn Đại Đề, xã Đại Thắng, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Khánh, chiến sĩ, Trung đoàn 248.

2138. Trần Thị Phương, 43 tuổi, xã Đại Thắng, huyện Lập Thạch, có em là Trần Văn Đễ, chiến sĩ, Trung đoàn 354.    

2139. Nguyễn Văn Lồi, 55 tuổi, xã Đại Thắng, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn  Mô, chiến sĩ, Trung đoàn 148 (giải ngũ).

2140. Nguyễn Văn Vũ, 31 tuổi, xã Đại Thắng, huyện Lập Thạch, có em là Nguyễn Văn Xu, tiểu đội trưởng, Đoàn 99.

2141. Vũ Thị Kim Thư, 19 tuổi, thôn Đại Đề, xã Đại Thắng, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Hung Tráng, cán bộ, Tỉnh đội Bắc Giang.

2142. Nguyễn Thị Dáy, 31 tuổi, thôn Đại Đề, xã Đại Thắng, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Văn Gia, chiến sĩ, Tỉnh đội Hai Ninh.

2143. Nguyễn Thị Hòa, 31 tuổi, xã Đại Thắng, huyện Lập Thạch, có chồng là Trần Bá Đạt, tiểu đội phó, Trung đoàn 88.

2144. Nguyễn Thị  Khắc, 67 tuổi, xã Đại Thắng, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Tú, tiểu đội phó, Tổng đội 335.

2145. Hồ Tuyến, 63 tuổi, xã Đại Thắng, huyện Lập Thạch, có con là Hồ Ân, cán bộ, trường quân y trung cấp.

2146. Nguyễn Thị Vân, 64 tuổi, xã Đại Thắng, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Xuân Điệng, tức Điện, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 77.

2147. Nguyễn Văn Mô, 43 tuổi, xã Đại Thắng, huyện Lập Thạch, có cháu là Nguyễn Văn Ngợi, chiến sĩ, Trung đoàn 246.

2148. Lưu Thị Mùi, 24 tuổi, thôn Triệu Xá, xã Đại Thắng, huyện Lập Thạch, có chồng là Trần Quang Đản, cán bộ, Đại đoàn 308.

2149. Nguyễn Thị Sửu, 75 tuổi, thôn Đại Đề, xã Đại Thắng, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Quang Tạm, tiểu đội phó, Đại đoàn 316 (đã giải ngũ).

2150. Triệu Thị Tĩnh, 66 tuổi, xã Đại Thắng, huyện Lập Thạch, có con là Lưu Văn Diễn, cán bộ, Đại đoàn 37.

2151. Trần Quang Chanh, 22 tuổi, xã Đại Thắng, huyện Lập Thạch, có anh là Trần Văn Bút, chiến sĩ, Đoàn 99.

2152. Vũ Thị Lung, 50 tuổi, thôn Đại Đề, xã Đại Thắng, huyện Lập Thạch, có con là Lưu Văn Chương, chiến sĩ, Trung đoàn 45.

2153. Triệu Thị Dám, thôn Triệu Xá, xã Đại Thắng, huyện Lập Thạch, có em là Phan Văn Mỗi, tiểu đội trưởng, Đoàn 99.

2154. Nguyễn Văn Thân, 30 tuổi, xã Hồng Phong, huyện Lập Thạch, bản thân tham gia bộ đội, đã giải ngũ.

2155. Nguyễn Thị Cụn, 67 tuổi, xã Tây Sơn, huyện Lập Thạch, có cháu là Tạ Văn Hỹ, chiến sĩ, Trung đoàn 248.

2156. Nguyễn Văn Nhã, 51 tuổi, xã Tây Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Hữu Nhàn, chiến sĩ, Tiểu đoàn 435.

2157. Trần Văn Đủi, 47 tuổi, xã Tây Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Ngạch, tiểu đội phó, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

2158. Ngô Minh Lợi, 30 tuổi, trú quán xã Tây Sơn, huyện Lập Thạch, có em là Ngô Tiến Lộc, chiến sĩ, Trung đoàn 367.

2159. Nguyễn Văn Lương, 52 tuổi, xã Tây Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Uyển, tiểu đội trưởng, Đoàn 99.

2160. Nguyễn Thị Ty, 63 tuổi, thôn Kim Quy, xã Tây Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Thụ, cán bộ, Trung đoàn 151.

2161. Khổng Thị Nhẫn, 54 tuổi, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Khổng Văn Trọng, chiến sĩ, Trung đoàn 176.

2162. Hoàng Văn Thấu, 61 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Hoàng Văn Uyên, chiến sĩ, bộ đội chủ lực.

2163. Trịnh Văn Thược, 45 tuổi, thôn Phú Thị, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có  con là Trịnh Văn Ba, cán bộ, Trung đoàn 146.

2164. Nguyễn Thị Tân, thôn Phú Hậu, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Đức Linh, cán bộ, Trung đoàn 148.

2165. Lê Văn Cứ, 49 tuổi, thôn Đông Mật, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Lê Việt Bảo, chiến sĩ, Trung đoàn 165.

- Lê Hồng Tiến, chiến sĩ, Tiểu đoàn 275.

 2166. Nguyễn Lô Nghiết, 36 tuổi, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có cháu là Đặng Văn Kiển, tiểu đội phó, Trung đoàn 246.

2167. Nguyễn Khắc Kính, 55 tuổi, thôn Quan Tử, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Túc, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 77.

2168. Nguyễn Đình Lữ, 22 tuổi, thôn Quan Tử, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có 2 anh tòng quân:

- Nguyễn Đình Cung, đại đội trưởng, Trung đoàn 354.

- Nguyễn Đình Cấp, tiểu đội phó, Tiểu đoàn 219 (hy sinh).

2169. Nguyễn Thị Nhuận, thôn Phú Hậu, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Lê Quang Phương, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 159.

2170. Nguyễn Văn Ngâm, 45 tuổi, thôn Phú Hậu, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có em là Nguyễn Văn Vinh, cán bộ, Trung đoàn 270.

2171. Lê Văn Hiểu, 57 tuổi, thôn Đông Mật, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Lê Huy Chí, chiến sĩ, Trung đoàn 36.

2172. Trần Thị Trỉnh, 56 tuổi, thôn Phú Hậu, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Bùi Khac Hùng, chiến sĩ, Trung đoàn 176.

2173. Nguyễn Thị Chư, 34 tuổi, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có em là Nguyễn Văn Dậu, chiến sĩ, Đoàn 106.    

2174. Nguyễn Thị Sinh, thôn Đông Mật, xã Sơn Đông,  huyện Lập Thạch, có

 con là Đặng Văn Mỹ, Đoàn 555, chức vụ tiểu đội phó.

2175. Vũ Thị Nhi, thôn Phú Hậu, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Vũ Quang Lưu, chiến sĩ, phòng tham mưu Liên khu Việt Bắc.

2176. Nguyễn Thị Hui, 52 tuổi, thôn Đông Mật, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Tường, tiểu đội phó, tiểu đoàn 435.

2177. Nguyễn Thị Vinh, 25 tuổi, thôn Đông Mật, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Văn Chấn, quân nhân Trung đoàn 367 (giải ngũ).

2178. Phan Văn Khôi, 31 tuổi, thôn Phú Hậu, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có em là Phan Đức Luân, chiến sĩ, Trung đoàn 246.

2179. Trần Thị Chắt, 31 tuổi, thôn Quan Tử, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có chồng là Phạm Văn Thanh, trung đội trưởng, Trung đoàn 209 (giải ngũ).

2180. Lê Văn Quý, 63 tuổi, thôn Lai Châu, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Lê Văn Tân, chiến sĩ, Đoàn 99 (giải ngũ).

2181. Nguyễn Văn Quản, 42 tuổi, thôn Đại Đề, xã Đại Thắng, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Trung Tiến, chiên sĩ, Tiểu đoàn 419.

2182. Nguyễn Thị Cử, 25 tuổi, thôn Đại Đề, xã Đại Thắng, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Văn Bình, chiến sĩ, Đại đội 75.

2183.Vũ Quang Cơ, thôn Sơn Cầu, xã Tam Sơn, huyện Lập Thạch, có anh là Vũ Văn Nhung, quân nhân, Tiểu đoàn 930.

2184. Lê Thị Đa, 25 tuổi, xã Đồng Quế, huyện Lập Thạch, có chồng là Trương Đình Thúy, chiến sĩ, Đoàn 99.

2185. Hà Văn Sinh, 57 tuổi, xã Đồng Quế, huyện Lập Thạch, có con là Hà Văn Lan, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 236.

2186. Nguyễn Văn Thìn, 37 tuổi, thôn Văn Thạch, xã Đồng Quế, có cháu gọi bằng chú là Nguyễn Duy Khoản, chiến sĩ, Trung đoàn 209.

2187. Phạm Văn Hiến, 65 tuổi, thôn Đồng Văn, xã Đồng Quế, huyện Lập Thạch, có con là Phạm Thế Sức, chiến sĩ, Tỉnh đọi Vĩnh Phúc.

2188. Tạ Văn Cát, 47 tuổi, xã Đồng Quế, huyện Lập Thạch, có con là Tạ Văn Lượng, chiến sĩ, Trung đoàn 209.

2189. Nguyễn Văn Vui, 57 tuổi, xã Đồng Quế, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Hữu Sinh, chiến sĩ, Trung đoàn 238.

2190. Đỗ Văn Mạnh, 56 tuổi, xã Đồng Quế, huyện Lập Thạch, có con là Đỗ Hòe, phòng chính trị, quân y, Trung đoàn 165.

2191. Nguyễn Văn Trang, 55 tuổi, thôn Văn Thạch, xã Đồng Quế, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Khang, chiến sĩ, Trung đoàn 148 (liệt sĩ).

2192. Đỗ Văn Thân, 70 tuổi, trú quán xã Đồng Quế, huyện Lập Thạch, có con là Đỗ Văn Hoạt, chiến sĩ, Trung đoàn 351.

2193. Vũ Văn Mậu, 52 tuổi, thôn Thạch Trang, xã Đồng Quế, huyện Lập

 Thạch, có con là Vũ Văn Biên, tiểu đội phó, Trung đoàn 238.

2194. Vũ Văn Lai, 53 tuổi, thôn Thạch Trang, xã Đồng Quế, huyện Lập Thạch, có con là Vũ Văn Trụ, chiến sĩ, Trung đoàn 248.

2195. Đỗ Duy Căn, 52 tuổi, xã Hồng Phong, huyện Lập Thạch, có con là Đỗ Duy Cát, trung đội phó, Trung đoàn 88.

2196. Hà Văn Tấn, 62 tuổi, thôn Bạch Lưu Hạ, xã Hồng Phong, huyện Lập Thạch, có con là Hà Văn Sach, tiểu đội phó, khu đồi Hong Quảng.

2197. Hán Thị Ái, 68 tuổi, thôn Hải Lựu, xã Đồng Quế, huyện Lập Thạch, có con là Vũ Văn Au, tòng quân ở đại đoàn 312 (giải ngũ) và Vũ Đình Tốn, quân nhân B45.

2198. Nguyễn Văn Thư, 51 tuổi, thôn Bạch Hạ, xã Hồng Phong, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Dân, tòng quân ở Bộ tư lệnh liên khu 10 đã giải ngũ và Nguyễn Văn Hợi, chiến sĩ, Tiểu đoàn 232.

2199. Hà Thị Vi, 53 tuổi, thôn Bạch Hạ, xã Hồng Phong, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- La Văn Thi, tòng quân ở Trung đoàn 238.

- La Văn Thông, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 77.

2200. Đặng Thị Tý, 55 tuổi, xã Hồng Phong, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Thế Viêm, ở bộ đội chủ lực.

2201. Vũ Đình Vĩnh, 53 tuổi, thôn Bạch Hạ, xã Hồng Phong, huyện Lập Thạch, có cháu là Vũ Đình Thuyết, cán bộ tiểu đội, Phòng tham mưu liên khu miền đông nam bộ.

2202. Hoàng Đức Như, 59 tuổi, trú quán xã Hồng Phong, huyện Lập Thạch, có con là Hoàng Đức Chưng, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

2203. Hoàng Thị Lành, thôn Hải Lựu, xã Hồng Phong, huyện Lập Thạch, có con là Lê Văn Định, chiến sĩ, Đoàn 99.

2204. Đỗ Duy Tải, 72 tuổi, thôn Bạch Hạ, xã Hồng Phong, huyện Lập Thạch, có con là Đỗ Duy Ngoạn, chiến sĩ, Trung đoàn 45.

2205. Hán Thị Ấm, 49 tuổi, thôn Bạch Hạ, xã Hồng Phong, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Đạo, chiến sĩ, Trung đoàn 45.

2206. Hoàng Văn Mồi, 61 tuổi, trú quán xã Hồng Phong, huyện Lập Thạch, có con là Hoàng Văn Mạc, chiến sĩ, Trung đoàn 238.

2207. Nguyễn Thị Thoa, 64 tuổi, xã Hồng Phong, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Tiên Đong, quân nhân bộ đội chủ lực (giải ngũ).

2208. Dương Văn Cừ, 52 tuổi, thôn Bạch Hạ, xã Hồng Phong, huyện Lập Thạch, có con là Dương Văn Đọ, chiến sĩ, Trung đoàn 102.

2209. Hà Văn Nhâm, 55 tuổi, xã Hồng Phong, huyện Lập Thạch, có con là Hà Văn Nhã, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc (giải ngũ).

2210. Nguyễn Văn Hiền, 30 tuổi, thôn Bạch Hạ, xã Hồng Phong, huyện Lập Thạch, bản thân tham gia bộ đội, chiến sĩ, Trung đoàn 88 (giải ngũ).

2211. Nguyễn Tiến Huỳnh, 31 tuổi, thôn Bạch Lưu Hạ, xã Hồng Phong, huyện Lập Thạch, bản thân tham gia bộ đội, chức vụ tiểu đội phó, Đoàn 99 (giải ngũ).

2212. Trần Thế Tài, 30 tuổi, xã Hồng Phong, huyện Lập Thạch, bản thân tham gia bộ đội, chiến sĩ, Tỉnh đội Lạng Sơn (giải ngũ).

2213. Nguyễn Tiến Phúc, 29 tuổi, xã Hồng Phong, huyện Lập Thạch, bản thân tham gia bộ đội, chiến sĩ, Đoàn 99 (giải ngũ).

2214. Tạ Thị Huề, 72 tuổi, xã Hồng Phong, huyện Lập Thạch, có con là La Văn Thể, chiến sĩ, Trung đoàn 175 (giải ngũ).

2215. Hà Văn Thân, xã Hồng Phong, huyện Lập Thạch, bản thân tham gia bộ đội, chức vụ, tiểu đọi phó, Tiểu đoàn 64 (giải ngũ).

2216. Nguyễn Văn Bình, thôn Bạch Lưu, xã Hồng Phong, huyện Lập Thạch, bản thân tham gia bộ đội, chiến sĩ, Trung đoàn 141 (giải ngũ).

2217. Nguyễn Thị Thụy, 57 tuổi, thôn Bạch Hạ, xã Hồng Phong, huyện Lập Thạch, có con là Lâm Văn Tân, chiến sĩ, Trung đoàn 209.

2218. Nguyễn Thị Xuân, 60 tuổi, xã Hồng Phong, huyện Lập Thạch, có con là Đỗ Duy Đường, tiểu đội phó, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

2219. Hoàng Thị Lễ, 55 tuổi, thôn Bạch Hạ, xã Hồng Phong, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Tục, chiến sĩ, Trung đoàn 209.

2220. Hán Văn Hanh, 44 tuổi, thôn Bạch Hạ, xã Hồng Phong, huyện Lập Thạch, có con là Hán Văn Sần, chiến sĩ, Trung đoàn 102.

2221. Đỗ Duy Thận, 47 tuổi, thôn Bạch Hạc, xã Hồng Phong, huyện Lập Thạch, có con là Đỗ Duy Chân, chiến sĩ, Trung đoàn 209.

2222. Nguyễn Văn Thỏa, 50 tuổi, thôn Bạch Lưu Hạ, xã Hồng Phong, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Chung, tiểu đội phó, Trung đoàn 88 (hy sinh).

2223. Đỗ Duy Hợp, 52 tuổi, thôn Bạch Lưu Hạ, xã Hồng Phong, huyện Lập Thạch, có con là Đỗ Duy Hội, chiến sĩ, Trung đoàn 88 (hy sinh).

2224. Nguyễn Văn Thực, 63 tuổi, thôn Bạch Hạ, xã Hồng Phong, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Châu, chiến sĩ, Đại đội 464 (hy sinh).

2225. Đỗ Thị Gián, 56 tuổi, thôn Bạch Hạ, xã Hồng Phong, huyện Lập Thạch, có con là Dương Văn Ca, tiểu đội phó, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

2226. Trần Thị Chắm, 64 tuổi, thôn Phú Hậu, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Lê Văn Thiện, tiểu đội phó, Trung đoàn 238.

- Lê Việt Quân, cán bộ, Tỉnh đội Hai Ninh.   

2227. Vũ Đình Thảo, 51 tuổi, thôn Quan Tử, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch,

có em là Vũ Đinh Đảng, Ty thương binh Phú Thọ.

2228. Nguyễn Thị Hán, 54 tuổi, thôn Đông Mật, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Ký, chiến sĩ, Trung đoàn 246.

2229. Nguyễn Thị Thân, 57 tuổi, thôn Phú Hậu, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Lê Quang Xuân, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 148.

2230. Lê Văn Ngẫu, 59 tuổi, thôn Đông Mật, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Lê Văn Khản, tiểu đội trưởng, Đại đội 127.

2231. Nguyễn Thị Tơ, thôn Phú Hậu, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Tiến Đạt, chiến sĩ, Tiểu đoàn 89.

2232. Nguyễn Thị Nụ, 59 tuổi, thôn Phú Hậu, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Lê Quang Thành, tiểu đội trưởng, Tổng cục chính trị.

2233. Nguyễn Văn Toàn, 46 tuổi, thôn Phú Thị, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Ích, chiến sĩ, Trung đoàn 57.

2234. Lê Văn Mọc, 48 tuổi, thôn Đông Mật, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Đức Đa, tiểu đội phó, Trung đoàn 151.

2235. Bùi Thị Cân, 58 tuổi, thôn Phú Hậu, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Lê Thanh Tân, chiến sĩ, Trung đoàn 88.

2236. Bùi Thị Yên, 47 tuổi, thôn Đông Mật, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Kiên, chiến sĩ, Trung đoàn 176.

2237. Trịnh Văn Vọng, thôn Phú Thị, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Trịnh Văn Thiện, chiến sĩ, Trung đoàn 77.

2238. Nguyễn Văn Dư, 41 tuổi, thôn Phú Hậu, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có cháu là Nguyễn Văn Thấy, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 148.

2239. Đặng Văn Xây, 65 tuổi, thôn Đông Mật, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Đặng Ngọc Hồi, cán bộ, Bộ đội chủ lực.

2240. Cao Văn Vượng, 55 tuổi, thôn Phú Thị, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Cao Văn Lưỡng, chiến sĩ, Đại đoàn 351.

2241. Trần Văn Tường, thôn Phú Hậu, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có em là Trần Ngọc Lực, chiến sĩ, Trung đoàn 45.

2242. Phạm Văn Kiên, 56 tuổi, thôn Đông Mật, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Phạm Văn Viên, tiểu đội phó, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

2243. Bùi Văn Đoàn, 41 tuổi, thôn Phú Hậu, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có em là Bùi Văn Phong, chiến sĩ, Tiểu đoàn 144.

2244. Hoàng văn Khoát, 53 tuổi, thôn Quan Tử, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Hoàng Văn Tửu, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

2245. Đặng Văn Lập, 52 tuổi, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Đặng Văn Thiệp, tiểu đọi phó, Đoàn 99.    

2246. Trần Thị Lục, 59 tuổi, thôn Phú Thị, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch,

có con là Nguyễn Hồng Đáp, chiến sĩ, Đoàn 99.

2247. Vũ Thị Khuê, 45 tuổi, thôn Quan Tử, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có chồng là Hoàng Văn Thuân, chiến sĩ, Đoàn 106.

2248. Khổng Thị Triện, 59 tuổi, thôn Đa Cai, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Lựu, chiến sĩ, Trung đoàn 238.

2249. Lê Thị Chi, 28 tuổi, thôn Đông Mật, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có chồng là Phạm Văn Cừ, cán bộ, Trung đoàn 148.

2250. Trần Thị Quý, thôn Đa Cai, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Văn Quang, tiểu đọi phó, Đại đoàn 308.

2251. Nguyễn Thị Nghiệp, 48 tuổi, thôn Đông Mật, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Kim, chiến sĩ, Trung đoàn 238.

2252. Nguyễn Hồng Cẩm, 52 tuổi, thôn Đông Mật, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Hông Xuyên, cán bộ, Trung đoàn 209.

2253. Vũ Thị Đóa, thôn Quan Tử, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có chồng và con nuôi tòng quân:

- Chồng: Hoàng Kim Giao, cán bộ, Trung đoàn 600.

- Con nuôi: Hoàng Văn Phát, chiến sĩ, Trung đoàn 102.

2254. Lưu Thị Sang, 32 tuổi, thôn Đông Mật, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Văn Hạp, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 77.

2255. Lê Văn Môn, 65 tuổi, thôn Đông Mật, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Lê Văn Vấn, chiến sĩ, Đoàn 99 và Lê Văn Hạp, cán bộ, Đoàn 555.

2256. Nguyễn Văn Đẩu, 38 tuổi, thôn Đông Mật, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có em là Nguyễn Minh Mão, tiểu đội phó, Trung đoàn 238.

2257. Lê Văn Kim, 92 tuổi, thôn Quan Tử, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con nuôi là Lê Ngọc Sâm, chiến sĩ, Trung đoàn 151.

2258. Đặng Thị Định, 51 tuổi, thôn Đông Mật, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Lê Văn Cận, chiến sĩ, Trung đoàn 209.

2260. Nguyễn Thị Nga, 50 tuổi, thôn Đông Mật, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Đặng Văn Bao, chiến sĩ, Trung đoàn 673.

2261. Nguyễn Thị Đọi, 29 tuổi, thôn Đông Phú, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có chồng là Lê Văn Điện, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 148.

2262. Trần Thị Số, thôn Đa Cai, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Văn Sách, chiến sĩ, Trung đoàn 51.

2263. Đặng Thị Đồ, 55 tuổi, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Phan Văn Kha, tiểu đội trưởng, Đại đội 351.

2264. Nguyễn Văn Ngọ, 62 tuổi, thôn Phú Hậu, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Xiêm, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.    

2265. Nguyễn Thị Chương, 56 tuổi, thôn Đông Mật, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Đặng Văn Dục, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

2266. Lê Thị Chép, 55 tuổi, thôn Đông Mật, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Lê Văn Hợi, tiểu đội phó, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

2267. Trần Văn Phán, 51 tuổi, thôn Quan Tử, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Trần Xuân Phát, tiểu đội phó, Đại đoàn 308.

2268. Nguyễn Xuân Quỳnh, 32 tuổi, thôn Phú Hậu, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Xuân Tại, chiến sĩ, Tiểu đoàn 102.

2269. Lê Thị Phú, 50 tuổi, thôn Quan Tử, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con nuôi là Trần Ngọc Bích, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

2270. Trần Văn Phấn, 51 tuổi, thôn Quan Tử, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Lưu, chiến sĩ, Trung đoàn 238.

2271. Bùi Văn Mỹ, 58 tuổi, thôn Phú Thị, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Bùi Xuân Quảng, cán bộ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

2272. Nguyễn Văn Quất, 52 tuổi, thôn Phú Thị, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Ngọc Bôi, chiến sĩ, Đại đoàn 308.

2273. Trần Văn Hiến, 67 tuổi, thôn Đông Mật, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có cháu là Trần Văn Hoán, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 248.

2274. Nguyễn Thị Hiền, 55 tuổi, thôn Quan Tử, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Trịnh Xuân Thăng, chiến sĩ, Trung đoàn 176.

2275. Trần Kim Phúc, 64 tuổi, thôn Quan Tử, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Vịnh, cán bộ thuộc Đại đoàn 312.

2276. Trần Như Huỳnh, 70 tuổi, thôn Quan Tử, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có cháu là Trần Văn Chước, cán bộ, Đại đội 202.

2277. Nguyễn Văn Tích, 57 tuổi, thôn Phú Hậu, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Miện, cán bộ, Trung đoàn 148.

2278. Trần Văn Khóa, 47 tuổi, thôn Phú Thị, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có em là Trần Văn Khuyến, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 141 (liệt sĩ).

2279. Trần Văn Tụng, 51 tuổi, thôn Bàn Giản, xã Hoa Binh, huyện Lập Thạch, có con là Trần Nho Tiện, chiến sĩ, Trung đoàn 88 (hy sinh).

2280. Trần Văn Bình, thôn Bàn Giản, xã Hoa Binh, huyện Lập Thạch, có cháu là Trần Văn Kê, chiến sĩ, Trung đoàn 102.

2281. Nguyễn Văn Thu, 57 tuổi, thôn Bàn Giản, xã Hoa Binh, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Đức Khoa, tiểu đội trưởng, Phân viện 108.

2282. Phan Đình Hùng, 28 tuổi, thôn Bàn Giản, xã Hoa Binh, huyện Lập Thạch, có em là Phan Công Tỵ, tiểu đội trưởng, Đại đội 509 (hy sinh).

2283. Phạm Văn Tiến, 62 tuổi, thôn Bàn Giản, xã Hoa Binh, huyện Lập Thạch, có con là Phan Văn Chúc, chiến sĩ, Tiểu đoàn 381.

2284. Hoàng Thị Tình, 63 tuổi, thôn Bàn Giản, xã Hoa Binh, huyện Lập Thạch, có con là Phan Công Mai, chiến sĩ, Trung đoàn 53.

2285. Phan Thị Thế, 24 tuổi, thôn Trụ Thạch, xã Hoa Binh, huyện Lập Thạch, có chồng là Trần Nho Mạc, tiểu đội phó, Trung đoàn 148.

2286. Nguyễn Văn Đức, 35 tuổi, thôn Trụ Thạch, xã Hoa Binh, huyện Lập Thạch, có cháu là Nguyễn Văn Thính, chiến sĩ, Trung đoàn 248.

2287. Bùi Văn Lạp, 55 tuổi, thôn Trụ Thạch, xã Hoa Binh, huyện Lập Thạch, có con là Bùi Văn Mai, tiểu đội phó, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

2288. Nguyễn Thị Sinh, 36 tuổi, thôn Trụ Thạch, xã Hoa Binh, huyện Lập Thạch, có chồng là Trần Nho Viễn, chiến sĩ, Trung đoàn 238.

2289. Phạm Văn Nghiên, xã Tran Phu, huyện Lập Thạch, có con là Phạm Văn Hòe, trung đội trưởng, bộ đội chủ lực.

2290.  Nguyễn Văn Kệ, 51 tuổi, thôn Tây Hạ, xã Hoa Binh, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Kính, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

2291. Nguyễn Văn Chung, 49 tuổi, thôn Tây Hạ, xã Hoa Binh, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Văn Đỗ, chiến sĩ, Trung đoàn 165.

2292. Nguyễn Văn Nghiễm, thôn Tây Hạ, xã Hoa Binh, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Thị Đãi, chiến sĩ, Phân viện 9.

2293. Nguyễn Văn Mó, 50 tuổi, thôn Tây Hạ, xã Hoa Binh, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn VƯn Tường, chiến sĩ, Tiểu đoàn 232.

2294. Bùi Văn Dung, 59 tuổi, thôn Tây Hạ, xã Hoa Binh, huyện Lập Thạch, có con là Bùi Văn Diên, tiểu đội phó, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

2295. Nguyễn Văn Lu, 49 tuổi, thôn Tây Hạ, xã Hoa Binh, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Lư, tiểu đội phó, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

2296. Nguyễn Văn Đạc, thôn Tây Hạ, xã Hoa Binh, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Thư, tiểu đọi trưởng, Cục vận tải.

2297. Nguyễn Văn Mịch, 55 tuổi, thôn Tây Hạ, xã Hoa Binh, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Bích, chiến sĩ, Trung đoàn 349.

2298. Nguyễn Văn Gia, 66 tuổi, thôn Tây Hạ, xã Hoa Binh, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Giáo, tiểu đội phó, Đoàn 99.

2299. Nguyễn Văn Thư, thôn Tây Hạ, xã Hoa Binh, huyện Lập Thạch, bản thân tham gia bộ đội, chiến sĩ, Cục vận tải.

2300. Nguyễn Văn Thiệm, 33 tuổi, thôn Tây Hạ, xã Hoa Binh, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Thuận, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

2301. Nguyễn Văn Cổn, 50 tuổi, thôn Hoàng Trung, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Duệ, cán bộ, Trung đoàn 159.

2302. Nguyễn Văn Chanh, 47 tuổi, thôn Tây Hạ, xã Hoa Binh, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Kim Sơn, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 53.

2303. Nguyễn Văn Khoái, 65 tuổi, thôn Tây Hạ, xã Hoa Binh, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Ngọc Hoán, tiểu đội phó, Trung đoàn 88.

2304. Lê Văn Khê, 51 tuổi, thôn Tây Hạ, xã Hoa Binh, huyện Lập Thạch, có con là Lê Văn Chi, chiến sĩ, Đoàn 99.

2305. Nguyễn Văn Ninh, thôn Bàn Giản, xã Hoa Binh, huyện Lập Thạch, bản thân tham gia bộ đội, chiến sĩ, Trung đoàn 88 đã giải ngũ.

2306. Nguyễn Văn Bén, 70 tuổi, thôn Tây Hà, xã Hoa Binh, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Bén, tiểu đội phó, Trung đoàn 102 và Nguyễn Văn Cân, chiến sĩ, Trung đoàn 238 (hy sinh).

2307. Nguyễn Thị Quy, 62 tuổi, thôn Tây Hạ, xã Hoa Binh, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Thỏ, tiểu đội trưởng, Đại đoàn 312.

2308. Nguyễn Thị Miên, 56 tuổi, thôn Tây Hạ, xã Hoa Binh, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Thú, chiến sĩ, Trung đoàn 367.

2309. Nguyễn Văn Ba, 63 tuổi, thôn Sơn Bình, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Thà, cán bộ, Trung đoàn 102.

2310. Nguyễn Thị Vòng, 68 tuổi, thôn Sơn Bình, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con  là Nguyễn Văn Khôi, tiểu đội phó, Phòng tham mưu Việt Bắc.

2311. Nguyễn Thị Hĩn, 64 tuổi, thôn Sơn Bình, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Lai, trung đội phó, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

2312. Nguyễn Thị Thử, 24 tuổi, thôn Sơn Bình, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có chồng là Bùi Văn Viên, trung đội phó, Đoàn 99.

2313. Nguyễn Văn Dần, thôn Lai Châu, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có em là Nguyễn Thị Xuân Kim, y sỹ, B45.

2314. Vũ Thị Dậu, 21 tuổi, thôn Sơn Bình, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có anh là Vũ Văn Tân, chiến sĩ, Trung đoàn 148.

2315. Nguyễn Thị Thùy, 62 tuổi, thôn Sơn Bình, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Lục, tiểu đội trưởng, Đại đoàn 316.

2316. Nguyễn Văn Giản, 56 tuổi, thôn Sơn Bình, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Tiện, trung đội trưởng, Trung đoàn 600.

2317. Nguyễn Thị Lan tức Huyên, 65 tuổi, thôn Sơn Bình, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Hữu Chí, cán bộ, Cục vận tải.

2318. Nguyễn Thị Phấn, 31 tuổi, thôn Sơn Bình, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có chồng là Bùi Văn Ngọc, cán bộ, Trung đoàn 209.

2319. Nguyễn Thị Đúc, 50 tuổi, thôn Sơn Bình, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Chức, tiểu đội trưởng, Cục vận tải.

2320. Vũ Văn Ny, 52 tuổi, thôn Lai Châu, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Vũ Ngọc Lưu, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 36.  

2321. Ngô Văn Vừng, 55 tuổi, thôn Lai Châu, xã Văn Quán, huyện Lập

Thạch, có con là Ngô Văn Bảng, chiến sĩ, Trung đoàn 99.

2322. Nguyễn Văn Lệ, 25 tuổi, thôn Lai Châu, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có em là Nguyễn Văn Định, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

2323. Lê Khắc Lực, 59 tuổi, thôn Sơn Bình, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Lê Đức Tương, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

2324. Vũ Văn Khoa, 55 tuổi, thôn Sơn Bình, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Vũ Minh Ngân, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

2325. Nguyễn Văn Lưu, 55 tuổi, thôn Sơn Bình, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Dân, tiểu đội phó, Trung đoàn 148.

2326. Vũ Lang Nhân, 55 tuổi, thôn Lai Châu, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Vũ Trong Xuất, chiến sĩ, Trung đoàn 48.

2327. Vũ Văn Nhường, 65 tuổi, thôn Sơn Bình, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Vũ Hồng Tiến, chiến sĩ, Cục vận tải.

2328. Hoàng Văn Uẩn, 45 tuổi, thôn Sơn Bình, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Hoàng Văn Thuận, tiểu đội trưởng, Cục quân y.

2329. Nguyễn Thị Quỳnh, 54 tuổi, thôn Lai Châu, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Vũ Xuân Hoành, cán bộ, Trung đoàn 349.

2330. Phạm Thị Vi, 36 tuổi, thôn Lai Châu, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Vũ Đình Tế, cán bộ, Đoàn 99.

2331. Ngô Thị Nhung, 58 tuổi, thôn Lai Châu, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Vũ Văn Hoành, chiến sĩ, Trung đoàn 209.

2332. Nguyễn Thị Mậu, 34 tuổi, thôn Lai Châu, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Văn Tuệ, cán bộ, Trung đoàn 349.

2333. Vũ Hữu Lực, 41 tuổi, thôn Sơn Bình, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Vũ Hữu Thực, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

2334. Nguyễn Văn Phấn, 64 tuổi, thôn Sơn Bình, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Lý, chiến sĩ, Trung đoàn 88.

2335. Nguyễn Thị Cụi, 58 tuổi, thôn Sơn Bình, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Tiến Đạt, cán bộ, Trung đoàn 77.

2336. Nguyễn Thị Nhạc, 49 tuổi, thôn Lai Châu, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Quang Bình, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

2337. Nguyễn Thị Ấn, 70 tuổi, thôn Lai Châu, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Vũ Quang Kiềm, cán bộ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

2338. Nguyễn Thị Việt, 32 tuổi, thôn Sơn Bình, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Hoàng Thị Tín, chiến sĩ, Cục quân y và Hoàng Văn Kích, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 174.

2339. Nguyễn Thị Súc, 53 tuổi, thôn Sơn Bình, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Bùi Văn Viên, cán bộ, Đoàn 99.

2340. Nguyễn Văn Đang, 57 tuổi, thôn Lai Châu, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Như Tuyết, cán bộ, Đại đoàn 312.

2341. Nguyễn Văn Sản, 67 tuổi, thôn Sơn Bình, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Ngọc Lương, cán bộ trường lục quân Việt Nam.

2342. Nguyễn Thị Nhạc, 49 tuổi, thôn Lai Châu, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Ninh, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 148.

2343. Nguyễn Văn Vệ, 48 tuổi, thôn Sơn Bình, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là  Nguyễn Văn Thược, chiến sĩ, Trung đoàn 148.

2344. Nguyễn Văn Thiềng, 53 tuổi, thôn Sơn Bình, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Thế Lưu, tiểu đội phó, Trung đoàn 176.

2345. Nguyễn Thị Tuất, 67 tuổi, thôn Sơn Bình, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Hoàng Văn Lễ, chiến sĩ, Trung đoàn 88.

2346. Nguyễn Văn Hân, 57 tuổi, thôn Sơn Bình, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Lê Quang Khai, chiến sĩ, Đoàn 99.

2347. Phan Thị Chỉ, 73 tuổi, thôn Lai Châu, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Mục, chiến sĩ, Đoàn 99.

2348. Phan Văn Nghiệp, 66 tuổi, thôn Lai Châu, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Tiêu, tiểu đội phó, Trung đoàn 141.

2349. Vũ Văn Tục, 53 tuổi, thôn Lai Châu, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Vũ Văn Ngữ, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 77.

2350. Phạm Thị Lựu, 65 tuổi, thôn Lai Châu, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Vũ Đình Uong, tiểu đội trưởng, Tiểu đoàn 803.

2351. Ngô Văn Ước, 72 tuổi, thôn Lai Châu, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Ngô Quốc Túy, chiến sĩ, Đoàn 99.

2352. Nguyễn Văn Thiềng, 53 tuổi, thôn Sơn Bình, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Ngọc Châu, chiến sĩ, Trung đoàn 148.

2353. Nguyễn Văn Chính, thôn Lãng Sơn, xã Lãng Công, huyện Lập Thạch, có em là Nguyễn Văn Tảo, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 151.

2354. Trần Thị Mót, thôn Lãng Sơn, xã Lãng Công, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Thành Hùng, chiến sĩ, tỉnh đội Vĩnh Phúc.

2355. Đào Văn Phách, 28 tuổi, xã Quang Yên, huyện Lập Thạch, có em là Đào Văn Châu, đội viên, Cục quân khí.

2356. Vũ Thị Luận, 28 tuổi, xã Hoàng Ngân, huyện Lập Thạch, có chồng là Vũ Việt Tống, chiến sĩ, Tiểu đoàn 28.

2357. Nguyễn Văn Ký, 49 tuổi, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, có em là Nguyễn Quang Chì, chiến sĩ, Trung đoàn 209 (hy sinh).

2358. Nguyễn Thị Cầu, 29 tuổi, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, có chồng là Đào Văn Dữa, tiểu đội phó, Trung đoàn 246.

2359. Phùng Văn Mộc, 34 tuổi, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, có em là Phùng Văn Vân, chiến sĩ, Đoàn 99.

2360. Đặng Đình Sơn, sinh quán làng Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông, trú quán thôn Bỉnh Di, xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, có con là Đặng Đình Lập, quân nhân, Trung đoàn 121 (giải ngũ).

2361. Nguyễn Đình Phong, 63 tuổi, thôn Quang Viễn, xã Quang Yên, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Nguyễn Đinh Lang, chiến sĩ, Bộ tư lệnh Tây Bắc.

- Nguyễn Đinh Lưu, phòng tham mưu mặt trận Thượng Lào.

2362. Nguyễn Văn Cương, 58 tuổi, trú quán, xã Quang Yên, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Nguyễn Văn Kỷ, ở tổng đội biên phòng.

- Nguyễn Văn Lăng, đội viên, Trung đoàn 60 (giải ngũ).

2363. Nguyễn Văn Uyển, 57 tuổi, trú quán xã Quang Yên, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Vân, chiến sĩ, Trung đoàn 36.

2364. Lê Thị Lầu, 60 tuổi, thôn Quan Tử, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Công Ích, cán bộ, Trung đoàn 141.

2365. Dương Văn Nhuận, 55 tuổi, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Dương Văn Luân, cán bộ, thuộc tiểu đoàn 122.

2366. Đặng Văn Lập, 55 tuổi, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Đặng Xuân Bích, chiến sĩ, Trung đoàn 77.

2367. Nguyễn Thị Thúy, 64 tuổi, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Trịnh Liên, trung đội phó, Tỉnh đội Vĩnh Phúc (giải ngũ).

2368. Nguyễn Văn Minh, thôn Lập Thạch, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, bản thân tham gia bộ đội, chiến sĩ, Tỉnh đội Vĩnh Phúc (giải ngũ).

2369. Nguyễn Duy Chí, 37 tuổi, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, bản thân tham gia bộ đội, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 675 (giải ngũ).

2370. Tô Văn Khoát, 27 tuổi, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, bản thân tham gia bộ đội, tiểu đội phó, Trung đoàn 675 (giải ngũ).

2371. Nguyễn Văn Mẫn, thôn Lập Thạch, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, bản thân tham gia bộ đội, chiến sĩ, Tiểu đoàn 64 (giải ngũ).

2372. Nguyễn Thị An, 32 tuổi, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Văn Bỉnh, tiểu đội phó, Cục quân khí.

2373. Nguyễn Công Soạn, 34 tuổi, xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, bản thân tham gia bộ đội, tiểu đội trưởng, Đại đoàn 312 (giải ngũ).

2374. Nguyễn Thị Thận, 56 tuổi, xã Cao Phong, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Vy, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 55.

2375. Nguyễn Văn Phan, 61 tuổi, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Ngọc Ngà, cán bộ, Tổng cục chính trị.

2376. Tạ Thanh Phong, 31 tuổi, xã Bồ Lý, huyện Lập Thạch, bản thân tham gia bộ đội, trung đội phó, Trung đoàn 55.

2377. Đỗ Văn Lục, xã Bồ Lý, huyện Lập Thạch, bản thân tham gia bộ đội, chức vụ chiến sĩ, Đại đoàn 350.

2378. Nguyễn Thị Khiêm, 65 tuổi, thôn Yên Tĩnh, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Dương, chiến sĩ, Trung đoàn 436.

2379. Dương Thị Thư, 34 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Văn Tuần, chiến sĩ, Đại đội 470 (giải ngũ).

2380. Nguyễn Thị Thoa, 27 tuổi, thôn Thọ Linh, xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, có chồng là Trần Văn Vần, chiến sĩ, Tiểu đoàn 60 (giải ngũ).

2381. Nguyễn Thị Tú, 34 tuổi, thôn Bỉnh Di, xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Văn Cẩn, tiểu đội phó, Trung đoàn 102.

2382. Nguyễn Thị Hưởi, 27 tuổi, thôn Bỉnh Di, xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Văn Khánh, chiến sĩ, Trung đoàn 141.

2383. Phan Thị Nhân, 31 tuổi, thôn Bỉnh Di, xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, có chồng là Nghiêm Xuân Liêu, tòng quân ở Trung đoàn 238 (giải ngũ).

2384. Trần Văn Mùi, thôn Viên Luận, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có em là Trần Ngoc Sang, cán bộ, Trung đoàn 200.

2385. Bùi Thị Cân, 56 tuổi, thôn Phú Hậu, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, có con là Lê Xuân Thư, tiểu đội trưởng, Trung đoàn 148.

Điều 2. Ông chủ tịch UBHC tỉnh Vĩnh Phúc…chiểu nghị định thi hành./.

Chi cục Văn thư, Lưu trữ
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5