Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc giới thiệu tài liệu lưu trữ với chủ đề: “Gia đình vẻ vang”

09/05/2019

 

Nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 - 19/5/2019, chuyên đề “Bảng vàng danh dự và Gia đình vẻ vang” tiếp tục giới thiệu Nghị định số 23/ND của Tổng tư lệnh - Bộ Quốc phòng về tặng thưởng “Gia đình vẻ vang” cho 400 gia đình có con, em, anh, chị, chồng, vợ tòng quân trên địa bàn huyện Vĩnh Tường.

Văn bản thuộc khối tài liệu hành chính phông số 01, mục lục số 01, hộp số 08, hồ sơ số 119, gồm 26 trang hiện được lưu giữ tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau đây là trích dẫn nội dung Nghị định được soạn lại từ bản đánh máy chữ:

Điều 1. Nay tặng thưởng “Gia đình vẻ vang” cho những gia đình có con, em, anh, chị, chồng, vợ  tòng quân dưới đây:

1.      Fam Tiên Chu 34 tuoi thôn Bích Chu, xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, có 1 người nhà tòng quân là Fam Tien Nhu, chức vụ chiến sĩ đơn vị đại đoàn 316.

2.      Dang Thi Hoa, thôn Cao Xá, xã Cao Đại, Vĩnh Tường có chồng đi bộ đội là Nguyen Van Dong, chức vụ cán bộ đơn vị Trung đoàn 45.

3.      Bà Nguyễn Thị Quy, thôn Đại Đình, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc có cháu đi bộ đội là Ha Van Sap, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 141.

4.      Bà Mau Thi Quang, 57 tuổi, thôn Đại Đình, xã Cao Đại, Vĩnh Tường có con giai là Nguyen The Duyen, tiểu đội trưởng trung đoàn 209.

5.      Bà Nguyễn Thị Dan, 59 tuổi, thôn Đại Đình, xã Cao Đại, Vĩnh Tường có con giai là Dau Van Ky, cán bộ thuộc trung đoàn 209.

6.      Ông Le Huy Bien, thôn Đại Đình, xã Cao Đại, Vĩnh Tường, có con là Le Huy Chi, chức vụ chiến sĩ phòng hậu cần đại đội 308.

7.      Bà Hoàng Thi Chi, xã Cao Đại, Vĩnh Tường có cháu là Le Huy Ninh, chiến sĩ thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

8.      Ông Van Van Ung, 60 tuổi, thôn Đại Đình, xã Cao Đại, Vĩnh Tường, con là Van Van Bieu, tiểu đội phó thuộc tiểu đoàn 122.

9.      Ông Le Xuân Vo, 69 tuổi, thôn Dinh huong, xã Cao Đại, Vĩnh Tường có con giai đi bộ đội là Lê Xuân Sơn, chức vụ chiến sĩ trung đoàn 248.

10.      Ông Le Huy Biên, thôn Đại Đình, xã Cao Đại, Vĩnh Tường có cháu ruột đi bộ đội là Le Huy Can, tiểu đội phó thuộc trung đoàn 209.

11.      Ông Dang Quang Tue, 60 tuổi, thôn Cao Xá, xã Cao Đại, Vĩnh Tường, có con giai đi bộ đội là Dang Quang Hue, cán bộ trung đoàn 53.

12.      Bà Nguyễn Thị Duyet, 56 tuổi, thôn Đại Đình, xã Cao Đại, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc con là Nguyễn Quang Doan, tiểu đội phó thuộc phân viện 72 và Nguyễn Quang Huan tại ngũ.

13.      Ông Nguyễn Viet Xa, 39 tuổi, xã Cao Đại, thôn Cao Xá, Vĩnh Tường, có em giai là Nguyen Viet Dao, chức vụ tiểu đội phó thuộc đơn vị trung đoàn 99.

14.      Bà Nguyễn Thị Gan, 51 tuổi, thôn Binh Tru, xã Cao Đại, Vĩnh Tường có con giai là Tro Van Tiep ở bộ đội, chức vụ tiểu đội trưởng thuộc trung đoàn 141, đại đoàn 312.

15.      Ông Mau Van Lich, 59 tuổi, thôn Đại Đình, xã Cao Đại, Vĩnh Tường có hai con giai đi bộ đội là: Mau Van Lenh, trung đội phó Cục thông tin liên lạc BTTM và Mau Van Ton, chiến sĩ thuộc đoàn 99.

16.      Bà Dang Thị Dinh, thôn Cao Xá, xã Cao Đại, Vĩnh Tường có con trai là Le Van Phung tức Viet Hung ở bộ đội, chức vụ cán bộ thuộc phòng tham mưu đại đoàn 312.

17.      Ông Nguyễn The Minh, 51 tuổi, thôn Đại Đình, xã Cao Đại, Vĩnh Tường có cháu ruột ở bộ đội là Nguyễn Thanh Mai, chức vụ tiểu đội trưởng thuộc trung đoàn 675.

18.      Ông Nguyễn Van De, thôn Cao Xá, xã Cao Đại, Vĩnh Tường có con giai là Nguyễn Văn Cao ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 383.

19.      Ông Nguyễn Viet Bo, thôn Đại Đình, xã Cao Đại, Vĩnh Tường có em giai là Nguyễn Kim Hung ở bộ đội, chức vụ cán bộ thuộc trung đoàn 55.

20.      Ông Le Xuan Nhan, 62 tuổi, thôn Đại Đình, xã Cao Đại, Vĩnh Tường có cháu là Le Van Canh, chức vụ quân nhân thuộc tiểu đoàn 122.

21.      Bà Do Thi Dai, 33 tuổi, thôn Đại Đình, xã Cao Đại, Vĩnh Tường có chồng là Nguyễn Quang Vinh ở bộ đội, chức vụ cán bộ thuộc trung đoàn 367.

22.      Ông Do Văn Thien, 65 tuổi, thôn Đại Đình, xã Cao Đại, Vĩnh Tường có con giai là Do Van Duc, chức vụ chiến sĩ ở bộ đội thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

23.      Bà Nguyen Thi Van, thôn Cao Xá, xã Cao Đại, Vĩnh Tường có con đi bộ đội là Dang Quang Dai, thương binh mặt trận Điện Biên Phủ.

24.      Ông To Van Vien, 52 tuổi,  thôn Cao Xá, xã Cao Đại, Vĩnh Tường có con là Tô Văn Toàn, chiến sĩ thuộc trung đoàn 88.

25.      Bà To Thi Van, 51 tuổi, thôn Cao Xá, xã Cao Đại, Vĩnh Tường có con giai là Nguyen Van Seu, chức vụ tiểu đội phó thuộc phòng tham mưu đại đoàn 308.

26.      Ông Le Huy Uoc, xã Cao Đại, Vĩnh Tường có con ở bộ đội là Le Huy Doan.

27.      Ông Le Huy Vinh, thôn Đại Đình, xã Cao Đại, Vĩnh Tường có cháu là Lê Huy Hậu ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc trung đoàn 209.

28.      Bà Nguyen Thi Thuy, 64 tuổi, thôn Cao Xá, xã Cao Đại, Vĩnh Tường có con trai là Nguyen Van Coi, trung đội trưởng thuộc  tiểu đoàn 435.

29.      Ông Nguyen Huu Trong, thôn Đại Đình, xã Cao Đại, Vĩnh Tường có con là Nguyen The Han ở bộ đội, chức vụ tiểu đội phó thuộc tiểu đoàn 435,  Liên khu Việt Bắc.

30.      Ông Nguyen Quang Suu, thôn Đại Đình, xã Cao Đại, Vĩnh Tường có con đi bộ đội là Nguyen Quang Chuong, chiến sĩ Liên khu Việt Bắc.

31.      Bà Nguyen Thi Nhan, thôn Cao Xá, xã Cao Đại, Vĩnh Tường có chồng là To Quang Thuat, cán bộ thuộc trung đoàn 45.

32.      Ông Le Huy Hoi, thôn Đại Đình, xã Cao Đại, Vĩnh Tường có con là Lê Huy Công, chức vụ cán bộ thuộc Trung đoàn 675.

33.      Ông Le Xuan Banh, xã Cao Đại, Vĩnh Tường có con giai là Le Xuan Cap, chức vụ tiểu đội phó thuộc trung đoàn 38.

34.      Chị Bui Thi Chieu, thôn Binh Chu, xã Cao Đại, Vĩnh Tường có chồng là To Ke ở bộ đội, chức vụ cán bộ thuộc Trung đoàn 45.

35.      Ông Do Van Sen, thôn Đại Đình, xã Cao Đại, Vĩnh Tường có em là Do Van Yen ở bộ đội, chức vụ tiểu đội trưởng thuộc phòng tham mưu đại đoàn 320.

36.      Ông Do Van Ca, xã Cao Đại, Vĩnh Tường có con ở bộ đội là Do Van An, chiến sĩ thuộc trung đoàn 148.

37.      Ông Vu Van Thuong, thôn Đại Đình, xã Cao Đại, Vĩnh Tường có con là Vu Van Canh, chức vụ tiểu đội trưởng thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

38.      Chị Man Thi Ty, thôn Đại Đình, xã Cao Đại, Vĩnh Tường có anh giai là Man Van Hang, chức vụ chiến sĩ ở đơn vị trung đoàn 75.

39.      Ông Man Van Mit, thôn Đại Đình, xã Cao Đại, Vĩnh Tường có con giai là Man Van Nghiet, chức vụ tiểu đội trưởng thuộc Cục Thông tin, Bộ Tổng tham mưu.

40.      Ông Nguyen Van Long, thôn Cao Xá, xã Cao Đại, Vĩnh Tường có em là Nguyen Van Canh, cán bộ thuộc Cục Tuyên huấn.

41.      Ông Chu Ba Phuong, thôn Cao Xá, xã Cao Đại, Vĩnh Tường có em giai là Chu Ngoc Hien, chức vụ tiểu đội phó thuộc trung đoàn 248.

42.      Ông Le Huy Mac, thôn Đại Đình, xã Cao Đại, Vĩnh Tường có em giai là Le Huy Be, chức vụ cán bộ tiểu đội phó thuộc đại đoàn 351.

43.      Ông Nguyen Van Lien, thôn Đại Đình, xã Cao Đại, Vĩnh Tường có con là Nguyen Van Lien, chức vụ tiểu đội phó thuộc phòng tham mưu đại đoàn 308.

44.      Ông Fung Van An, thôn Bich Chu, xã An Tường, Vĩnh Tường có con là Fung Van Toan, chức vụ chiến sĩ thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

45.      Ông Tran Van Thanh, Bach Hac, xã Bo Linh, huyện Vĩnh Tường có em giai là Tran Van Thong, chức vụ cán bộ thuộc đoàn 99.

46.      Ông Vu Van Tu, xã Phong Châu, Vĩnh Tường có con là Vu Tien De, chiến sĩ thuộc trung đoàn 248.

47.      Ông Duong Van Bich, thôn Lang Dai, xã Bo Linh, Vĩnh Tường có con là Duong Van Kinh, chức vụ tiểu đội phó thuộc E238.

48.      Ông Fan The Tiet, xã Tuân Chính, Vĩnh Tường có 1 con giai đi bộ đội là Fan The Hanh, bệnh binh ty Tuyên Quang.

49.      Bà Nguyen Thi Quynh, xã Tuân Chính, Vĩnh Tường có con giai là Trinh Tien Canh, chức vụ tiểu đội phó thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

50.      Ông Tran Huu Quat, thôn Fu Chinh, xã Tuân Chính, Vĩnh Tường có con trai ở bộ đội là Tran Khanh Duong, cán bộ thuộc trung đoàn 159.

51.      Ông Tran Cong Soan, thôn Fu Chính, xã Tuân Chính, Vĩnh Tường có con giai là Tran Cong Thai, chức vụ chiến sĩ thuộc đại đoàn 316.

52.      Bà Fan Thi Cuoc, thôn Fu Chinh, xã Tuân Chính, Vĩnh Tường có 1 con giai là Tran Cong Dung, chức vụ tiểu đội trưởng thuộc trung đoàn 88.

53.      Bà Thieu Thi Loc, thôn Tuan Le, xã Tuân Chính, Vĩnh Tường có 1 con tòng quân là Lê Ba Tien, chức vụ chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 435.

54.      Bà Le Thi Khiet, thôn Tuan Le, xã Tuân Chính, Vĩnh Tường có 1 con tòng quân là Le Xuan Ngu, chức vụ tiểu đội phó thuộc trung đoàn 55.

55.      Ông Le Ba Gian, thôn Tuân Lo, xã Tuân Chính, Vĩnh Tường có 2 con tòng quân là Le Ba Tung, được về phục viên và Le Ba Huyen nay ở Cục Quân y.

56.      Ông Le Van Tuoc, xã Tuân Chính, Vĩnh Tường có em giai là Le Van To ở bộ đội đã được về nhà tai sinh quan.

57.      Ông Le Van Vat, thôn Tuan Lo, xã Tuân Chính, Vĩnh Tường có em giai là Le Van Gia, chức vụ chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 435.

58.      Ông Le Van Dang, thôn Quang Cu, xã Tuân Chính, Vĩnh Tường có em giai là Le Van Nghi, chức vụ đại đội trưởng thuộc trung đoàn 50.

59.      Bà Le Thi Fan, xã Tuân Chính, Vĩnh Tường có chồng là Le Van Dan, chức vụ tiểu đội phó thuộc trung đoàn 77.

60.      Ông Pham Duong Nghi, xã An Tường, huyện Vĩnh Tường có con trai là Pham Duong Ba, chức vụ chiến sĩ thuộc đơn vị E55.

61.      Ông Le Van Nhieu, 56 tuổi, xã An Tường, Vĩnh Tường có con là Le Van Lam tòng quân, chức vụ chiến sĩ thuộc trung đoàn 55.

62.      Bà Ngo Thi Sen, thôn Hoang Thuong, xã Kim Xá, Vĩnh Tường có con ở bộ đội là Nguyen The Bac, chiến sĩ thuộc trung đoàn 45.

63.      Ông Cao Van Bang, 60 tuổi, thôn Hoang Trung, xã Kim Xá, Vĩnh Tường có con là Cao Van Ngan ở bộ đội, thuộc trung đoàn 148.

64.      Bà Nguyen Thi Hoi, thôn Hoang Chung, xã Kim Xá, Vĩnh Tường có con là Cao Van Y, chức vụ chiến sĩ tòng quân  thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

65.      Bà Nguyen Thi Han, thôn Van Chung, xã Tu Chung, Vĩnh Tường có con là Van Dang Khue, chức vụ tiểu đội phó E248.

66.      Ông Nguyen Van Quan, 51 tuổi, xã Tu Chung, huyện Vĩnh Tường có người nhà đi bộ đội là Nguyễn Van Tai, chiến sĩ E367.

67.      Bà Nguyễn Thị Trai, thôn Van Chung, xã Tu Chung, Vĩnh Tường có con là Van Dang Khoat ở bộ đội, chức vụ cán bộ thuộc trung đoàn 354.

68.      Bà Nguyễn Thi Hoi, thôn Van Chung, xã Tu Chung, Vĩnh Tường có con là Dang Minh Khang  ở bộ đội, chức vụ tiểu đội trưởng thuộc trung đoàn 55.

69.      Bà Le Thi Thuoc, thôn Van Chung, xã Tu Chung, Vĩnh Tường có con là Do Van Quynh ở bộ đội, chức vụ tiểu đội phó thuộc Đoàn ủy cải cách Sơn Tây.

70.      Bà Hoang Thi Hue, xã Tu Chung, Vĩnh Tường có con là Nguyen Van Dac, chức vụ chiến sĩ thuộc trung đoàn 55.

71.      Bà Do Thi Ke, thôn Van Chung, xã Tu Chung, Vĩnh Tường có con là Le Van Tin ở bộ đội, chức vụ tiểu đội phó thuộc trung đoàn 55.

72.      Bà Dang Thi Lung, thôn Van Chung, xã Tu Chung, Vĩnh Tường có con là Fung Van Hoa ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc đại đoàn 325.

73.      Bà Nguyen Thi Mui, thôn Van Chung, xã Tu Chung, Vĩnh Tường có con là Van Dang Dan ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc E55.

74.      Bà Do Thi Khanh, thôn Xuan Chien, xã Vĩnh Ninh, Vĩnh Tường có chồng là Fuong Van Nga ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

75.      Bà Nguyễn Thi Toan, xã Vĩnh Ninh, Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có chồng là Tran Dinh Nhuan, chức vụ trung đội phó thuộc trung đoàn 55.

76.      Ông Nguyễn Huu Tao, thôn Hau Lac, xã Vĩnh Ninh, Vĩnh Tường có con là Nguyen Huu Thieng, chức vụ chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 435.

77.      Ông Nguyễn Huu Chan, thôn Hau Lac, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyễn Huu Luoc ở bộ đội,  chức vụ tiểu đội trưởng thuộc trung đoàn 174.

78.      Bà Khuat Thi Vuong, xã Vĩnh Ninh, Vĩnh Tường có con là Do Van Thu ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc E141.

79.      Ông Phan Duong Dao, thôn Hau Loc, xã Vĩnh Ninh, Vĩnh Tường có người nhà đi bộ đội là Phan Duong Bang, chức vụ chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 435.

80.      Ông Phan Duong Vuong, thôn Hau Lac, xã Vĩnh Ninh, Vĩnh Tường có con là Phan Duong Co ở bộ đội, chúc vụ tiểu đội phó thuộc tiểu đoàn 435.

81.      Bà Nguyen Thi Thao, thôn Hau Loc, xã Vĩnh Ninh, Vĩnh Tường có chồng là Fung Trong Khe ở bộ đội, chức vụ tiểu đội trưởng thuộc trung đoàn 141.

82.      Ông Fung Van Ky, thôn Xuân Chiến, xã Vĩnh Ninh, Vĩnh Tường có em là Fung Van Vuon ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc trung đoàn 36.

83.      Ông Luong Van Don, xã Vĩnh Ninh, Vĩnh Tường có em là Luong Van Quang ở bộ đội, chức vụ cán bộ thuộc đại đoàn 950.

84.      Bà Nguyen Thi Chuong, thôn Kim Xá, xã Vĩnh Ninh, Vĩnh Phúc có con là Tran Van Khuong ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc trung đoàn 675.

85.      Ông Nguyen Van Nghe, thôn Kim Xá, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Van An ở bộ đội, chức vụ cán bộ thuộc phòng Chính trị Tổng cục Chính trị.

86.      Ông Nguyen Cong Cat, thôn Hau Lac, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyễn Cong Vuong ở bộ đội thuộc đơn vị tiểu đoàn 144.

87.      Ông Nguyen Huu Thang, thôn Hau Loc, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Huu Mac ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc trung đoàn 248.

88.      Ông Nguyen Fung Nguyen, thôn Hau Loc, xã Vĩnh Ninh, Vĩnh Tường có con là Nguyen Fung Luyen ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ đơn vị trung đoàn 99.

 

89.      Bà Fan Thi Xau, thôn Hau Loc, xã Vĩnh Ninh, Vĩnh Tường có con là Nguyen Cong Thiet ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc đơn vị Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

 

90.      Ông Fan Dinh No, thôn Hau Loc, xã Vĩnh Ninh, Vĩnh Tường có người nhà tòng quân là Fan Dinh Dai, chức vụ tiểu đội phó thuộc đơn vị Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

91.      Bà Nguyen Thi Minh, thôn Kim Xá, xã Vĩnh Ninh, Vĩnh Tường có con là Tran Van Chuc ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc trung đoàn 99 .

 

92.      Bà Luong Thi Thuan, thôn Kim Xá, xã Vĩnh Ninh có con là Tran Dinh Quach ở bộ đội, chức vụ cán bộ thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

93.      Ông Dang Van Sinh, thôn Kim Xá, xã Vĩnh Ninh, Vĩnh Tường có con là Dang Hong San, chức vụ tiểu đội trưởng thuộc E102.

94.      Ông Fan Duong Huong, thôn Hau Loc, xã Vinh Thinh, Vĩnh Tường có con là Fan Duong Khau, chức vụ tiểu đội trưởng thuộc đơn vị trung đoàn 209.

95.      Ông Nguyen Cong Thuyen, thôn Hau Loc, xã Vĩnh Ninh, Vĩnh Tường có con là Nguyen Cong Chinh, chức vụ chiến sĩ ở bộ đội thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

 

96.      Ông Do Van Tai, thôn Xuân Chiêm, xã Vĩnh Ninh, Vĩnh Tường có con là Do Van Vy ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

97.      Chị Le Thi Bang, thôn Duy Binh, xã Vĩnh Ninh, Vĩnh Tường có chồng là Do Van Dam ở bộ đội, chức vụ cán bộ thuộc đại đoàn 316.

 

98.      Ong Khuat Van Mac, thôn Xuân Chiêm, xã Vinh Ninh, Vĩnh Tường có con là Khuat Duy Tich ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc đơn vị đại đoàn 320.

99.      Ông Fung Trong Ham, thôn Hau Loc, xã Vĩnh Ninh, Vĩnh Tường có con là Fung Trong Tri, chiến sĩ tiểu đoàn 435 Liên khu Việt Bắc.

 

100.    Ông Nguyen Fung Thuyet, thôn Hau Loc, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường có em là Nguyen Fung Dam ở bộ đội, chức vụ tiểu đội trưởng thuộc đại đoàn 308.

101.    Ông Nguyen Cong Đinh, thôn Hau Loc, xã Vĩnh Ninh, Vĩnh Tường có con là  Nguyen Cong Dang, chức vụ tiểu đội trưởng thuộc đoàn 99.

102.    Ô                        ng Nguyen Van Thong, thôn Hau Loc, xã Vĩnh Ninh, Vĩnh Tường có con là Nguyen Van Tham, chức vụ chiến sĩ thuộc đơn vị Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

103.    Bà Nguyen Thi Dui, thôn Vinh Chung, xã Tu Chung, Vĩnh Tường có con là Đinh Van Thien ở bộ đội, chức vụ cán bộ thuộc đại đoàn 312.

 

104.    Bà Vu Thi Tinh, 21 tuổi, thôn Vinh Chung, xã Tu Chung, Vĩnh Tường có chồng là Dang Van Bai ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc Ty Công an Vĩnh Phúc.

105.    Ông Van Dang Dung, thôn Van Chung, xã Tu Chung, Vĩnh Tường có con là Van Dang Loi ở bộ đội, chức vụ cán bộ thuộc đoàn 302.

106.    Ông Nguyen Van Doan, 65 tuổi, xã Tu Chung, Vĩnh Tường có em giai là Nguyen Van Ke, chức vụ chiến sĩ thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc, đã hy sinh.

107.    Bà Dang Thi Ton, xã Tu Chung, Vĩnh Tường có con giai là Do Van Minh ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc đoàn 99.

 

108.    Chị Ngo Thi Hau, 24 tuổi, xã Tu Chung, Vĩnh Tường có chồng là Dang Van Thanh ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 396, đại đoàn 325.

109.    Ông Luu Van Ha, xã Tu Chung, Vĩnh Tường có em là Luu Van Toan, chức vụ chiến sĩ thuộc đơn vị điều trị II.

110.    Ông Dang Dinh Ky, 67 tuổi, thôn Tu Chung, Vĩnh Tường có con giai là Dang Dinh Toan ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

 

111.    Ông Fung Van Hoach, 50 tuổi, xã Tu Chung, huyện Vĩnh Tường có con giai là Fung Van Thuan ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc đại đoàn 351.

112.    Bà Do Thi Te, 61 tuổi, xã Tu Chung, huyện Vĩnh Tường có con giai là Van Dang Truyen, chức vụ cán bộ thuộc đại đoàn 312.

113.    Bà Bui Thi Tinh, 63 tuổi, xã Tứ Chung, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Văn Quy, chức vụ tiểu đội thuộc đại đoàn 304.

114.    Bà Nguyen Thi Suy, 31 tuổi, xã Tứ Chung, huyện Vĩnh Tường có chồng là Nguyễn Văn Hoa ở bộ đội, chức vụ tiểu đội trưởng thuộc đại đoàn 351.

 

115.    Bà Fan Thi Ngo, 62 tuổi, xã Tứ Chung, Vĩnh Tường có con là Nguyen Ba Lien ở bộ đội, chức vụ tiểu đội trưởng thuộc trung đoàn 98.

116.    Bà Vu Thi Nga, 66 tuổi, thôn Vinh Chung, xã Tu Chung, Vĩnh Tường có con là Dong Fi Khanh ở bộ đội, chức vụ cán bộ thuộc đại đoàn 312.

117.    Bà Vu Thi Nga, xã Tứ Chưng, Vĩnh Tường có con đi bộ đội chức vụ cán bộ nay đã giải ngũ.

118.    Bà Dang Thi Te, 48 tuổi, thôn Van Chung, xã Tu Chung, Vĩnh Tường có con là Vu Van Ty ở bộ đội, chức vụ tiểu đội phó Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

119.    Bà Van Thi Ty, 25 tuổi, xã Tu Chung, huyện Vĩnh Tường có con là Do Van Thoa ở bộ đội, chức vụ cán bộ thuộc trường Lục quân Việt Nam.

120.    Ông Dang Van Ty, xã Tu Chung, huyện Vĩnh Tường có con là Dang Van Hoach ở bộ đội, chức vụ tiểu đội phó thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

121.    Ông Tran Van Bung, thôn An Lao, xã Vinh Thinh, huyện Vĩnh Tường có con ở bộ đội là Tran Dinh Sinh, chức vụ chiến sĩ thuộc E55.

122.    Ông Dang Van Dương, thôn An Lao, xã Vinh Thinh, huyện Vĩnh Tường có con là Dang Van Bach ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

123.    Ông Do Gia Giem, thôn An Lao, xã Vinh Ninh, huyện Vĩnh Tường có con là Do Gia Hoach ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

124.    Ông Dang Quang Hien, thôn An Lao, xã Vinh Thinh, huyện Vĩnh Tường có em giai là Dang Quang Vinh ở bộ đội, chức vụ tiểu đội phó thuộc trung đoàn 98, đã hy sinh.

125.    Bà Nguyen Thi Ngai, 48 tuổi, thôn Mon Tri, xã Vinh Thinh, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Van Ke, chức vụ tiểu đội trưởng thuộc đại đoàn 316, đã hy sinh tại Điện Biên Phủ.

 

126.    Ông Vu Van Can, 32 tuổi, thôn Hoang Xa, xã Vinh Thinh, huyện Vĩnh Tường có anh giai là Vu Van Vuong ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 280, đã hy sinh.

127.    Ông Le Huy Moc, 55 tuổi, xã Cao Dai, Vĩnh Tường có cháu là Le Huy Khoan ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc trung đoàn 354.

128.    Ông To Quang En, thôn Cao Dai, xã Cao Dai, huyện Vĩnh Tường có con là To Quang Song ở bộ đội, chức vụ cán bộ thuộc phòng chính trị tổng đội 335.

129.    Chị Ta Thi Sau, thôn Binh Tru, xã Cao Dai, huyện Vĩnh Tường có chồng là Bui Nhu Sinh ở bộ đội, chức vụ cán bộ thuộc trung đoàn 349.

130.    Ông Chu Van Ngan, thôn Cao Xa, xã Cao Dai, huyện Vĩnh Tường có con ở bộ đội là Chu Van Soan, chức vụ chiến sĩ thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

131.    Chị Nguyen Thi Xin, thôn Cao Xa, xã Cao Dai, huyện Vĩnh Tường có chồng là Nguyen Dang Minh ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc đoàn 99.

132.    Ông Nguyen Thang Ngach, thôn Cao Xa, xã Cao Dai, huyện Vĩnh Tường có 2 con đi bộ đội là: Nguyen Thang Vinh, chiến sĩ trung đoàn 165 và Nguyen Thang Nguong, cán bộ thuộc tiểu đoàn 302.

 

133.    Ông Bui Nhu Yem, thôn xã Cao Đại, Vĩnh Tường có con là Bui Nhu Luu ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc trung đoàn 55, đã phục viên.

134.    Ông Nguyen Trong Luan, thôn Bình Chu, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường có em giai là Nguyen Trong Ngu ở bộ đội, chức vụ tiểu đội phó thuộc trung đoàn 148.

135.    Ông Truong Dinh Dinh, 39 tuổi, thôn Cao Xá, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường có em giai ở bộ đội là Truong Dinh Han, chức vụ tiểu đội trưởng trung đoàn 77.

136.    Ông Nguyen Viet Bo, thôn Dai Dinh, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường có em giai là Nguyễn Văn Sinh ở bộ đội, chức vụ tiểu đội phó thuộc trung đoàn 98.

137.    Ông Nguyen Van Van, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Kim Giao, chức vụ tiểu đội phó thuộc trung đoàn 55, đã phục viên.

138.    Bà Tran Thi Tam, 53 tuổi, thôn Luong Luc, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường có con là Bach Van Thai, chức vụ cán bộ đại đội thuộc đại đoàn 316, nay đã chuyển ngành.

139.    Ông Ta Van Ke, thôn Son Kieu, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường có con rể là Hồ Việt Dũng ở bộ đội, chức vụ cán bộ thuộc trung đoàn 77.

140.    Ông Nguyen Van The, thôn xã Chấn Hưng, Vĩnh Tường, có cháu ruột ở bộ đội là Nguyen Van Chi, chức vụ cán bộ thuộc đại đoàn 335.

141.    Ông Nguyen Van Ngo, thôn Hung Luc, xã Chấn Hưng, Vĩnh Tường, có con là Nguyen Van Tung, chức vụ chiến sĩ Cục Vận tải.

142.    Ông Hoang Van Tai, thôn Doi Can, huyện Vĩnh Tường có hai em vào bộ đội là: Hoang Van Nhan, chiến sĩ thuộc đại đoàn 312 và Hoang Xuan Loc, đã giải ngũ.

143.    Bà Nguyen Thi Sinh, thôn Hoa Ngoc, xã Doi Can, huyện Vĩnh Tường có con là Le Duc Cat ở bộ đội, chức vụ cán bộ thuộc đoàn 99.

144.    Ông Hoang Van Nham, thôn An Cat, xã Doi Can, huyện Vĩnh Tường có con là Hoang Van Quy ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

145.    Bà Nguyen Thi Neo, thôn Nhat Tan, xã Doi Can, huyện Vĩnh Tường có con ở bộ đội là Luong Van Hoc, chức vụ tiểu đội trưởng thuộc trung đoàn 209.

146.    Bà Cao Thi Vy, 48 tuổi, thôn Vũ Di, xã Doi Can, huyện Vĩnh Tường, gia đình có người tòng quân là Le Van Cu, chức vụ chiến sĩ thuộc  tiểu đoàn 435.

147.    Bà Chuong Thi Ngu, thôn An Cat, xã Doi Can, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyen Van My ở bộ đội, chức vụ cán bộ thuộc trung đoàn 675.

148.    Bà Nguyen Thi An, 24 tuổi, thôn Vu Di, xã Doi Can, huyện Vĩnh Tường có chồng là Nguyen Van Dien ở bộ đội, chức vụ tiểu đội trưởng thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc, thương binh được giải ngũ.

149.    Ông Nguyen Van Buong, xã Vu Di, Doi Can, Vĩnh Tường có con là Nguyen Van Khuoc ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc đại đoàn 316.

150.    Ông Nguyen Van De, thôn Vu Di, xã Doi Can, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Khac Tiep ở bộ đội, chức vụ tiểu đội trưởng thuộc Cục Vận tải.

151.    Bà Nguyen Thi Van, 28 tuổi, thôn Vu Di, xã Doi Can, Vĩnh Tường có chồng là Nguyen Van Tru ở bộ đội, chức vụ cán bộ thuộc tiểu đoàn 541.

152.    Ông Do Van Dung, 60 tuổi, thôn Yen Nhien, xã Doi Can, huyện Vĩnh Tường có con là Do Van The ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 43.

153.    Bà Do Thi At, thôn Lac Trung, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường có người nhà ở bộ đội là Nguyen Van Sau, chức vụ cán bộ thuộc trung đoàn chủ lực.

154.    Ông Nguyen Van Kim, thôn Fong Doanh, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Duy Can ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc trung đoàn 55.

155.    Ông Le Van Dung, Lac Chung, Bình Dương, Vĩnh Tường có con là Le Duc Hung ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc trung đoàn 55.

156.    Ông Le Van Him, thôn Lac Chung, xã Bình Dương, Vĩnh Tường có con là Le Dinh Khanh ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc trung đoàn 55.

157.    Ông Tran Van Fong, 52 tuổi, thôn xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường có người nhà ở bộ đội là Tran Van Trung, chức vụ cán bộ thuộc chủ lực.

158.    Bà Le Thi Phien, thôn Lac Chung, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường có con là Do Ngoc Hoa ở bộ đội, chức vụ tiểu đội trưởng thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

159.    Bà Tran Thi Trai, thôn Hương Dien, Bình Dương, huyện Vĩnh Tường có chồng là Kim Van Thung ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc trung đoàn 246.

160.    Ông Nguyen Van Lai, thôn Dong Vien, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Dinh Xuc ở bộ đội, chức vụ tiểu đội trưởng thuộc trung đoàn 77.

161.    Ông Le Van Thi, thôn Lac Chung, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường có em giai là Le Van Luc ở bộ đội, chức vụ tiểu đội phó thuộc trung đoàn 673.

162.    Bà Thieu Thi Fu, xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường có con là Le Som Huu ở bộ đội, chức vụ tiểu đội trưởng thuộc chủ lực, đã hy sinh.

163.    Bà Le Thi Tham, xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường có con là Le Quang Vu ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc, đã hy sinh.

164.    Bà Trinh Thi Hien, xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường có con là Le Van Y ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc, đã hy sinh.

165.    Ông Le Son Tuyen, xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường có anh là Le Son Dem, chức vụ tiểu đội phó thuộc chủ lực, đã hy sinh.

166.    Bà Le Thi Cha, 52 tuổi, xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường có con là Le Van Su, chức vụ tiểu đội trưởng thuộc chủ lực, đã hy sinh.

167.    Bà Le Thi Do, 65 tuổi, thôn Tuan Lo, xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường có con là Le Van Tuat ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc trung đoàn 462, đã hy sinh.

168.    Bà Thieu Thi Yen, 58 tuổi, thôn Tuan Lo, xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường có con là Hoang Quang Thoa ở bộ đội, chức vụ tiểu đội phó thuộc trung đoàn 55.

169.    Bà Thieu Thi Danh, 54 tuổi, thôn Tuan Lo, xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường có con là Thieu Van Sinh ở bộ đội, chức vụ trung đội phó thuộc tiểu đoàn 435.

170.    Ông Nguyen Van Gioi, thôn Fong Doanh, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Huu Thu ở bộ đội, chức vụ cán bộ thuộc E209.

171.    Bà Le Thi Gia, thôn Lac Chung, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Dinh Dau ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc D435.

172.    Bà Bui Thi Loc, thôn Lac Chung, xã Bình Dương, Vĩnh Tường có chồng là Le Dinh Ton, chức vụ tiểu đội trưởng thuộc chủ lực.

173.    Ông Le Van Triu, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường có em là Le Van Dai, chức vụ chiến sĩ thuộc đoàn 99, đã giải ngũ.

174.    Ông Vu Van Tam, thôn Luong Dien, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường có con là Vu Van Tinh ở bộ đội, chức vụ cán bộ thuộc Tỉnh đội Hai Ninh.

175.    Ông Nguyen Van Dich, 66 tuổi, thôn Lac Chung, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Dac Dien ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

176.    Bà Nguyen Thi So, 51 tuổi, thôn Lac Chung, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường có con là Do Van Vinh ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc đại đoàn 675.

177.    Bà Le Thi Deo, thôn Hương Dien, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường có con là Fan Van Ban, chức vụ chiến sĩ thuộc E176.

178.    Ông Tran Van Tuyen, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường có con là Tran Can Chuong, chức vụ tiểu đội trưởng thuộc E148.

179.    Bà Ngo Thi Khoan, thôn Hương Dien, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường có con là Kim Van Quat, chức vụ chiến sĩ thuộc Cục Vận tải.

180.    Ông Bui Van Dao, 55 tuổi, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường có con là Bui Ngoc Hien, chức vụ chiến sĩ thuộc trung đoàn 141.

181.    Bà Vu Thi Thuoc, thôn Fong Doanh, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường có con là Nghiem Xuan Loi, chức vụ chiến sĩ thuộc trung đoàn 176.

182.    Ông Nguyen Van Lai, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Dinh Suc, chức vụ tiểu đội trưởng thuộc E77.

183.    Bà Nguyen Thi Dung, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường có con là Tran Van Toan, chức vụ tiểu đội phó thuộc E148.

184.    Ông Nguyen Van Che, thôn Dong Vien, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Chi Tam, chức vụ cán bộ thuộc D6.

185.    Bà Dang Thi Tu, thôn Lac Chung, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường có con là Dang Van Vien, chức vụ chiến sĩ thuộc E55, đã giải ngũ.

186.    Bà Tran Thi Tiep, 60 tuổi, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Van Hoi, chức vụ chiến sĩ thuộc chủ lực.

187.    Bà Tran Thi Nhan, thôn Dong Vien, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường có con là Le Van Oai, chức vụ tiểu đội phó thuộc chủ lực.

188.    Bà Do Thi Suc, thôn Lac Chung, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường có con là Le Van La, chức vụ chiến sĩ thuộc chủ lực.

189.    Bà Cao Thi Lưu, thôn Fong Doanh, xã Bình Dương có con là Tran Van Thuy, chức vụ chiến sĩ thuộc đại đoàn 316.

190.    Bà Do Thi Fu, 37 tuổi, thôn Lac Chung, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường có chồng là Nguyen Van Chan, chức vụ cán bộ thuộc chủ lực.

191.    Bà Nghiem Thi Ty, 28 tuổi, thôn Fong Doanh, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường có chồng là Nghiem Xuan Dap, chức vụ chiến sĩ, đã giải ngũ.

192.    Ông Tran Van Hoi, xã Ly Nhan, huyện Vĩnh Tường có em là Tran Van Duoc, chức vụ chiến sĩ thuộc chủ lực, đã hy sinh.

193.    Ông Nguyen Van Nhu, 55 tuổi, xã Ly Nhan, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Van Rui, chức vụ chiến sĩ thuộc chủ lực.

194.    Bà Nguyen Thi Tuy, 56 tuổi, thôn Ly Nhan, Vĩnh Tường có con là Le Van Thach ở bộ đội chủ lực.

195.    Ông Nguyen Van Tri, 58 tuổi, thôn xã Ly Nhan, huyện Vĩnh Tường có hai con ở bộ đội là: Nguyen Dinh Than, chức vụ cán bộ chủ lực và Nguyen Van Tam, chức vụ cán bộ chủ lực.

196.    Vu Thi Hieu, 59 tuổi, thôn Ban Mach, xã Ly Nhan, Vĩnh Tường có người nhà ở bộ đội là Nguyen Danh Tuoc, chức vụ tiểu đội trưởng thuộc chủ lực.

197.    Ông Fung Van Ky, thôn Ban Mach, xã Ly Nhan, Vĩnh Tường có con là Fung Duy Can, chức vụ trung đội phó thuộc chủ lực.

198.    Bà Tran Thi Mit, thôn Ban Mach, xã Ly Nhan, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Van Dien ở bộ đội chủ lực.

199.    Ông Tran Van Tinh, xã Ly Nhan, huyện Vĩnh Tường có em là Tran Minh Son, chức vụ tiểu đội trưởng chủ lực.

200.    Ông Tran Van Cam, thôn Ban Mach, xã Ly Nhan, huyện Vĩnh Tường có con là Tran Ba Hoe, chức vụ cán bộ trung đội thuộc chủ lực.

201.    Ông Vu Van Dau, xã Ly Nhan, huyện Vĩnh Tường, có con là Vu Van Ty, chức vụ chiến sĩ thuộc chủ lực, đã giải ngũ.

202.    Ông Vu Van Luc, xã Ly Nhan, huyện Vĩnh Tường có em giai là Vu Van Lieu ở bộ đội thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc, đã hy sinh.

203.    Ông Nguyen Van Ky, 61 tuổi, xã Ly Nhan, huyện Vĩnh Tường có cháu đích tôn là Nguyen Van Thai, chức vụ chiến sĩ chủ lực, đã giải ngũ.

204.    Ông Fung Van Tuong, 54 tuổi, xã Ly Nhan, huyện Vĩnh Tường có con là Fung Duy Trinh ở bộ đội chủ lực, đã giải ngũ.

205.    Ông Tran Van An, 28 tuổi, thôn Ban Mach, xã Ly Nhan, huyện Vĩnh Tường ở bộ đội Vĩnh Phúc, đã giải ngũ.

206.    Ông Tran Van Chi, 33 tuổi, xã Ly Nhan, huyện Vĩnh Tường ở bộ đội chủ lực, chức vụ cán bộ tiểu đội, đã giải ngũ.

207.    Ông Tran Van Thung, 50 tuổi, xã Ly Nhan, huyện Vĩnh Tường có con là Tran Van Tuy ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ, đã hy sinh.

208.    Bà Tran Van Han, 62 tuổi, thôn xã Ly Nhan, huyện Vĩnh Tường có con là Fung Van Hien ở bộ đội chủ lực, đã hy sinh.

209.    Ông Nguyen Van Nung, 37 tuổi, xã Ly Nhan, huyện Vĩnh Tường có em giai là Nguyen Van Tham ở bộ đội thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc là liệt sỹ.

210.    Bà Fung Thi Thiem, 71 tuổi, xã Ly Nhan, huyện Vĩnh Tường có con nuôi là Tran Van Dap ở bộ đội thuộc đại đoàn 312, đã hy sinh.

211.    Ông Nguyen Van Mui, 54 tuổi, thôn Ba Mach, xã Ly Nhan, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Van Da ở bộ đội, chức vụ tiểu đội trưởng đại đoàn 351.

212.    Ông Hoang Duc Nham, 66 tuổi, xã Ly Nhan, huyện Vĩnh Tường có con là Hoang Duc Man ở bộ đội thuộc đại đoàn 316.

213.    Ông Tran Van Bien, 52 tuổi, xã Ly Nhan, huyện Vĩnh Tường có con là Tran Van Chi ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc bị địch bắt mất tích.

214.    Ông Nguyen Van Suu, xã Ly Nhan, huyện Vĩnh Tường có em giai là Nguyen Van Mui ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc Tỉnh đội Phú Thọ.

215.    Hoang Duc Mai, xã Ly Nhan, huyện Vĩnh Tường có con là Hoang Duc Bich ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 435.

216.    Bà Tran Thi Thach, 59 tuổi, xã Ly Nhan, huyện Vĩnh Tường có con là Do Van Luan ở bộ đội chủ lực.

217.    Bà Nguyen Thi Quyt, 56 tuổi, xã Ly Nhan, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Van Dang ở bộ đội chủ lực.

218.    Ông Nguyễn Van Qua, 59 tuổi, xã Ly Nhan, huyện Vĩnh Tường, có con là Nguyen Van Dinh ở bộ đội chủ lực.

219.    Ông Le Van Chiu, 69 tuổi, xã Ly Nhan, huyện Vĩnh Tường có em là Le Van Dinh ở bộ đội chủ lực.

220.    Bà Nguyen Thi Ut, 54 tuổi, thôn Bo Sao, xã Bo Linh, huyện Vĩnh Tường có người nhà đi bộ đội là Nguyễn Van Che, chức vụ chiến sĩ chủ lực, đã hy sinh.

221.    Ông Bui Van Quang, 56 tuổi, thôn Bach Hac, xã Bo Linh, huyện Vĩnh Tường có con là Bui Van Tam, cán bộ thuộc Cục Vận tải.

222.    Bà Nguyen Thi Thanh, 41 tuổi, xã Tu Chung, Vĩnh Tường có chồng là Dang Van Thuyet ở bộ đội chủ lực, nay đã được giải ngũ.

223.    Ông Nguyen Van Binh, xã Tu Chung, huyện Vĩnh Tường có cháu là Nguyen Hong Quang ở bộ đội chủ lực nay đã giải ngũ.

224.    Bà Le Thi Phan, xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường có con là Tran Van Bao ở bộ đội chủ lực thuộc đại đoàn 350, chức vụ cán bộ.

225.    Bà Bui Thi Duoc, xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường có cháu là Tran Van Huy ở bộ đội chủ lực Quân y viện 108.

226.    Ông Le Van Hân, 61 tuổi, thôn Yên Chu, xã Yên Bình có con là Le Van My ở bộ đội chủ lực.

227.    Ông Trần Van Khuc, 51 tuổi, thôn Yên Trù, xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường có con là Trần Van Cân ở bộ đội chủ lực.

228.    Ông Trần Van Phong, 53 tuổi, thôn Yên Trù, xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường có cháu là Tran Van Luan ở bộ đội chủ lực.

229.    Bà Lê Thi Thon, 51 tuổi, xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường có người nhà ở bộ đội là: Pham Van Pu, bộ đội chủ lực.

230.    Ông Lê Van Nhâm, thôn Luc Dien, xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Van Thu, chiến sĩ ở bộ đội chủ lực tỉnh Vĩnh Phúc.

231.    Ông Trần Van Bang, 39 tuổi, huyện Vĩnh Tường, xã Yên Bình có em là Trần Van Mot ở bộ đội chủ lực.

232.    Bà Pham Thi Do, 72 tuổi, thôn Luc Dien, xã Yên Bình có con là Lê Van Tam, chiến sĩ thuộc bộ đội chủ lực.

233.    Bà Trần Thị Thanh, 56 tuổi, thôn Luc Dien, xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường có con là Pham Van My ở bộ đội chủ lực trung đoàn 354.

234.    Trần Van Doàn, 62 tuổi, thôn Luc Dien, xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường có con là Trần Van Lữ, tiểu đội phó thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

235.    Bà Trần Thi Bá, xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Van Dịnh, chứcv ụ cán bộ thuộc đại đội 351.

236.    Bà Nguyễn Thị Chắn, thôn Luc Dien, xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường có em là Trần Van Tham ở bộ đội, chức vụ tiểu đội trưởng thuộc tiểu đoàn 28.

237.    Ông Lê Van Ngọc, thôn Yen Chu, xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường có em là Lê Van Khuê ở bộ đội chủ lực.

238.    Ông Bui Van Nhân, thôn Yen Chu, xã Yen Binh, huyện Vĩnh Tường có em là Bui Kim Duc ở bộ đội chủ lực thuộc đại đoàn 308.

239.    Bà Bui Thị Cuu, thôn Yen Chu, xã Yên Binh, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Van Ky ở bộ đội chủ lực, chiến sĩ thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

240.    Ông Nguyen Van Binh, 57 tuổi, thôn Yen Chu, xã Yen Binh, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Van Phuc ở bộ đội chủ lực.

241.    Ông Trần Van Tụp, 56 tuổi, thôn Yen Chu, xã Yen Binh, huyện Vĩnh Tường có con là Trần Van Nhíu ở bộ đội chủ lực thuộc đại đoàn 316.

242.    Ông Bui Van Bè, 65 tuổi, thôn Yen Chu, xã Yen Binh, huyện Vĩnh Tường có con là Bui Van Dụng ở bộ đội đoàn 32.

243.    Ông Bui Van Tề, 53 tuổi, thôn Yen Chu, xã Yen Binh, huyện Vĩnh Tường có con là Bui Van Gia ở bộ đội chủ lực đại đoàn 308.

244.    Bà Lê Thi Hõ, thôn Luc Dien, xã Yen Binh, huyện Vĩnh Tường có con là Tran Van Ngói ở bộ đội chủ lực.

245.    Bà Bui Thi Dược, 35 tuổi, thôn Yen Chu, xã Yen Binh, huyện Vĩnh Tường có anh là Tran Van Sót, chức vụ cán bộ thuộc trung đoàn 600.

246.    Bà Bùi Thi Ý, thôn Yen Chu, xã Yen Binh, huyện Vĩnh Tường có con là Tran Van Chi ở bộ đội chủ lực đoàn 32.

247.    Ông Tran Van Khoan, 57 tuổi, xã Ly Nhan, huyện Vĩnh Tường có con là Tran Van Bối, thuộc đơn vị chủ lực Khu Việt Bắc.

248.    Lê Thi Loan, thôn Bo Sao, xã Bo Linh, huyện Vĩnh Tường có người nhà ở bộ đội là Do Van Sy, chức vụ trung đội trưởng chủ lực, đã giải ngũ.

249.    Ông Vu Van San, thôn Phu Lâp, xã Tam Phuc, huyện Vĩnh Tường có con là Vu Van Khoản ở bộ đội, đã hy sinh.

250.    Ông Nguyen The Dê, thôn Phuc Lâp, xã Tam Phuc, huyện Vĩnh Tường ở bộ đội, hiện nay là thương binh được giải ngũ.

251.    Ông Nguyễn Van Miên, thôn Phu Lâp, xã Tam Phuc, huyện Vĩnh Tường ở bộ đội, hiện nay là thương binh được giải ngũ.

252.    Ông Nguyễn Van Thìn, 55 tuổi, sinh quan xa Nang Ha, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, trú quán thôn Thổ Tang, xã Thai Hoc, huyện Vĩnh Tường có con là Ngo Van Khoa ở bộ đội Vĩnh Phúc, đã hy sinh.

253.    Bà Nguyễn Thị Vân, thôn Lac Chung, xã Binh Duong, huyện Vĩnh Tường có chồng là Le Dang Phêt, chức vụ chiến sĩ ở bộ đội chủ lực tỉnh Vĩnh Phúc.

254.    Ông Lê Chi So, xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường có con là Lê Chi Tan ở bộ đội  đã hy sinh.

255.    Ông Bui Quang Huấn, xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường có con là Bui Van Dạo ở bộ đội chủ lực, chiến sĩ thuộc trung đoàn 55.

256.    Phạm Văn Lãm, thôn Van Ô, xã Van Xuan, huyện Vĩnh Tường có con giai là Phạm Văn Võ ở bộ đội thuộc đoàn 99.

257.    Ông Nguyen Van Luan, thôn Van Ô, xã Van Xuan, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyễn Van Cải ở bộ đội, cán bộ tiểu đội thuộc chủ lực.

258.    Lê Van Tuu, thôn Van Ô, xã Văn Xuan, huyện Vĩnh Tường có con là Lê Van Tài ở bộ đội chủ lực.

259.    Bà Nguyen Thi Loan, 69 tuổi, thôn Van Ô, xã Van Xuan, huyện Vĩnh Tường có người nhà tòng quân là Kim Van Tich, đã hy sinh.

260.    Bà Nguyen Thi Cát, thôn Van Ô, xã Van Xuan, huyện Vĩnh Tường có người ở bộ đội là Nguyen Van Khoa, trung đoàn 89, đã hy sinh.

261.    Nguyen Van Dụ, thôn Van Ô, xã Van Xuan, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Van Họ, chức vụ chiến sĩ, đã hy sinh.

262.    Bà Nguyen Thi Thuong, thôn Van Ô, xã Van Xuan, huyện Vĩnh Tường có con là Phạm Van Thơm ở bộ đội, đã hy sinh.

263.    Bà Nguyen Thi Chung, xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường có 2 con ở bộ đội là:

-  Nguyen Cong Chắt đã được giải ngũ.

-  Nguyen Cong Tấn tại ngũ chủ lực.

264.    Bà Nguyễn Thị Gái, xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường có 2 con ở bộ đội là:

-  Trần Doãn Tuan, tiểu đội phó bộ đội chủ lực.

-  Trần Doãn Thuyết, cán bộ ở chủ lực.

265.    Bà Nguyen Thị Xâm, thôn Bồ Sao, xã Bo Linh, huyện Vĩnh Tường có chồng ở bộ đội là Nguyen Van Ấm đã được giải ngũ.

266.    Bà Nguyen Thị Dần, xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Van Tuyen ở bộ đội chủ lực, chiến sĩ.

267.    Ông Vu Van Giai, xã Vinh Thịnh, huyện Vĩnh Tường có con là Vu Kim Lien, bộ đội chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 435.

268.    Bà Trần Thị Hệ, Hoàng Xa, xã Vinh Thịnh, huyện Vĩnh Tường có chồng là Trần Ba Kiều ở bộ đội, tại ngũ.

269.    Ông Hà Van Noãn, xã Vinh Thịnh, huyện Vĩnh Tường có con là Hà Van Viện ở bộ đội, chức vụ cán bộ thuộc tiểu đoàn I44.

270.    Bà Nguyễn Thị Cự, xã Vinh Thịnh, huyện Vĩnh Tường có con là Hà Khao Chử ở bộ đội, chức vụ cán bộ thuộc trung đoàn 45.

271.    Bà Hà Thị Cam, xã Vinh Thịnh, huyện Vĩnh Tường có chồng là Dang Van Tòng ở bộ đội, chức vụ cán bộ thuộc trung đoàn 141.

272.    Nguyễn Trọng Lieu, thôn Khach Nhi, xã Vinh Thịnh, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyễn Trọng Lượng ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

273.    Ông Do Gia Lại, thôn An Lac, xã Vinh Thịnh, huyện Vĩnh Tường có anh giai là Do Gia Dich ở bộ đội chủ lực.

274.    Ông Nguyễn Van Khoay, thôn Khach Nhi, xã Vinh Thịnh, huyện Vĩnh Tường có em giai là Nguyen Van Côi ở bộ đội chủ lực.

275.    Bà Tinh Thị Nở, thôn An Lac, xã Vinh Thịnh, huyện Vĩnh Tường có con là Dang Quang Khuê ở bộ đội, tại ngũ.

276.    Ông Phạm Bà Mực, xã Đoan Ket, huyện Vĩnh Tường, bản thân ở bộ đội, chức vụ trung đội phó, đã chuyển ngành.

277.    Bà Phạm Thi Diệp, thôn Diêm Xuan, xã Đoan Ket, huyện Vĩnh Tường có chồng là Hà Trong Tính ở bộ đội, chức vụ trung đội phó thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

278.    Ông Nguyen Van Tài, thôn Viet Hung, xã Doan Ket, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Van Chí ở bộ đội, tại ngũ.

279.    Ông Nguyen Van Ngo, xã Chân Hung, huyện Vĩnh Tường có 2 con ở bộ đội là: Nguyen Van Tung và Nguyen Van Bi, tại ngũ.

280.    Bà Lê Thị Hả, thôn Huong Luc, xã Chân Hung, huyện Vĩnh Tường có con là Trần Van Duật ở bộ đội chủ lực.

281.    Ông Lê Van Chức, xã Chân Hung, huyện Vĩnh Tường có con là Lê Van Sau ở bộ đội thuộc trung đoàn I48.

282.    Ông Bùi Van An, luong luc xã Chân Hung, huyện Vĩnh Tường có con là Bùi Van Nhượng, chức vụ cán bộ thuộc đại đoàn 304.

283.    Ông Chu Van Sap, thon Huong Luc, xã Chân Hung, huyện Vĩnh Tường có con là Chu Van Nến ở bộ đội, tại ngũ.

284.    Ông Nguyễn Chiên Côi, xã Bo Linh, huyện Vĩnh Tường, bản thân ở bộ đội, chức vụ trung đội phó, được giải ngũ.

285.    Bà Hoàng Thị Thủy, thôn Bach Hac, huyện Vĩnh Tường có con là Khong Trọng Dat ở bộ độ chủ lực, cán bộ thuộc đại đội 316.

286.    Bà Nguyễn Mạnh Quý, pho Bach Hac, xã Bo Linh, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Minh Tân ở bộ đội chủ lực, tiểu đội trưởng thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

287.    Bà Nguyen Thi Máy, xã Bo Linh, huyện Vĩnh Tường có con ở bộ đội là Lê The Tru, chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 435.

288.    Bà Nguyễn Thị Chung, thôn Môn Tri, xã Vinh Thịnh, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyễn Van Vân ở bộ đội chủ lực tại ngũ.

289.    Bà Trần Thi Sòe, thôn An Lac, xã Vinh Thịnh, huyện Vĩnh Tường có 2 con đi bộ đội là:

-  Le Van Nung, chức vụ chiến sĩ trung đoàn I4I.

-  Le Van Hai, chức vụ chiến sĩ thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

290.    Ông Hà Van Thuyet, thôn An Lac, xã Vinh Thịnh, huyện Vĩnh Tường có em giai là Hà Van Tài, tại ngũ.

291.    Ông Vũ Van Thú, thôn An Lac, xã Vinh Thịnh, huyện Vĩnh Tường có con là Vu Van Chiến ở bộ độ chủ lực, đã được giải ngũ.

292.    Ông Kiêu Van Khôi, thôn Khach Nhi, xã Vinh Thịnh, huyện Vĩnh Tường có con là Kiêu Van Ngo ở bộ đội chủ lực, chức vụ cán bộ.

293.    Ông Kiều Van Dũng, thôn Khach Nhi, xã Vinh Thịnh, huyện Vĩnh Tường có con là Kiều Van Vỹ ở bộ đội chủ lực, đã hy sinh.

294.    Bà Vũ Thị Lùn, thôn Khach Nhi, xã Vinh Thịnh, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Trọng Kén, tại ngũ.

295.    Bà Nguyễn Thị Tý, thôn Hoàng Xa, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường có con là Hoàng Van Tân ở bộ đội 308 nay là thương binh giải ngũ.

296.    Bà Nguyễn Thị Ngãi xom Môn Tri, xã Vinh Thịnh, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Van Nệ thuộc đại đoàn 316, liệt sỹ.

297.    Ông Tran Van Hoan, thôn An Lac, xã Vinh Thịnh, huyện Vĩnh Tường có 2 con ở bộ đội là:

-  Trân Van Nhi, chiến sĩ thuộc đoàn 99.

-  Trân Van Chấn, chiến sĩ thuộc chủ lực.

298.    Ông Trân Van Cam, xã Ly Nhan, huyện Vĩnh Tường có 2 con ở bộ đội là:

-  Trân Quang Chanh, chức vụ cán bộ chủ lực.

-  Trân Van Phao, chức vụ cán bộ chủ lực.

299.    Ông Hà Van Võ, thôn Son Tang, xã Thai Hoc, huyện Vĩnh Tường, bản thân ở bộ đội thuộc đại đoàn 308 nay đã được giải ngũ.

300.    Bà Dỗ Thị Da, thôn Son Tang, xã Thai Hoc, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Thành Su, ở bộ đội chủ lực đại đoàn 304.

301.    Ông Phung Van Bình, thôn Son Tang, xã Thai Hoc, huyện Vĩnh Tường có con là Phung Van Thai ở bộ đội thuộc đại đoàn 308.

302.    Ông Chu Van Thích, xã Đoàn Ket, huyện Vĩnh Tường có con là Chu Van Chac ở bộ đội, tiểu đoàn 322 Việt Bắc.

303.    Ông Chu Van Thich, xã Minh Phu, huyện Vĩnh Tường có con là Chu Van Hạu ở bộ đội Tỉnh đội Tuyên Quang.

304.    Ông Nguyen Van Trần, thôn Son Tang, xã Thai Hoc, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyễn Huu Tran ở bộ đội chủ lực.

305.    Ông Hà Duc Nghien, thôn Son Tang, xã Thai Hoc, huyện Vĩnh Tường, bản thân ở bộ đội chủ lực đã được giải ngũ.

306.    Ông Ha Van But, 73 tuổi, thôn Son Tang, xã Thai Hoc, huyện Vĩnh Tường có con là Ha Van Doa ở bộ đội.

307.    Bà Nguyen Thị Thinh, 65 tuổi, thôn Son Tang, xã Thai Hoc, huyện Vĩnh Tường có con là Phung Van Tín ở bộ đội, đã hy sinh.

308.    Ông Phung Trọng Dấu, thôn Son Tang, xã Thai Hoc, huyện Vĩnh Tường có con là Phung Van Tâp ở bộ đội chủ lực.

309.    Bà Nguyen Thị Nhắt, 31 tuổi, thôn Son Tang, xã Thai Hoc, huyện Vĩnh Tường có em giai Nguyen Van Xuan ở bộ đội chủ lực.

310.    Bà Ha Thị Bôn, xã Thai Hoc, huyện Vĩnh Tường có chồng là Phung Van Ut ở bộ đội chủ lực.

311.    Ông Hà Van Dậu, 59 tuổi, thôn Son Tang, xã Thai Hoc, huyện Vĩnh Tường có con ở bộ đội là Ha Huong, đã được giải ngũ.

312.    Bà Nguyen Thị Nhớn, thôn Son Tang, xã Thai Hoc, huyện Vĩnh Tường có con là Phung Van Biet ở bộ đội chủ lực, đã được giải ngũ.

313.    Bà Nguyễn Thị Tèo, thôn Son Tang, xã Thai Hoc, huyện Vĩnh Tường có chồng là Hà Van Cừ ở bộ đội chủ lực đại đoàn 308.

314.    Ông Nguyễn Van Doanh, 67 tuổi, thôn Son Tang, xã Thai Hoc, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Van Bê, tại ngũ.

315.    Ông Hà Van Dậu, 59 tuổi, thôn Son Tang, xã Thai Hoc, huyện Vĩnh Tường có con là Hà Van Mão ở bộ độ chủ lực, đã hy sinh ở Nghĩa Lộ.

316.    Bà Nguyen Thị Nhấm, 67 tuổi, thôn Son Tang, xã Thai Hoc, huyện Vĩnh Tường có con ở bộ đội là Nguyen Van Gao, đã hy sinh năm 1951 tại Hong Quảng.

317.    Bà Nguyen Thi Thèm, thôn Son Tang, xã Thai Hoc, huyện Vĩnh Tường có chồng là Hà Van Hào ở bộ đội chủ lực đã giải ngũ.

318.    Bà Chu Thị Gái, thôn Son Tang, xã Thai Hoc, huyện Vĩnh Tường có con là Vu Van Dân ở bộ đội chủ lực.

319.    Ông Pham Van Dộng, thôn Son Tang, xã Thai Hoc, huyện Vĩnh Tường có em giai là Pham Van Nhớn ở bộ đội đại đoàn 312.

320.    Ông Phung Van Hiẹu, thôn Son Tang, xã Thai Hoc, huyện Vĩnh Tường, có em giai là Phung Van Thai ở bộ đội chủ lực đại đoàn 312.

321.    Ông Hạ Van Soạn, thôn Son Tang, xã Thai Hoc, huyện Vĩnh Tường có con là Hạ Van Dụ ở bộ đội đại đoàn 351, tại ngũ.

322.    Ông Vũ Van Tuyển, thôn Son Tang, xã Thai Hoc, huyện Vĩnh Tường có con là Vũ Van Dắc ở bộ đội chủ lực, đã hy sinh.

323.    Bà Chu Thị Gái, thôn Son Tang, xã Thai Hoc, huyện Vĩnh Tường có con là Vu Van Giáp ở bộ đội chủ lực, đã hy sinh.

324.    Ông Ha Van Soạn, 63 tuổi, thôn Son Tang, xã Thai Hoc, huyện Vĩnh Tường có con là Hà Van Nhỡ ở bộ đội chủ lực, cán bộ đã hy sinh.

325.    Ông Nguyen Van Lệ, thôn Son Tang, xã Thai Hoc, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Van Dố ở bộ đội chủ lực, đã hy sinh.

326.    Ông Nguyễn Van Phung, 66 tuổi, thôn Son Tang, xã Thai Hoc, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyễn Văn Lâm ở bộ đội chủ lực, đã hy sinh.

327.    Ông Phung Văn Thiệu, thôn Son Tang, xã Thai Hoc, huyện Vĩnh Tường có em ruột là Phung Van Dán ở bộ đội chủ lực, đã hy sinh.

328.    Bà Vu Thị Ty, 73 tuổi, thôn Son Tang, xã Thai Hoc, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Huu Tiếp ở bộ đội, chức vụ trung đội trưởng nay đã được chuyển ngành.

329.    Ông Nguyen Van Bài, 40 tuổi, thôn Son Tang, xã Thai Hoc, huyện Vĩnh Tường, bản thân ở bộ đội, chức vụ tiểu đội phó đã giải ngũ.

330.    Ông Hạ Van Tèo, thôn Son Tang, xã Thai Hoc, huyện Vĩnh Tường có con là Hạ Van Phuc ở bộ đội, đại đoàn 308 được giải ngũ.

331.    Ông Hoàng Van Nhân, thôn Van Hà, xã Ly Nhan, huyện Vĩnh Tường, bản thân ở bộ đội thuộc trung đoàn 55 nay được giải ngũ.

332.    Vu Van Quyet, xã Ly Nhan, huyện Vĩnh Tường, bản thân ở bộ đội chủ lực, chức vụ cán bộ nay được giải ngũ.

333.    Trần Van Kiện, xã Ly Nhan, huyện Vĩnh Tường, ở bộ đội thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc nay đã được giải ngũ.

334.    Ông Lê Van Dũng, thôn Lac Chung, xã Binh Duong, huyện Vĩnh Tường có con là Le Van Kinh ở bộ đội hiện nay vẫn tại ngũ.

335.    Bà Khong Thị Phong, xã Binh Duong, huyện Vĩnh Tường có chồng là Nguyen The Tục ở bộ đội, chức vụ trung đội trưởng thuộc trung đoàn 55, nay được giải ngũ.

336.    Bà Hoàng Thị Vụ, 66 tuổi, xã Tuan Chinh, huyện Vĩnh Tường có 2 con ở bộ đội là:

-  Lê Van Mac, chức vụ chiến sĩ bộ đội chủ lực đã được giải ngũ.

-  Lê Van Cam, chức vụ tiểu đội trưởng thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc đã thất lạc.

337.    Ông Hoàng Quang Ngãi, thôn Tuan Lô, xã Tuan Chinh, huyện Vĩnh Tường có con là Hoàng Quang Liệu ở bộ đội từ năm 1946.

338.    Bà Van Thi Nhị, thôn Van Chung, xã Tu Chung, huyện Vĩnh Tường có con là Vu Van Ngọ ở bộ đội, chức vụ tiểu đội trưởng ở bộ đội chủ lực.

339.    Bà Vu Thị Gai, 64 tuổi, xã Tu Chung, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Van Dường ở bộ đội từ năm 1951.

340.    Ông Nguyen Van Nhân, 42 tuổi, thôn Van Chung, xã Tu Chung, huyện Vĩnh Tường có em giai là Nguyen Văn Ngọc, chức vụ cán bộ thuộc đại đoàn 316.

341.    Ông Dang Van Bè, 51 tuổi, xã Tu Chung, huyện Vĩnh Tường có con là Dang Van Tý ở bộ đội Vĩnh Phúc năm 1949.

342.    Bà Nguyen Thị Rua, thôn Loc Hậu, xã Vinh Ninh, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Huu Thức ở bộ đội chủ lực tỉnh Vĩnh Phúc, chức vụ chiến sĩ.

343.    Bà Lương Thị Thuần, thôn Kim Xa, xã Vinh Ninh, huyện Vĩnh Tường, huyện Vinh Ninh có em là Trân Van Hưởng ở bộ đội, chức vụ cán bộ thuộc trung đoàn 45.

344.    Bà Hoàng Thi Ngư, thôn Van Chung, xã Tu Chung, huyện Vĩnh Tường có con là Dạng Quang Thung bộ đội, chức vụ tiểu đội trưởng thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

345.    Bà Dõ Thị Vinh, xã Tu Chung, huyện Vĩnh Tường có con là Dang Va Tăng là thương binh.

346.    Ông Nguyen Van Lien, 58 tuổi, thôn Van Chung, xã Tu Chung, huyện Vĩnh Tường có cháu ruột là Nguyen Đình Phung ở bộ đội, chức vụ trung đội phó thuộc trung đoàn 50.

347.    Ông Dạng Van Ky, thôn Van Chung, xã Tu Trung, huyện Vĩnh Tường có con là Dạng Van Uyen ở bộ đội, chức vụ tiểu đội trưởng, hiện tại ngũ.

348.    Ông Lê Văn Doang, thôn Quang Cu, xã Tuan Chinh, huyện Vĩnh Tường có em ruột là Lê Văn Nộ ở bộ đội, chức vụ cán bộ thuộc phân viện 9.

349.    Ông Nguyen Quang Sửu, 45 tuổi, thôn Đại Định, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Văn Chinh ở bộ đội Vĩnh Phúc.

350.    Bà Dào Thị Xuất, thôn Binh Tru, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Trọng Thêm ở bộ đội thuộc trung đoàn 248.

351.    Ông Lê Văn Khoái, 57 tuổi, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường có con là Lê Van Mât ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc trung đoàn thủ đô.

352.    Bà Phung Thị Nhạn, 54 tuổi, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường có con là Phung Van Khê ở bộ đội, chức vụ, chiến sĩ thuộc trung đoàn 148.

353.    Bà Tô Thị Mô, thôn Đinh Chu, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường có con là Bùi Xuan Tràng ở bộ đội, chức vụ tiểu đội trưởng thuộc Cục Vận tải.

354.    Ông Nguyen Bà Hổ, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, bản thân ở bộ đội chủ lực nay được giải ngũ.

355.    Bà Chu Thị Mỳ, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường có chồng là Vu Tien Ích ở bộ đội, chức vụ trung đội trưởng.

356.    Bà Trần Thị Ngọc Liễu, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường có chồng là Tran Tâm ở bộ đội chủ lực, chức vụ cán bộ.

357.    Bà Do Thị Màn, thôn Kien Cuong, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường có chồng là Nguyen Thủy ở bộ đội chủ lực, chức vụ cán bộ.

358.    Bà Nguyen Thị Tích, thôn Kien Cuong, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường có con là Truong Quang Nhiệm ở bộ đội thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

359.    Ông Hoàng Van Sực, thôn Tân An, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường có con là Hoàng Van Dầy ở bộ đội thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

360.    Bà Nguyen Thị Dần, thôn Tân An, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường có em là Ha Van Tự ở bộ đội chủ lực.

361.    Ông Hoàng Van Hùng, thôn Tân An, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường có em là Hoàng Van Dũng ở bộ đội thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

362.    Bà Nguyen Thị Dân, thôn Tân An, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường có con là Hà Van Xạ ở bộ đội, tại ngũ.

363.    Ông Chuong Tá Chang, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường có con là Truong Tá Tỵ ở bộ đội, tại ngũ.

364.    Bà Truong Thi Huê, thôn Hoi Cuong, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Van Tơ ở bộ đội trung đoàn 165.

365.    Ông Trân Van Hành, thôn Hoi Cuong, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Van Kinh, chức vụ chiến sĩ thuộc trung đoàn 45.

366.    Ông Chu Van Hoành, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường có con là Chu Van Quỳnh ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc đại đoàn 325.

367.    Bà Truong Thị Toàn, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyễn Dắc Tuyet ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc trung đoàn 55.

368.    Ông Lê Thê Nghị, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường có thân nhân tòng quân là Nguyen Van Hành ở bộ đội chủ lực.

369.    Ông Nguyen Van Mùi, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường có em là Nguyen Van Thân ở bộ đội thuộc đại đội 75 Vĩnh Phúc.

370.    Ông Nguyen Dac Sinh, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Dac Mâu ở bộ đội chủ lực thuộc trung đoàn 367.

371.    Bà Truong Thi Duyên, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường có con là Phan Bà Tiến ở bộ đội chủ lực.

372.    Ông Nguyen Viet Du, thôn Khu Thượng, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Viet Xuan ở bộ đội thuộc trung đoàn 325.

373.    Ông Truong Duc Dảng, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường có con là Truong Dúc Ngô ở bộ đội thuộc tiểu đoàn 435.

374.    Ông Phan Duy Phổ, thôn Kien Cuong, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường có con là Phan Duy Hân ở bộ đội thuộc trung đoàn 45.

375.    Bà Phạm Thi Tý, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, chồng là Lê Duy Khoát ở bộ đội thuộc đội điều trị 3.

376.    Bà Nguyen Thi Tự, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường có chồng là Phạm Tiến Tý ở bộ đội thuộc trung đoàn 55.

377.    Ông Do Kim Sự, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường có em là Do Kim Nghiệp ở bộ đội thuộc đoàn 555.

378.    Ông Truong Trong Luận, 58 tuổi, thôn Kien Cuong, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường có con là Truong Trọn Tân ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 435.

379.    Bà Duong Thị Lộc, thôn Kien Cuong, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Viet Chức ở bộ đội thuộc đại đoàn 351.

380.    Bà Phan Thị Chân, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường có chồng là Nguyen Duc Văn ở bộ đội thuộc trung đoàn thủ đô.

381.    Ông Dàm Van Tac, thôn Ba Xa, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường có con là Dàm Van Tac ở bộ đội thuộc tiểu đoàn 435.

382.    Ông Duong Van Dạt, thôn An Thọ, xã Kien Cuong, huyện Vĩnh Tường có em là Duong Van Yên ở bộ đội, chức vụ tiểu đội trưởng thuộc đoàn 106.

383.    Ông Duong Van Dộn, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường có con là Duong Van Mục ở bộ đội, chức vụ tiểu đội phó thuộc tiểu đoàn 435.

384.    Bà Nguyen Thi Buoi, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường có chồng là Phan Ba Biện ở bộ đội thuộc D55 đã phục viên về nhà.

385.    Bà Nguyen Thị Sen, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường có chồng là Nguyen Van Tiến ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc D435.

386.    Bà Cao Thị Kiểm, thôn Chung, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Đình Hồ ở bộ đội thuộc trung đoàn 238.

387.    Bà Lê Thị Hớn, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường có cháu là Chuong Van Mộ ở bộ đội thuộc trung đoàn 55 đã phục viên.

388.    Truong Quang Thủ, thôn Kien Cuong, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường có em là Truong Quang Dịnh ở bộ đội thuộc trung đoàn 238.

389.    Bà Cao Thị Ngạn, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường có chồng là Chuong Quang Tiệp, bộ đội hiện tại ngũ.

390.    Ông Truong Trọng Kỷ, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường có em là Truong Trọng Tục ở bộ đội thuộc tiểu đoàn 435.

391.    Bà Bùi Thị Rot, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường có con là Truong Quang Thụ ở bộ đội thuộc đại đoàn 312 (nay đã chuyển ngành).

392.    Bà Nguyen Thị Nguyen, thôn Hung Luc, xã Chấn Hưng, huyện Vinh Tường có cháu là Nguyen Ba Dọc ở bộ đội, chức vụ tiểu đội phó thuộc đại đội 71 Hà Giang.

393.    Ông Lê Nhu Tuệ, thôn Hung Luc, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường có con là Lê Nhu Dỉnh ở bộ đội, chức vụ cán bộ thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

394.    Ông Lê Van Ngu, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường có em là Lê Van Dong ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc trung đoàn 248.

395.    Bà Phạm Thị Tập, xã Bo Linh, huyện Vĩnh Tường có con là Lê Kỳ Ức, bộ đội trung đoàn 155.

396.    Bà Phạm Thị Tiền, xã Tu Chung, huyện Vĩnh Tường có em giai là Phạm Chu Chinh ở bộ đội 21.

397.    Bà Lê Thị Cong, 56 tuổi, xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường có con là Nguyen Kim Ngan ở bộ đội, chức vụ cán bộ thuộc đội 21.

398.    Bà Trần Thị Tụ, thôn Bạch Hạc, xã Bo Linh, huyện Vĩnh Tường có em là Nguyen Van Sự ở bộ đội, tại ngũ.

399.    Ông Trân Duc Lượng, xã Bo Linh, huyện Vĩnh Tường có thân nhân là Trân Van Quảng ở bộ đội khong quan chinh thuong Lào đã hy sinh ngày 18/9/1952.

400.    Ông Lê Van Tốn, 57 tuổi, thôn Luong Dien, xã Binh Duong, huyện Vĩnh Tường có con là Lê Van Dốp ở bộ đội, chức vụ chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 435 Liên khu Việt Bắc.

 

Điều 2. Ông Chủ tịch Uỷ ban hành chính tỉnh Vĩnh Phúc chiểu Nghị định thi hành./.           

Chi cục Văn Thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng giới thiệu!

 

 

Trần Thu Trang
Chi cục Văn thư, Lưu trữ - Sở Nội vụ

           

 

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5