Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2019

11/06/2019

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 và Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019; Kế hoạch số 26/KH-SNV ngày 04/5/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc về bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2019.

Ngày 06/6/2019, Sở Nội vụ đã phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và các đơn vị có liên quan mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 cho gần 300 công chức, viên chức của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh.


Ông Trần Văn Sửu - Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu khai giảng

Đến dự, chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt các nội dung tại lớp bồi dưỡng có ông Trần Văn Sửu - Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc; TS. Nguyễn Thị Chinh - Trưởng phòng Nghiên cứu, ứng dụng và Chuyển giao công nghệ,  Trung tâm Khoa học và Công nghệ Văn thư - Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Bộ Nội vụ.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, ông Trần Văn Sửu - Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ quán triệt, yêu cầu tới các học viên phải thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp học, tiếp thu đầy đủ các nội dung được bồi dưỡng để vận dụng vào thực tiễn công việc tại các cơ quan, đơn vị nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 các học viên đã được tiếp thu các nội dung mới về công tác văn thư, lưu trữ như:

1. Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

2. Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ về Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của cơ quan tổ chức..

3. Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ về Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử.

4. Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ Nội vụ về Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ (Lĩnh vực Văn thư – Lưu trữ). 

                                                        Toàn cảnh lớp bồi dưỡng                                           

Qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Từng bước áp dụng và thực hiện có hiệu quả Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV vào quản lý văn bản, hồ sơ và lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh là yêu cầu cần thiết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Đặng Trần Hưng
Chi cục Văn thư, Lưu trữ - Sở Nội vụ

 

Tháng 2, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13