Giới thiệu tài liệu lưu trữ thuộc phông Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc, phông Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị trực thuộc Sở (Phần 1)

08/08/2019

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước 28/8/1945 - 28/8/2019, Chi cục Văn thư - Lưu trữ giới thiệu phông lưu trữ tài liệu Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị trực thuộc.

Năm 1945, sau khi cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi về tay nhân dân, Chính phủ lâm thời quyết định tự cải tổ gồm 13 Bộ và 15 Bộ trưởng do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Trong đó, có Bộ Nội vụ do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm Bộ trưởng. Ngày 28/8/1945 đã đi vào lịch sử là ngày khai sinh Bộ Nội vụ và đánh dấu sự ra đời của ngành Tổ chức Nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Cùng với hệ thống nội vụ cả nước, Ban Tổ chức chính quyền tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động theo địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũ. Tháng 1/1958, tỉnh Vĩnh Phúc sáp nhập với tỉnh Phú Thọ, thành lập tỉnh Vĩnh Phú. Năm 1997, sau khi tái lập tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 13/01/1997 UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 03/QĐ-UB về việc thành lập Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc. Đến cuối năm 2003, Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc đổi tên thành Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc theo Quyết định số 248/2003/QĐ-TTg ngày 20/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong phần đầu bài viết, Chi cục Văn thư - Lưu trữ giới thiệu nội dung tài liệu lưu trữ thuộc phông Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc và phông Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc.

Phông Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc (thời gian tài liệu từ năm 1997 đến tháng 11/2003):

Tài liệu thuộc phông Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc gồm 761 hồ sơ, 103 hộp tương ứng hơn 11 mét giá. Thành phần tài liệu là văn bản hành chính phản ánh công tác tham mưu, giúp việc của Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc cho UBND tỉnh Vĩnh Phúc về các lĩnh vực như: hồ sơ về tuyển dụng, tiếp nhận, công nhận hết tập sự đối với công chức, viên chức các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh; hồ sơ về nâng lương, nâng ngạch, chuyển xếp ngạch, đề bạt, bổ nhiệm, thuyên chuyển, điều động công tác công cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; hồ sơ danh sách biên chế và quỹ tiền lương của các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh; hồ sơ về giải quyết chính sách tinh giản biên chế và nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; hồ sơ về chia tách địa giới hành chính; hồ sơ về bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp; hồ sơ về giải quyết khiếu nại tố cáo, thi đua  khen thưởng thuộc các lĩnh vực quản lý của Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc…

Phông Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc (thời gian tài liệu từ tháng 12/2003 đến năm 2016)

Thành phần tài liệu thuộc phông Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc là các văn bản hành chính, gồm 06 mục lục tra cứu, 5515 hồ sơ, 780 hộp tương ứng gần 90 mét giá tài liệu. Nội dung tài liệu phản ánh hoạt động tham mưu, giúp việc của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc cho Ủy ban nhân dân tỉnh về các lĩnh vực: tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; bầu cử đại biểu HĐND các cấp...

Cơ quan, tổ chức và người dân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về tài liệu của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc (1990 - 2016) và Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc (2006 - 2010), xin liên hệ Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư  - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc, địa chỉ: Số 38, Nguyễn Trãi, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, điện thoại: 0211.3861365
Dưới đây là một số hình ảnh tài liệu thuộc phông lưu trữ:
 

Mục lục tra cứu phông Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc  


Tài liệu tại Kho lưu trữ lịch sử

Trần Thu Trang
Chi cục Văn thư, Lưu trữ - Sở Nội vụ

 

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 4, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6