Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ trong giai đoạn hiện nay

26/08/2021

Trong những năm gần đây Đảng và Nhà nước ta đã và đang thực hiện mạnh mẽ chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nhằm cải cách nền hành chính, hiện đại hóa cơ quan chính phủ, xây dựng một Chính phủ hiệu lực, hiệu quả hơn, thực sự của dân, do dân và vì dân. Hiện nay CNTT đã được ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó ứng dụng CNTT vào công tác lưu trữ đã trở thành nhu cầu mang tính khách quan, hỗ trợ đắc lực cho hoạt động của cơ quan nhà nước, thể hiện được tính khoa học, tính hiện đại trong giải quyết công việc.  

Ngày 12/7/2018 Thủ tướng chính phủ ban hành quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, kể từ thời điểm đó văn bản điện tử đã có đầy đủ giá trị pháp lý và hiệu lực thi hành, trở thành phương tiện giao tiếp, trao đổi thông tin, truyền đạt mệnh lệnh chính yếu giữa các cơ quan, tổ chức. Tiếp sau đó với việc Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng về Phê duyệt Đề án Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025, đây được coi là những văn bản pháp lý quan trọng, mang tính định hướng tới tổng thể công tác văn thư và lưu trữ tài liệu điện tử. Mục tiêu hướng đến bảo quản an toàn, quản lý thống nhất, khai thác hiệu quả tài liệu lưu trữ trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

Chuyển mình cùng với xu thế chung, trong thời gian qua tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ đã không ngừng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng CNTT vào các hoạt động nghiệp vụ lưu trữ. Nổi bật trong đó là việc ứng dụng phần mềm để thực hiện Dự án số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh, số lượng tài liệu đã được số hóa là 1.764 hồ sơ tương ứng với khoảng 248.700 trang tài liệu. Qua quá trình thực hiện, hiệu quả Dự án mang lại là rất tích cực giúp góp phần nâng cao tuổi thọ tài liệu gốc và từng bước phục vụ một cách kịp thời, chính xác yêu cầu tra cứu tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.    


(Ảnh: Giao diện phần mềm số hóa tài liệu tại Trung tâm lưu trữ lịch sử)


(Ảnh: Hoạt động nghiệp vụ số hóa tài liệu tại Trung tâm lưu trữ lịch sử)

Hiện nay với việc hình thành mô hình Chính phủ điện tử dẫn tới sự ra đời của tài liệu điện tử. Chính vì vậy, trong những năm tới công tác lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tiếp tục cần phải được đổi mới về phương thức, đồng thời nhận được sự quan tâm đầu tư hơn nữa của các cấp, các ngành để có thể bắt kịp với xu thế của thời đại nói chung, phục vụ thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng./.

Nguyễn Thanh Tùng
Trung tâm Lưu trữ lịch sử - Sở Nội vụ

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11