Giới thiệu tài liệu lưu trữ lịch sử các phông: Sở Công nghiệp; Sở Thương mại - Du lịch; Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc 13/01/2020

Nối tiếp chuyên đề giới thiệu tài liệu lưu trữ lịch sử, trong bài viết tháng này, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tiếp tục giới thiệu với độc giả tài liệu lưu trữ lịch sử các phông: Sở Công nghiệp; Sở Thương mại – Du lịch; Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc.

Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức gặp mặt, nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 - 03/01/2020) 07/01/2020

Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời, mặc dù điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm, chú trọng đến công tác văn thư, lưu trữ.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 25/12/2019

Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ; trình UBND tỉnh ban hành Quyết định về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử

Giới thiệu tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Vĩnh Phúc 10/12/2019

Phát huy giá trị tài liệu là mục tiêu và kết quả phản ánh hiệu quả của công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng tài liệu lưu trữ để phục vụ công tác, nghiên cứu khoa học, lịch sử và các nhu cầu chính đáng khác.

Kết quả kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 03/12/2019

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh về nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2019, ngày 21/02/2019 Giám đốc Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 07/KH-SNV ngày 21/02/2019 của Sở Nội vụ

Giới thiệu tài liệu lưu trữ thuộc phông Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc 15/11/2019

Nối tiếp nội dung giới thiệu các phông tài liệu lưu trữ tại Kho lưu trữ lịch sử tỉnh Vĩnh Phúc, trong bài viết tháng này, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tiếp tục giới thiệu với độc giả Phông tài liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

Kết quả kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 tại các cơ quan và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lập Thạch 11/11/2019

ngày 04/10 đến ngày 18/10/2019, Đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ từ năm 2016 đến nay tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Lập Thạch

Giới thiệu tài liệu lưu trữ thuộc phông Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc, phông Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị trực thuộc Sở (Phần 2): Phông Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Vĩnh Phúc 01/10/2019

Trong phần đầu bài viết, độc giả đã được giới thiệu nội dung tài liệu lưu trữ thuộc phông Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc và phông Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc. Bài viết kì này, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tiếp tục giới thiệu với độc giả tài liệu lưu trữ thuộc Phông Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh Vĩnh Phúc.

Lễ kết nạp Đảng viên mới 29/08/2019

Kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên trong xây dựng tổ chức Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và cá nhân Đảng viên nói riêng.

Giới thiệu tài liệu lưu trữ thuộc phông Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc, phông Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị trực thuộc Sở (Phần 1) 08/08/2019

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước 28/8/1945 - 28/8/2019, Chi cục Văn thư - Lưu trữ giới thiệu phông lưu trữ tài liệu Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị trực thuộc.

...Xem tiếp
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 1, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5