Kết quả kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 03/12/2019

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh về nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2019, ngày 21/02/2019 Giám đốc Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 07/KH-SNV ngày 21/02/2019 của Sở Nội vụ

Giới thiệu tài liệu lưu trữ thuộc phông Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc 15/11/2019

Nối tiếp nội dung giới thiệu các phông tài liệu lưu trữ tại Kho lưu trữ lịch sử tỉnh Vĩnh Phúc, trong bài viết tháng này, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tiếp tục giới thiệu với độc giả Phông tài liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

Kết quả kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 tại các cơ quan và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lập Thạch 11/11/2019

ngày 04/10 đến ngày 18/10/2019, Đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ từ năm 2016 đến nay tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Lập Thạch

Giới thiệu tài liệu lưu trữ thuộc phông Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc, phông Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị trực thuộc Sở (Phần 2): Phông Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Vĩnh Phúc 01/10/2019

Trong phần đầu bài viết, độc giả đã được giới thiệu nội dung tài liệu lưu trữ thuộc phông Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc và phông Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc. Bài viết kì này, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tiếp tục giới thiệu với độc giả tài liệu lưu trữ thuộc Phông Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh Vĩnh Phúc.

Lễ kết nạp Đảng viên mới 29/08/2019

Kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên trong xây dựng tổ chức Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và cá nhân Đảng viên nói riêng.

Giới thiệu tài liệu lưu trữ thuộc phông Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc, phông Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị trực thuộc Sở (Phần 1) 08/08/2019

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước 28/8/1945 - 28/8/2019, Chi cục Văn thư - Lưu trữ giới thiệu phông lưu trữ tài liệu Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị trực thuộc.

Kết quả kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 tại Công ty Điện lực tỉnh Vĩnh Phúc 01/08/2019

Từ ngày 04 đến ngày 05/7/2019, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Công ty Điện lực Vĩnh Phúc.

Hội thảo khoa học “Tài liệu lưu trữ trước năm 1975 đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh” 01/08/2019

Sáng 30 tháng 7 năm 2019, tại Hội trường Cục, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tổ chức khai mạc Hội thảo khoa học với chủ đề “Tài liệu lưu trữ trước năm 1975 đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh” theo Kế hoạch số 293/KH-VTLTNN Ngày 01 tháng 4 năm 2019 của Cục.

Kết quả kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc 18/07/2019

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh về nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2019, Kế hoạch số 07/KH-SNV ngày 21/02/2019 và Quyết định số 45/QĐ-SNV ngày 26/02/2019 của Sở Nội vụ về kiểm tra và thành lập đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2019.

Giới thiệu tài liệu lưu trữ thuộc phông Ủy ban hành chính tỉnh Vĩnh Phúc và phông Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 04/07/2019

Trung tâm lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc thành lập năm 2012 với chức năng thu thập, bảo quản tài liệu lưu trữ lịch sử và thực hiện các hoạt động dịch vụ liên quan đến tài liệu lưu trữ lịch sử trên địa bàn tỉnh

Tháng 4, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6