Tài liệu lưu trữ với việc nghiên cứu lịch sử của các ngành, địa phương 20/04/2009

    Đối với lịch sử, cái đích cuối cùng là tìm ra những bằng chứng xác thực nhất để chứng minh sự kiện đó đúng nhất.

Điều tra khảo sát công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ những ghi nhận nhìn từ cơ sở

Điều tra khảo sát công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ những ghi nhận nhìn từ cơ sở 16/04/2009

  Để đánh giá tình hình 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh và Quyết định số 33/QĐ-SNV ngày 16/3/2009 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập Tổ công tác điều tra, khảo sát công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2009.

Kế hoạch kiểm tra công tác Văn thư- Lưu trữ các huyện, thành, thị năm 2008-2009 16/04/2009

  Nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về công tác Văn thư - Lưu trữ trên địa bàn tỉnh; từng bước nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác Văn thư-Lưu trữ cho cán bộ công chức viên chức trong ngành.

Triển khai Kế hoạch điều tra, khảo sát công tác lưu trữ, tài liệu lưu trữ tồn đọng 17/03/2009

Ngày 16/3/2009, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc ra Quyết định số 33/QĐ-SNV về thành lập Tổ công tác điều tra, khảo sát công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ tồn đọng của tỉnh Vĩnh Phúc tại các sở, ban, ngành (cơ quan là nguồn nộp lưu) trực thuộc UBND tỉnh Vĩnh Phúc và UBND các huyện, thành, thị, các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện.

Công tác thi đua sau hoà bình lập lại ở miền Bắc 05/03/2009

  Trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào “Thi đua” luôn được phát động dưới nhiều hình thức và nội dung khác nhau phù hợp với điều kiện lịch sử hiện tại, nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thu thập, bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu, trách nhiệm nặng nề nhưng vô cùng vẻ vang đối với những người làm công tác lưu trữ Vĩnh Phúc 01/01/2009

Tài liệu lưu trữ ghi lại và lưu giữ từng khoảnh khắc của lịch sử, phản ánh toàn bộ lịch sử hình thành, phát triển cũng như đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của một dân tộc.

Triển lãm tài liệu Lưu trữ: Hợp tác Việt Nam và Liên bang Nga trong lĩnh vực đào tạo 07/12/2008

    Hướng tới Kỷ niệm 59 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước Việt nam - Liên bang Nga (30/01/1950-30/01/2009), Ngày 05/12/2008 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Hà Nội, Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước Việt Nam phối hợp với Cục Lưu trữ Liên bang Nga khai mạc triển lãm tài liệu Lưu trữ với chủ đề: Hợp tác Việt Nam và Liên bang Nga trong lĩnh vực đào tạo.

Lời cảm ơn 09/11/2008

Được sự quan tâm của Tỉnh Uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, với sự tham dự của Lãnh đạo Trung ương Hội Văn thư – Lưu trữ Việt Nam, Hội Văn thư – Lưu trữ thành phố Hà Nội, Trường cao đẳng Nội vụ TW, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ, Trung tâm Lưu trữ tỉnh Phú Thọ, các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị tỉnh Vĩnh Phúc.

Đại hội hội văn thư - lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất nhiệm kỳ 2008 - 2013

Đại hội hội văn thư - lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất nhiệm kỳ 2008 - 2013 09/11/2008

 Ngày 04 tháng 6 năm 2008 Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1734/QĐ-CT về việc cho phép thành lập Hội Văn thư – Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc.

Trung tâm Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc phục vụ việc tra cứu, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ 02/10/2008

Công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của mỗi địa phương, mỗi đơn vị.

Tháng 1, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5