Hội nghị tập huấn công tác thống kê ngành Nội vụ khối văn thư, lưu trữ 16/04/2019

Từ ngày 11 ÷ 12/4/2019, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm báo cáo thống kê ngành Nội vụ khối văn thư, lưu trữ tại Khách sạn The Reed, đường Đinh Điền, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Kết quả kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 tại UBND huyện Yên Lạc 16/04/2019

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh về nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2019, Kế hoạch số 07/KH-SNV ngày 21/02/2019 của Sở Nội vụ về kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2019.

Chuyên đề “ Gia đình vẻ vang” qua tài liệu lưu trữ. 20/03/2019

Chi cục Văn thư - Lưu trữ trân trọng giới thiệu văn bản tiếp theo trong tháng, nghị định số 22/ND ngày 10 tháng 12 năm 1955 của Bộ Quốc phòng do Tổng tư lệnh - Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký về việc tặng bảng “Gia đình vẻ vang”

Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 05/03/2019

Ngày 21/02/2019 Sở Nội vụ ban hành kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 đối với sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức

Chuyên đề “Gia đình vẻ vang” qua tài liệu lưu trữ. 25/02/2019

Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc xin trân trọng giới thiệu văn bản tiếp theo trong chuyên đề “Gia đình vẻ vang”: Nghị định số 21/ND do Tổng tư lệnh - Bộ Quốc phòng đồng chí Võ Nguyên Giáp Ký ngày 08 tháng 12 năm 1955

Ủy ban nhân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 21/02/2019

Ngày 19/02/2019 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2019

Chuyên đề “ Gia đình vẻ vang” qua tài liệu lưu trữ. 16/01/2019

Nghị định do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký về việc tặng thưởng “Gia đình vẻ vang” cho 396 gia đình có con, em, anh, cháu, chồng tòng quân cư trú trên địa bàn các xã thuộc huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức gặp mặt, nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 - 03/01/2019) 05/01/2019

Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, mặc dù điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, cùng với việc lãnh đạo xây dựng, kiện toàn, vận hành bộ máy nhà nước, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm, chú trọng đến công tác văn thư, lưu trữ.

Kết quả thực hiện Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 03/01/2019

Thực hiện Kế hoạch số 595/KH-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về công tác văn thư, lưu trữ năm 2018

Kết quả kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 25/12/2018

Thực hiện Kế hoạch số 595/KH-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh về nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018, ngày 09/02/2018

...Xem tiếp
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 2, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13