Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc giới thiệu tài liệu lưu trữ với chủ đề: “Gia đình vẻ vang” 10/08/2018

Nối tiếp chuyên đề “Bảng vàng danh dự” và “Gia đình vẻ vang” trong tháng 8/2018, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc giới thiệu Nghị định số 004/NĐ của Tổng Tư lệnh Bộ Quốc phòng ban hành ngày 14 tháng 4 năm 1955

Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc công bố tài liệu lưu trữ với chuyên đề: “Gia đình vẻ vang” 11/07/2018

Tháng 7 năm 2018 Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc công bố văn bản tiếp theo trong chuyên đề là Nghị định số 761/ ND của Bộ Quốc phòng về tặng bảng “Gia đình vẻ vang” cho các gia đình có con, em, chồng tòng quân trú quán trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Kết quả kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 tại Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc 21/06/2018

Ngày 07/6/2018 Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc.

Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc công bố tài liệu lưu trữ với chủ đề: “Gia đình vẻ vang” 08/06/2018

Hướng tới hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), Chi cục Văn thư - Lưu trữ tiếp tục công bố chuyên đề “Bảng vàng danh dự và Gia đình vẻ vang” trong tháng 6 năm 2018 là Nghị định số 003/ ND của Bộ Quốc phòng về tặng bảng “Gia đình vẻ vang” cho các gia đình có con, em, chồng, cháu tòng quân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Kết quả kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 tại UBND huyện Vĩnh Tường 08/06/2018

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-SNV ngày 09/02/2018 của Sở Nội vụ về kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2018.

Kết quả kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 tại Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc 23/05/2018

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-SNV ngày 09/02/2018 của Sở Nội vụ về kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2018.

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 16/05/2018

Thực hiện Kế hoạch số 595/KH-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2018

Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc công bố tài liệu lưu trữ với chủ đề: “Gia đình vẻ vang” 11/04/2018

Nối tiếp chuyên đề “Bảng vàng danh dự” và “Gia đình vẻ vang”, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc lựa chọn Nghị định số 61/ND do Tổng tư lệnh Bộ Quốc phòng, đại tướng Võ Nguyên Giáp ký, được ban hành ngày 10 tháng 11 năm 1954

Kết quả kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc 05/04/2018

Ngày 14 tháng 3 Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tháng 11, 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7